torsdag 31 januari 2013

Spanska v.5

Öva på dialogerna, Sam va de compras.

English Little Group


English Little Group

Homework week 6

Listen to the texts Empty School page 61 parts IV-V.
Skriv en kort sammanfattning av texten, högst 50 ord.
Learn the words on page 61, the wordlists, 20 words.
Words:
entrance-ingång
behind-bakom
quiet-tyst
scary-skrämmande
staff room-personalrum
reply-svar
usually-vanligtvis

screen-skärm
inner-inre
meal-portion (vanligtvis betyder det måltid)
plate-tallrik
first course-första rättenonsdag 30 januari 2013

Skridsko fredag 1/2-13

På fredag äter år 7 lunch redan kl.1100 för att därefter ta sig till ishallen där vi har tid mellan 1200-1400.
Lisa och Birgitta åker buss med eleverna till och från isbanan.
De elever som inte ska åka skridskor är kvar på skolan och följer ordinarie schema.
Vi räknar med att vara tillbaka på skolan senast kl.1500.
Föräldrar till de elever som inte åker med oss tillbaka från ishallen ska ha meddelat klassföreståndarna detta.
 AL7

lördag 26 januari 2013

Reflektion "Eye of the Tiger" 7b Grupp b

7b Grupp b (130125)
Nu har vi spelat in "Eye of the Tiger". Du kan lyssna på låten här.

Gå in på din LPP "Musik år 7 HT-12 Praktiskt musicerande "Eye of the Tiger" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
/Maria

fredag 25 januari 2013

Olika moment till matteprovet, fredag 8/2


Vi har arbetat med området bråk och decimaltal

Grundkursen innehåller:
 • rita bild av bråk och läsa av
 • tallinje sätt ut bråk läs av
 • omvandla bråk till blandad form och tillbaka
 • storleksordna bråk
 • förkorta
 • förlänga
 • omvandla bråk till decimalform och tillbaka
 • del av det hela
 • addition och subtraktion av bråk- gemensam nämnare, decimalform, bild


Fördjupningen(spår 2 röd) innehåller:

 • problemlösning
 • tänk efter-uppgifter(4:1 och 4:2) och problemlösningsuppgifter(4:1 och 4:2) som finns i innehållsförteckningen
 • förhållande
 • svårare uppgifter som tränar flera steg av grunden i samma uppgift
 • utmaningsuppgift i slutet av kapitlet
Sist i kapitlet finns det en kapiteldiagnos och repetitionsuppgifter.
Det finns även en sammanfattning som kan vara till hjälp.

onsdag 23 januari 2013

Syror och baser - eget arbete

Här är en lista på syror och baser och instruktioner för ditt eget arbete.
Klicka här

tisdag 22 januari 2013

Homework eng 7a


You will work with the text ”First Day of School” Happy year 7 p. 90-94. Discuss: Use De Bono’s hats and discuss the story. 
Homework for week 5: Discussion leader + illustrator. Write down 5 questions based on the thinking hats. Draw/create a suitable picture to the text.
Publish all your tasks (5 all together) on the blog.
1. Wordfinder + game
2. Summary
3. The recording
4. 5 questions based on the thinking hats
5. Illustration 
Next week, we will start the "real" book circle. 
/Josefin

English Little Group w. 5

Homework week 5

Listen to the texts Empty School page 61 parts I, II,III.
Retell the texts in your own words, use keywords.
(Återberätta texter med egna ord,använd stödord)

Learn the words on page 61, the wordlists, 20 words.


Homework week 5 English 7b


You will work with the text ”First Day of School” Happy year 7 p. 90-94. Discuss: Use De Bono’s hats and discuss the story. 

Homework for week 5: Discussionleader + illustrator. Write down 5 questions based on the thinking hats. Draw/create a suitable picture to the text.

Publish all your tasks (4 all together) on the blog.
1. Wordfinder + game
2. Summary
4. 5 questions based on the thinking hats
5. Illustration 

söndag 20 januari 2013

Reflektion "Eye of the Tiger" 7b Grupp a

7b Grupp a (130116)
Nu har vi spelat in "Eye of the Tiger". Du kan lyssna på låten här.

Gå in på din LPP "Musik år 7 HT-12 Praktiskt musicerande "Eye of the Tiger" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
/Maria

Tyska: Planering vecka 2-10

Nu är det kallt utomhus så då är det
mysigt att sitta inne och plugga tyska.
Vi jobbar i vår lärobok Der Sprung 2.

Vecka 2 
Kap 6 In der Stadt
Läxa: TB s 32-33 : Olika platser i staden

Vecka 3 
Kap 6 In der Stadt
Läxa: Ord och fraser ur vägbeskrivningsdialogen s 33

Vecka 4
Kap 7 Thomas ud Pluto
Läxa: Träna på att läsa och översätta dialogen.

Vecka 5
Die knifflige Ecke 1 TB s 24-27
Die knifflige Ecke 2 TB s 42-45
Genomgång av personliga och possessiva pronomen ÜB s 116-122
Läxa: Gör en egen gåta eller frågesport som presenteras vid läxtillfället.

Vecka 6
Kap 8 Eine Reise durch Deutschland
Repetition av tidsuttryck ÜB s 140-141
Läxa: Ord ur kap 6- se bloggen

Vecka 7
Kap 8 Eine Reise durch Deutschland
Läxa: Repetition av tidsuttryck ÜB s 140-141

Vecka 9
Kap 8 Eine Reise durch Deutschland
Repetition av presensböjning ÜB s124-135
Läxa: Presentera en tysk stad muntligt med hjälp av bloggen/ keynote.


Vecka 10 
Prov fredag

 • Olika platser i staden, TB s 32-33
 • Ord och fraser ur vägbeskrivningsdialogen s 33- se även bloggen
 • Tidsuttryck ÜB s 140-141, se bloggen

Extra
Personliga och possessiva pronomen ÜB s 116-122

Reflektioner inför utvecklingssamtalet

Påminnelse om att ni elever ska reflektera kring ert lärande under höstterminen och kring ert betyg.
Detta ska göras under "lärlogg" i Unikum samt under varje enskilt ämne under kommentarer.
Detta ska göras senast måndag 21 januari så att vi mentorer kan förbereda ditt samtal.

Jan, Birgitta, Lisa och Lars

lördag 19 januari 2013

Reflektion "Eye of the Tiger" 7a Grupp a

7a Grupp a (121211)
Vi har spelat in "Eye of the Tiger". Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska gå in på din LPP "Musik år 7 HT-12 Praktiskt musicerande "Eye of the Tiger" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du också läsa där. 
/Maria

Reflektion "Eye of the Tiger" 7a Grupp b


7a Grupp b (121210)
Vi har spelat in "Eye of the Tiger". Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska gå in på din LPP "Musik år 7 HT-12 Praktiskt musicerande "Eye of the Tiger" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du också läsa där. 
/Maria

fredag 18 januari 2013

Syror, baser och salter - Planering och mål

Här är planeringen och målen för arbetsområdet "Syror, baser och Salter" som vi jobbar med v.2-v.6
Klicka här

onsdag 16 januari 2013

tisdag 15 januari 2013

Svenska vecka 3

Vi jobbar vidare med olika läsövningar samt läser i de böcker som ska redovisas muntligt:


Bokläsning i par: Två (eller tre) elever lånar samma bok som ska läsas som läxa fram till februarilovet. Boken ska redovisas muntligt på något sätt vecka 9;
 • Muntlig bokredovisning ev med hjälp av en keyote-presentation.
 • En Pod-cast, d v s ett radioprogram
 • En film
Krav på bokredovisningen:
 • Sammanfatta kortfattat vad boken handlar om (utan att avslöja för mycket).
 • Diskutera läsupplevelsen, d vs vilka tankar väcktes under läsningen.  Kände du igen dig i något i boken? Vem passar boken för? Vad tycker ni om boken?
 • Formulera en diskussionsfråga med utgångspunkt i bokens innehåll.  I er redovisning presenterar ni era åsikter men ni ska också vara beredda att fortsätta leda denna diksussion i klassen.
 • Redovisningen ska vara 5-15 minuter lång.
Här har åk 9 gjort olika filmer om språk; titta och inspireras:  Språksociologi

Läxa till nästa onsdag: Läs minst en femtedel av din bok.

English week 3: 7A and 7B - Camillas grupp

English week 3: 7A and 7B - Camillas och Josefins grupp
Week 3 ”The Empty School” Happy year 7 p. 86-89. Discuss: Alternative endings to the story. Homework for week 4: Summarizer + reader: Write a summary of the text. Use around 100 words. Also choose 20-30 lines from the text that your read out loud and record.

fredag 11 januari 2013

The little group

Läxa till tisdag v. 4

Let´s talk school and Dress Code in School

Read the texts and translate them (muntligt).

Wordlist:
upstairs - uppför trappan
cook - laga mat
step - steg
boil - koka
front door - ytterdörr

need - behöva
worry about - ora sig för
dress code - stilregler (kläder)
body - kropp

be allowed - få lov att
take decisions - fatta beslut
visible - synlig
wear - ha på sig
plaster - plåster
cause - orsaka
pupil - elev
Science - NO (skolämnet)
it matters - det har betydelse
          

What do you think about school?


Work in pairs. Discuss the following questions. Write down the answers and put them on your blog. 


