fredag 29 augusti 2014

Français: Devoir pour jeudi s. 36 (4/9)

Pour jeudi vous allez pratiquer la traduction du chapitre 1 que vous avez fait afin que vous puissiez traduire des phrases du français en suédois et l'envers. Alors il faut que vous publiiez vos traductions sur vos blogs et que vous visitiez les blogs des autres élèves Elin/Madeleine (p. 6),  Benjamin/August/Axel (p. 7) et Jessica/Sonja/Agnes (p. 8) pour copier les traductions que vous n'avez pas fait vous-mêmes. 

Till torsdag ska ni träna på översättningen av kapitel 1 som ni gjort på lektionstid så att ni kan översätta meningar från franska till svenska och tvärtom. Alltså måste ni publicera era översättningar på er egen blogg snarast och sedan gå in på de andras bloggar (Elin/Madeleine (s. 6),  Benjamin/August/Axel (s. 7) och Jessica/Sonja/Agnes (s. 8)) för att kopiera de delar av texten ni inte själva har översatt. 

Bonne chance !

torsdag 28 augusti 2014

Sammanfattande frågor kring arbetsområdet "valet 2014"

Nedan finns ett antal frågor som kan vara bra att kunna besvara som en sammanfattning av  arbetsområdet "valet 2014". 

 1. Vad innebär begreppet representativ demokrati?
 2. Vilka rösträttsregler gäller vid de olika val vi har i Sverige?
 3. Beskriv i fem punkter hur det går till att rösta.
 4. Vilken roll spelar de politiska partierna i Sverige?
 5. Vad är det för skillnad på begreppen motioner och propositioner?
 6. Vilka är riksdagens tre viktigaste uppgifter?
 7. Vilka är regeringens viktigaste uppgifter?
 8. Vilka uppgifter har konstitutionsutskottet?
 9. Förklara begreppen plenum, plenisal, kammare, röstlängd, remiss, ideologi, parlamentarism, vågmästarroll, utskott, mandat, offentlig förvaltning,
 10. Vilka olika sorters regeringar kan vi ha i Sverige? Förklara!
 11. Vad innebär det att regeringen har initiativrätt?
 12. Vilka är kommunfullmäktiges viktigaste uppgifter?
 13. Vilka är kommunens obligatoriska och frivilliga uppgifter enligt kommunallagen?
 14. Vilka uppgifter har landstinget/regionen?
 15. Välj ut ett parti inom Alliansen(M, FP, C och KD) ett inom den rödgröna oppositionen(S, MP och V) och SD(tvunget val då de inte har något parti de samarbetar med). Jämför skillnader och likheter i minst 3 frågor. 

Skriftlig uppgift Idrott och Hälsa v 35 – 42


Skapa en idrottsmapp i din blogg.
Skriv in din senaste tid på Gu-rundan. Sätt upp ett konditionsmål för perioden och planera hur du ska uppnå ditt mål. Du kan välja både träning i skolan och på fritiden som metod. Träning kan vara både på egen hand, typ promenader/jogging och mer organiserat, typ bandy/ridning. Kanske behöver du ändra ditt mål eller dina metoder under periodens gång.
Träningsdagbok, två tillfällen/vecka
Notera i mappen två träningstillfällen/vecka under perioden, i skolan och/eller på fritiden. Tänk på att inte bara skriva tex ”fotboll” utan också vad/hur du tränat och hur du upplevde träningen samt annat som kan ha påverkat din träning, tex mat och vila.
Utvärdering och reflektion, torsdag 16 oktober
Gör en PMI-utvärdering i idrottsmappen av perioden, både av konditionsmålet och av träningsdagboken.
Det du skriver i denna mapp kommer att vara med i bedömningen av detta arbetsområde.

English; Hanna's group "Alice and her music"

Watch the program about Alice. Click here. (It is ten minutes long. Click on the first recording on the page)
Answer the questions:
 • What’s Alice’s biggest passion?
 • How does Alice live and how’s her relationship with her mother?
 • Describe Alice’s room. What’s Alice’s favourite thing in her room?
 • Why does Alice go to school although it’s Saturday?
 • Why does Alice like Greenwich?
 • What is the main attraction in Greenwich?
 • What is a tutor?
 • What is the Tate Modern, and why does Alice like going there?
 • Where do Alice and her friends like to go shopping and why?
 • What is Alice’s plan for the future?

onsdag 27 augusti 2014

Bild: Tema Valet. Vi tränar bildanalys på valaffischer

De första bildlektionerna kommer att användas till att vi övar analys/ tolkning av valaffischer. Du får en mall som du använder till att tolka utformning och budskap av en valaffisch. Valaffischerna kan vara från årets val, eller ett val något annat år.

Först gör vi en genomgång av färgernas inneboende symbolik och vad de står för. Där kom vi fram till följande tabell:

Färg                      Positiv symbol, känsla                    Negativ symbol, känsla
Svart                     Makt, rikedom                                 Död, sorg, ondska

Vitt                        Renhet, hygien, oskuld, fred           Död, tomhet

Rött                       Kärlek, passion, åtrå, värme           Varning, strid, blod, stopp!

