måndag 23 september 2013

Vila vid denna källa...

Attribution Some rights reserved by Stifts- och landsbiblioteket i Skara
Detta tog vi upp när vi var hos er och pratade informationsökning.

Uppgiften - Amerikanska revolutionen: Producera en presentation i valfritt program som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar orsaker, förlopp och följder av den amerikanska revolutionen.
Vad var frågan? Amerikanska revolutionen: orsaker, förlopp och följder
Vad vet jag redan?
Var förväntar jag mig att jag kan hitta användbar information?
Källa 1: NE Skola
cc by Monika Staub Halling
Steg 1: Jag kopierar källangivelsen! Såhär:
nordamerikanska frihetskriget. http://www.ne.se/enkel/nordamerikanska-frihetskriget, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-09-19.

Steg 2: Jag läser (flera gånger) och försöker förstå
nordamerikanska frihetskriget, ibland kallat amerikanska revolutionen, var ett krig mellan Storbritannien och de amerikanska kolonierna från 1775 till 1783 som slutade med koloniernas självständighet. Storbritannien hade sedan 1600-talet kolonier i Nordamerika. Många britter flyttade till kolonierna för att skapa sig ett nytt, friare liv. Kriget berodde på att kolonierna var missnöjda med nya skatter och lagar som de själva inte hade något inflytande över. Kolonierna hade inga representanter i det brittiska parlamentet, men de beslut som parlamentet fattade gällde kolonierna i alla fall. En ny skatt på te gjorde folket i kolonierna särskilt irriterade. År 1773 smög några kolonister som var utklädda till indianer ombord på ett brittiskt skepp i Bostons hamn. De kastade hela lasten med te överbord. Denna händelse kallas Boston Tea Party och anses vara en av de händelser som startade kriget. Den första militära sammandrabbningen kom 1775. Kolonierna satte ihop en egen armé, och 4 juli 1776 förklarade de sig självständiga. Till en början gick kriget dåligt för kolonierna eftersom varken officerare eller soldater var vana att strida. Britterna vann många slag men deras styrka minskade hela tiden eftersom de var långt hemifrån. Frankrike hjälpte de amerikanska kolonierna i kriget med soldater. De hindrade också britternas förstärkningar från Storbritannien att nå fram på havet. Krigandet tog i princip slut 1781, och under 1782 började man förhandla om fred. Året efter erkände Storbritannien de amerikanska koloniernas självständighet och Amerikas förenta stater (USA) var ett faktum.

Källa bok


cc by Monika Staub Halling
cc by Monika Staub Halling


cc by Monika Staub Halling

Jag antecknar bokens titel, författare, förlaget och året när den kom ut.


Grant, R. G. (1997). Amerikanska revolutionen. Malmö: Gleerups

Steg 2: Jag läser (flera gånger) och försöker förstå
Vad är det jag har läst?
Kan jag svara på Jans frågor nu? Amerikanska revolutionen: orsaker, förlopp och följder?
Vad vill jag ha med i min presentation, och i vilken ordning?
-> Börjar skriva min egen text
-> Kompletterar med fler källor tills jag har förklarat allt
Vad vill jag illustrera med bilder?
Skriver en källförteckning (utifrån mina anteckningar).
Så här:
Källförteckning
Grant, R. G. (1997). Amerikanska revolutionen. Malmö: Gleerups
nordamerikanska frihetskriget. http://www.ne.se/enkel/nordamerikanska-frihetskriget, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-09-19. USA, Äldre historia. http://www.landguiden.se/Lander/Nordamerika/
USA/Aldre-Historia. Landguiden, hämtad 2013-09-19.
Bildkällor:
Attribution Some rights reserved by Stifts- och landsbiblioteket i Skara
alt cc by Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Länk till en mall för hur man skriver de olika källtyperna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar