fredag 28 februari 2014

Matteprov i v 11 den 13 mars

Bråk & procent
Grundkurs
 • rita bild av bråk och läsa av
 • tallinje - sätt ut bråk, läsa av
 • omvandla bråk till blandad form och tillbaka
 • storleksordna bråk
 • förkorta
 • förlänga
 • omvandla bråk till decimalform och tillbaka
 • del av det hela
 • addition och subtraktion av bråk- gemensam nämnare, decimalform, bild
 • multiplikation och division av bråk och ange svar med så liten nämnare som möjligt
 • Procent betyder hundradel
 • Växla mellan procent-, bråk-, decimalform
 • Helhet = 100% = delarna tillsammans
 • Del i % = delen / totala mängden(det hela)
 • % av något = Metod 1: Räkna ut 1% och multiplicera sedan med antal % som skulle beräknas  Metod 2: Antal % skrivs i decimalform och multipliceras med mängden(helheten)
 • Sänkning i % = sänkning(skillnaden mellan talen du jämför) / gamla priset(gamla mängden=största talet)
 • Höjning i % = höjning(skillnaden mellan talen du jämför) / gamla priset(gamla mängden=minsta talet)
 • Räntesatser beräknas per år
 • Ökningar med mer än 100%
 • Minskar du med 100% finns inget kvar, alltså kan du inte minska med mer än 100%
Fördjupning
 • De fyra räknesätten och bråk även i blandad form
 • Beräkna helheten om du vet vad en andel motsvarar t ex Metod 1: 20% motsvarar 5 cm, hur lång är hela figuren? 5*5cm = 25 cm   Metod 2: Beräkna vad 1 % motsvarar 5cm/20 = 0,25 cm multiplicera sedan med 100 0,25*100 = 25 cm
 • Problemlösning och procent
 • Stambråk
Omkrets & area & skala

Grundkurs
 • Namn på geometriska figurer: cirkel, kvadrat, rektangel, triangel, romb, parallellogram
 • Beräkna omkrets på figurerna
 • Beräkna area på figurerna
 • Beräkna area på sammansatta figurer
 • Samma bas och höjd i en triangel ger samma area även om trianglarna ser olika ut
 • Ha förståelse för sambandet mellan omkrets och area
 • Kunna förklara och lösa problem kring dessa moment
 • Kunna läsa av en skala både en förstoring (skala 8:1) och förminskning (skala 1:5)
 • Kunna räkna ut vad skalan blir om du vet storlek på bilden och i verkligheten
 • Kunna skillnaden på längdskala och areaskala

Fördjupning

 • Göra exakta beräkningar där du använder dig av symbolen för pi istället för att göra en avrundning
 • Lösa problem som kombinerar omkrets & area & skala med bråk & procent
 • Beräkna längden av en cirkelbåge
 • Beräkna arean av en cirkelsektor
 • Beräkna arean av en parallelltrapets och en romb
 • Förstoring och förminskning i %
 • Symmetrier - symmetrilinjer, rotationssymmetrier

tisdag 25 februari 2014

Planering Teknik 8A vecka 10-14

Styrning och kommunikation

Två olika arbeten:

Arbete 1
Bygga och programmera robotar att utföra olika moment samt dokumentera arbetet. I dokumentationen ska det ingå foton och filmer som beskriver arbetet och resultatet. En reflektion över vad som går bra och vilka svårigheter som uppkommer och hur de löses.  

Redovisning sker på er egen blogg. Alla i gruppen gör sin egen redovisning. 

Arbete 2
I gruppen ska ni berätta/visa hur mobiltelefoni, datorer eller internet har utvecklats och varför det har utvecklats på det viset. Beskriv vilka vetenskapliga framsteg som gett denna utveckling. Alltså: Hur och varför har det utvecklats på det viset i ett tidsperspektiv. Beskriv hur det påverkar er själva, samhället och miljön. Ni ska hitta för- och nackdelar(risker och sårbarhet) med mobiltelefoni, datorer eller internet och vad användningen av dem ger för konsekvenser(ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter). 

 Bestäm i gruppen hur ni vill redovisa för de andra i klassen.