 1. What do you like best about school?
 2. What do you like least about school?
 3. Who are your best friends at school?
 4. What do you do at break time?
 5. Do you ever get told off by your teachers? What for?
 6. How do you feel when you arrive at school in the morning?
 7. How do you feel when it is time to go home?
 8. Now ask your partner a question of your own about school.
/Josefin

Tarea española

Läxa v. 4 Cápitulo 7 Feliz cumpleños text s. 28,  glosor s. 89.
Kunna månader och årstider på spanska samt säga när ni själva fyller år.

torsdag 10 januari 2013

Homework in English 7a


This week's book circle job: WORD FINDER
1. Write a wordlist (Eng-Swe) of useful and difficult words from the to text Get started and Dress code in school (Happy year 7). You have to find at least 20 words.
2. Create a word game by using the words from your wordlist. It can be a crossword, domino, memory, draw lines between the words, explain the words etc.
3. Publish your wordlist and a picture of your game on your blog.

Best regards Josefin

onsdag 9 januari 2013

Deutsch Woche 2 und 3

Wir arbeiten mit unserem Buch Der Sprung 2.

WOCHE  2
Kapitel 6 in Der Sprung 2.
Lern die Wörter Seite 32-33 = Hausaufgabe bis Freitag.

WOCHE 3
Wegbeschreibung unter anderem Seite 34 TB + ÜB S 36)
Lern diese Sätze/ Wörter = Hausaufgabe bis Freitag
Entschuldigung = ursäkt
Wo ist die U-Bahnstation? =Var är tunnelbanestationen?
Sie gehen hier geradeaus und dann die zweite Straße rechts. = Ni går här rakt fram och sedan andra gatan till höger.
Der Bahnhof liegt links. = Järnvägsstationen ligger till vänster.
Sie gehen ... =Ni går
Sie nehmen....=Ni tar
erste= första
zweite= andra
dritte= tredje
vierte= fjärde
Liegt das Kino weit von hier? = ligger bion långt härifrån
Ist hier in der Nähe eine Bushaltestelle? Är här en busshållplats i närheten?
Ja um die Ecke. = Ja runt hörnet
Vielen Dank// Danke schön = tack så mycket


Hem-och konsumentkunskap

Elever som startar med hkk-denna terminen får med sig hem en blankett om säkerhets som ska fyllas i av målsman.

tisdag 8 januari 2013

My reading habits

1. How many books do you read every year?

2. When do you read? (in school, at home, in bed, on the beach, on the bus etc)

3. What kind of books do you read? (love stories, detective stories, science fiction, thrillers, true stories, fairy tales, cartoons)

4. Do you buy your own books? (always, sometimes, never)

5. Do you get books for your birthdays and Christmas?

6. How do you feel when you get a book?

7. Are you reading a book just now? If so, which one?

8. Which was the first book you ever read?

9. Did you parents read or tell bedside stories when you were younger? Which one?

10. Which is the best and worst book you have ever read?


måndag 7 januari 2013

Book circle

Frånvaroanmälan skola 24

Det är fortfarande en majoritet av er föräldrar som inte anmält  sig till skola 24. Var vänliga och registrera er enligt instruktionen nedan (utdrag från it´s learning):


På denna sida har vi samlat information och hjälp om de olika datasystem som skolan använder sig av. Det blir flera olika inloggningar att hålla reda på, ja just nu. Men SKL håller på att via Skolfederationen få fram en säker inlogg för elever och vårdnandshavare i svensk skola. Gemensamt för våra system är att vi behöver en epostadress registerad på er för att ni skall kunna skapa ett inlogg till er. Nedan beskrivs hur man gör på de olika systemen. Har ni inte registerat er epostadress eller har ändrat den så ta kontakt medKarin Landström vår skoladministratör.

its learning

- är skolans internet. Alla elever och pedagoger i Lunds kommun har ett eget inlogg. Mening var att även föräldarna skull få ett men detta har av olika tekniska skäl inte gått att göra. Det finns dock ett gemensamt föräldrainlogg för varje årskurs/klass som ni kan använda er av för att få information om klassen. Vänd er till klassföreståndaren för användaruppgifter. itslearning.com

Unikum

- här informerar vi om elevernas progession i sitt lärande via pedagogiska planeringar och Individuella UtvecklingsPlaner (IUP). Alla elever och vårdnadshavare har ett eget inlogg baserat på personnummer. Detta inlogg får ni behålla även när elevens slutar. För att få tillgång till inlogget skall ni ha registerat en mail adress hos vår skoladministratör, se ovan. Har ni glömt era inloggningsuppgifter kan ni få dessa via länken "...psst, har du glömt..." på inloggningsidan. På Unikums sida hittar ni massor av hjälp och information. unikum.net

Skola 24

 - är kommunens närvarosystem. Lunds politiker har beslutat om ett gemensamt närvarosystem. Till detta har alla elever och vårdnadshavare ett inlogg som man får tillgång till genom att registera en epost-adress hos vår skoladministratör. Som vårdnadshavare kan man sjukanmäla sitt barn direkt i systemet samt få information om och när det registerats frånvaro för barnet. https://lund.skola24.se/

Välkomna till en ny termin!

Vi ser fram emot att få träffa våra elever enligt schema tisdagen den 8/1-13. Lärarlag 7