Gult                       Ljus, sol, idéer, kraft                       (Blekgul) Smuts, sjukdom,
                                                                                       smitta

Grönt                    Miljö, växande, natur,                      Gift, sjukdom, något äckligt
                             OK (kör!)          

Blått                      Frihet (ljusblått)                               Vemod, stilla sorg, längtan
                             Arbete (mörkblått)                            (feeling blue)
                             Kyla (positivt?)

Ytterligare fakta i denna Wikipedia-artikel.

/Mats
                            

Uppgift i svenska 9ab (på lektionstid)

1. Lyssna till / läs artikeln om förslaget kring ordningsbetyg i skolan.
Frågor att diskutera/fundera kring
-  Hur vet du att det är en tidningsartikel?
- Hur skiljer sig den från en argumenterande text/insändare?
- Vad tycker du om förslaget?Engelskläxa till onsdag vecka 36

- Read the text "Just sixteen"p 4.
- Learn the words (not all of them). Here you will find an exercise with the words.
- Do "Let's practise p 5, exercises 1, 3, 4, 7-10.
/Hanna and Lars

tisdag 26 augusti 2014

Uppgift i svenska 9b (på lektionstid)

Följ länken och läs artikeln
http://www.sydsvenskan.se/sverige/skanepolisen-hade-forberett-sig-for-brak/

Besvara följande frågor
a)  Sammanfatta artikelns innehåll genom att kort besvara frågorna Vad? När? Vem? Hur? Varför?
b) Hur ser du att det är en tidningsartikel? Skriv ner så många tecken som möjligt.
c) Vad betyder följande ord? Skriv förklaringar eller synonymer:

 • autonom
 • tillrest
 • samordna
 • kravallpolis
 • lusläsa
 • hotbild
 • besannas
 • pyroteknik
 • våldsbenägen
 • sympatisör
 • konfrontation
d) Hur tog du redan på ordens betydelse? Beskriv hur du gjorde. 
måndag 25 augusti 2014

Engelskaläxa v. 35

Homework for Wednesday 
 • Read the text: It started with the King, p. 2
 • Finish ”Let’s practise” p. 3
 • Learn the words

Tarea española semana 35

¡Escribe una carta!

En la copia 4 hay auyda para escribir una carta. Tienes que escribir aproximademente 150 palabras.

Entregar el jueves.


Ta hjälp av kopieringsuderlag 4 för att skriva ett brev, ca 150 ord. Lämna in på fredag.


¡Buena suerte!

torsdag 21 augusti 2014

Planering i matematik vecka 34-40

Klicka här så kommer du till planeringen!

Svenska som andraspråk v. 34-35

Vi kommer att arbeta med olika typer av tidningstexter under veckorna 34-39. Det första delmomentet kommer att handla om nyhetsartiklar. På fredagslektionen i vecka 34 får ni materialet som ni ska arbeta med och då även den "händelse" som ska ligga till grund för er nyhetsartikel.  Den första läxan blir att skriva en nyhetsartikel som ska lämnas in på fredag i v. 35.

Vi ses på fredag! /Cornelia

Svenska vecka 34-35

Tidningsartikel
En tidningsartikel är en faktatext. Den ska vara objektiv och alla får komma till tals. Journalisten strävar efter att vara korrekt och saklig.

Skriv en artikel om någonting du har upplevt eller kommit i kontakt med i sommar. Tänk dig att du ska skriva texten som om du rapporterar om en nyhet. Utforma din text som en tidningsartikel. Publicera din text på din blogg innan svensklektionen på fredag vecka 35. 
Rubriken lockar och syns. Skriv rubriken i storlek 24 och i fet stil.

Ingressen sammanfattar och lockar läsaren. Skriv ingressen i storlek 20 och i fet stil.

Brödtexten är själva artikeln och svarar på frågorna när, var, hur, vem, vad och varför? Skriv själva brödtexten i storlek 14 och i normal stil. 

Din artikel sak innehålla rubrik, ingress och brödtext. Dessutom ska din artikel innehålla en bild och en bildtext. Avsluta din artikel med en byline dvs ditt namn. (En artikel kan även innehålla mellanrubriker, grafik, fotobyline men det är frivilligt för dig att ha med.)