Syftet:
Undervisningen under detta arbete syftar till att eleven ska utveckla sin förmåga att
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • värdera konsekvenserna av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafterna bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Tidsperiod:
Vecka 10-13 Arbete
Vecka 14 Redovisningar

Grupper:
 1. Eric, Johan
 2. Gabriella, Jessica
 3. Madeleine, Emma, Anima
 4. Mark, Joakim, Dilan
 5. Lydia, Ibtisam
 6. Alexander B, Mohammed, Mattias
 7. Elin, Magdalena, 
 8. Alexander S, Sonja
 9. Adam, Ola, Alexander E
 10. Despina, Cecilia, Dalal

Starta med en brainstorming och organisation av era idéer genom att använda popplet och gemensamt dokument på googledrive.

 • Grupp 8A:a jobbar med robotar måndagslabben och tisdagslektionen och fredag vecka 10 och 12, arbete 2 på torsdagslektionen och fredag vecka 11 och 13.
 • Grupp 8A:b jobbar med robotar tisdagslabben och torsdagslektionen och fredag vecka 11 och 13, arbete 2 på tisdagslektionen och fredag vecka 10 och 12.

söndag 23 februari 2014

Engelska sammanfattande glosförhör på onsdag.

Läs på samtliga bokcirkelglosor från veckorna 3, 4, 5, 6, 7. Glosorna står endast på engelska så ni får själva slå upp översättningarna i textboken, se sidohänvisningarna på bloggen i repektive vecka.

Det är samma glosor för både 8A och 8B!!

Good Luck!

SvA: Vecka 9

Under vecka 9 ska några av eleverna som läsar SvA skriva ett omprov i grammatik (onsdag).

Veckans uppgifter är:

 • Rätta uppsatserna efter Lizas respons. Skicka dem till Liza igen (79liz02@utb.lund.se)
 • Läs ut boken "Den osynliga flickan".
 • Skriv en recension enligt det skrivrecept som Liza delar ut. På fredag ska du ha kommit ungefär halvvägs på din recension.

tisdag 18 februari 2014

Påminnelse om keynote i religionskunskap

Det är väldigt många som inte publicerat sina keynote om en asiatisk religon på bloggen.
Vissa av er har mailat mig om detta men många saknas fortfarande!
Lös detta snarast!
Jan

fredag 14 februari 2014

Spanskaprov vecka 9

Läs på det följande inför provet:

Textboken;
kapitel 5-9, texterna s. 18-39.
glosorna s. 80-83.

Ni ska kunna ändelserna på de regelbundna verben, -ar  -er,  -ir.

Övningsboken;
s. 43- 72, titta igenom de övningar som ni har gjort och gör dem ni inte har gjort.
Repaso p. 73. Där står det all information om provet. 
Ni får också tid på lektionerna v. 9 att öva till provet.

La entrevista semana 9  con Lydia y Sofie en la sala de la clase  7A, al lado de la sala de música.
Skriv gärna ner ytterligare frågor som ni kan ställa.


¡Buena suerte!

tisdag 11 februari 2014

FRA: Prov

OBS att provet flyttas till onsdag v. 9. Instruktionerna är samma som tidigare.

Planering och utförande av laboration 8A: Göra egen kikare eller mikroskop


 • Sök information om hur en kikare eller ett mikroskop är uppbyggt.
 • Konstruera en egen laborationsinstruktion.
 • Skriva en egen laborationshandledning. I den ska det ingå en liten beskrivning av hur era optiska instrument är uppbyggda. Därefter följer en detaljerad beskrivning av hur ni ska utföra laborationen.

Tidsåtgång
 • Vecka 7: tisdag genomgång, torsdag planering
 • vecka 9: lab måndag/tisdag planering/utförande, lektion tisdag planering/utförande.Visa instruktionen för Bodil innan ni utför laborationen, lektion torsdag skriva labrapport och lämna in på blogg i slutet av lektionen. Lektion fredag kamratbedömning av instruktion och labrapporter.

Grupper måndag

 1. Dilan, Erik: kikare
 2. Lydia, Ibtisam, Jessica: kikare
 3. Emma, Gabriella: kikare
 4. Joakim, Johan: kikare
 5. Anima, Madeleine: mikroskop
 6. Mark: kikare

Grupper tisdag

 1. Cecilia, Despina, Dalal: kikare
 2. Ola, Alexander E, Adam: kikare
 3. Alexander S: kikare
 4. Sonja: kikare
 5. Elin, Magdalena: kikare
 6. Alexander B, Mattias: kikare
 7. Mohammed: kikare

måndag 10 februari 2014

Spanskaläxa v. 7

Läs på det följande i textboken:

Texten s. 34, ¿Estás enamorado? 
Du ska kunna förstå den och kunna översätta den muntligt samt skriva tre egna frågor med svar på texten.