/HannaPlanering i engelska vecka 34-42

Week 34
Introduction of unit: Let’s talk pop
”It started with the king” p 2
Let’s practise p 3
Grammar: Irregular verbs

Homework for Wednesday w 35: 
 • Read the text
 • Finish ”Let’s practise”
 • Learn the words

Week 35
”Just sixteen” p 4
Let’s practise p 5
Grammar: Phonetics

Homework for Wednesday w 36:
 • Read the text
 • Finish ”Let’s practise”
 • Learn the words

Week 36
Singing means everything p 6
Let’s practise p 7
Grammar: Uncountable nouns

Homework for Wednesday w 37
 • Read the text
 • Finish ”Let’s practise”
 • Learn the words
 • Prepare ”My favourite music”

Week 37
”Two weeks with the Beatles” p 8
Let’s practise p 9
Grammar: Uncountable nouns

Homework for Wednesday w. 38
 • Read the text
 • Finish ”Let’s practise”
 • Learn the words

Week 38
”Watching music” p 10
Let’s practise p 11
Grammar: Prepositions

Homework for Wednesday w 39
 • Read the text
 • Finish ”Let’s practise”
 • Learn the words

Week 39
”Live aid and Live 8” p 12
Let’s practise p 13

Homework for Wednesday w 40
 • Read the text
 • Finish ”Let’s practise”
 • Learn the words

Week 40
”Most interesting pop facts ever” p 14
Let’s practise p 15
Time to repeat

Homework for Wednesday w 41
 • Read the text
 • Finish ”Let’s practise”
 • Learn the words

Week 42
Wednesday: EXAM

Grammar in this unit:
 • Phonetics (ljudskrift)
 • Irregular verbs
 • Uncountable nouns 
 • Prepositions 

Evaluation
Ability to speak: 
- Activity during lessons 
- Interview: My favourite music (week 37)

Ability to write 
 • Essay: ”Alice and her music” (week 36)
 • Essay: My kind of music/The concert (week 40)

On the exam (week 42) you will be tested on the following: 
- Word knowledge
- Reading comprehension
- Listening comprehension
- Grammar (phonetics, irregular verbs, uncountable nouns, prepositions)

/Hanna and Lars


onsdag 20 augusti 2014

Självkontroll av datavanor!

För att ni ska få en översikt över vilken tid som läggs på vad när ni sitter vid datorn så finns det ett ypperligt hjälpmedel (tycker jag!).

Följ länken https://www.rescuetime.com/

 • Tryck på Sign up och på nästa sida Sign up now under spalten RescueTime Lite.
 • Fyll i mailadress och önskat lösenord, kontrollera att Lite: free forever är markerat och tryck sedan Sign up ännu en gång!
 • Följ instruktionerna på sidan, ladda ner, installera!


Observera att detta inte är något som vi kommer att kontrollera utan enbart ett hjälpmedel för er själva!

måndag 18 augusti 2014

Deutsch Woche 34-40

Vecka 34 Kapitel 1 Der Sprung 4.

Vecka 35 Kapitel 1 Läxa: Dialog s 7 i övningsboken. Muntligt förhör.

Vecka 36 Kapitel 2 Läxa: Glosor:
der Flughafen  - ¨  = flygplatsen
das Flugzeug  -  e  = flygplanet
der Flug - ¨ e  = flyget
die Stewardess  -  en  = flygvärdinnan
der Steward - e  = flygvärden (manlig flygvärdinna)
einchecken, er checkt …ein, X, er hat eingecheckt  = checka in, han checkar in, X, han har checkat in
der Koffer  -  = resväskan
das Ticket  -s  = biljetten
der Pass  -  ¨ e  = passet
der Fensterplatz  -  ¨e = fönsterplatsen
am Fenster sitzen  = sitta vid fönstret
der Gang -  ¨e  = gången
am Gang sitzen  = sitta vid gången
die Bordkarte - n  = boardingkortet
das Gate - s   = gaten
das Handgepäck -e  = handbagaget
durchleuchten, er leuchtet… durch, X, er hat durchgeleuchtet   = röntga (lysa igenom), han röntgar,  X, han har röntgat
das Handy - s = mobilen
der Schlüssel -   =nyckeln
die Schere -n     = saxen
der Lautsprecher -  = högtalare
anzeigen= ropa ut
der Flug ist angezeigt  = flyget är annonserat

Här är en länk till en övning med orden på glosor.eu

Vecka 37 Kapitel 2 Spela in dialog s 13 övningsboken. Använd vocaroo.com och lägg inspelningen på din blogg. Läxa: Dialog s 13 övnb. Muntligt förhör.

Vecka 38  Läxa: Förkryssade glosor kapitel 3.

Vecka 39 Kapitel 3. Presentera en sevärdhet   Läxa: Presentationen förberedd.

Vecka 40 Läxa: Muntligt förhör s 23 övningsboken.

Vecka 41  TEST: Ovanstående läxor samt repetera verbet sein = är:


Skriv av och fyll i först med presens och sedan med preteritum:
1. Es __________ Mittsommer.
2 Wir __________ im Garten. Die Gäste kommen.
3 Da _________ ihr ja endlich.
4 Ich _______ so froh.
5 Und du ___________ die Lottie aus Berlin?
6 Das ________ mein Vater.
7 Das ________ meine drei Tanten.
8 Das _____  meine Mutter.
9 Das ______ meine zwei Schwestern.
10 Das _____ mein Bruder Anders.
11 Das ______ meine vier Katzen.
12 Da ____ mein Freund Ahmet.

Översätt:
1 Var har du varit?
2 Jag har varit hos tandläkaren.
3 Var har ni varit Per och Anders?
4 Vi har varit på idrottsplatsen.
5 Stefan har inte varit med?

.