Glosor s. 83-84:
¿estas enamorado, piensa que, el comedor, solo/a, se acerca (acercarse), empiezan (empezar),

me encanta, ¿en serio?, prefiero (preferir), dices (decir), peor que, continuar, ¿que rollo?, odiar,

a mí me gusta, en parejas, le gusta, probablemente, mismo/a, todas los/las demás (alla de andra, los=killar, las= tjejer.

Obs! Kom ihåg! 
Alexander B. Alexander S. och Josefin, ni ska intervjua modersmålselever kl. 13.45 på torsdag i 7As klassrum, vid musiksalen.

¡Qué tengáis suerte!

Skrivuppgift 8b: Skriv en sammanfattning eller en sammankoppling

Sammanfattning
Sammanfatta med egna ord vad du vet om huvudpersonerna Anna och Peter. Berätta vad du vet om Grange Hall och Mrs Pincent samt vad som hänt i boken Oönskad av Gemma Malley.

Sammankoppling
Skriv en sammankoppling mellan boken Oönskad och liknande verkliga företeelser.
 • Börja med att kort beskriva hur det är i boken. Prata med klasskamrater och läraren om du har svårt att komma ihåg detaljer.
 • Beskriv sedan företeelsen du valt. Du får några länkar till Wikipedia och NE nedan. Leta gärna upp fler källor själv.
 • Gör jämförelser. Vilka likheter och skillnader finner du mellan boken och verkligheten?
Välj mellan:
Lägg upp din text på din blogg.
Lunkenundersökning

Logga in på följande länk under klassrådet på måndag 10/2. Gör detta endast på klassrådet.
Det går nämligen bara att logga in en gång och hela undersökningen måste göras i ett sammanhang.

https://www.webropolsurveys.com/S/76A6A95E292FAB78.par


torsdag 6 februari 2014

Detta ska du träna på till fysikprovet - Optik


 • s 88 Synligt ljus - ljuskällor, vad det är som gör att vi kan se föremål och dess färger, spektrum, våglängder, polaroidglasögon
 • Ögats funktion i stora drag - lins, iris, glaskropp, näthinna, gula fläcken, blinda fläcken, syncentrum
 • s 89 Ljus vi inte kan se - infrarött ljus, ultraviolett ljus, röntgen, laser, vad är det?, vad används det till?
 • s 90 + 95 Reflektion i plan, konvex, konkav spegel
 • s 90 Brytning mellan luft och vatten, totalreflektion, fiberoptik och hägringar(synvillor)
 • s 91 Brytning i linser - konvex och konkav
 • s 91 Synfelen närsynthet och långsynthet, åtgärder med linser och laseroperation
 • s 94 Holografi
 • Jämförelse mellan ljud och ljus - bloggen under fysik
 • Arbetsövningar och genomgångar
8b lämnar sin laborationsrapport om mikroskop eller kikare den 14/2 senast kl 24.

En jämförelse mellan ljud och ljus

 1. Hastighet i olika ämnen för ljud och ljus(ljud s 77)

Hastighet
Ljud
Ljus
Luft
0,34 km/s
Nästan 300 000 km/s
Vatten
1,482 km/s
230 000 km/s
Vakuum
- Finns inget ljud
300 000 km/s
Glas
4,5 km/s
200 000 km/s
Metall
5,96 km/s i stål
- Släpper inte inSlutsats:
 • Ljud: Ju tätare ämne man har desto snabbare går det. Eftersom vakuum inte är tätt så går inte ljudet alls.
 • Ljus: Ju mindre tätt det är desto snabbare går det. Eftersom att metall är så pass tätt och inte är genomskinligt så släpper det inte igenom något ljus.

Ljud och ljus är motsatsen till varandra.   1. Ljudvågor jämfört med ljusvågor(ljud s 78)
     Våglängder
Ljud och ljusvågor har båda våglängder. De kortaste våglängderna inom ljusvågor är gammastrålning, och inom ljud är det höga toner. De längsta våglängderna inom ljusvågor är radiovågor, och inom ljud är det låga toner (bastoner).

Ljus går snabbare än ljud och båda mäter man i våglängder(ljud Hertz och ljus nanometer).

 1. Infraljud jämfört med infraröttljus(ljud s 79)

Infraljud är ljud som inte kan höra av människor för det ligger under vår hörselgräns. Den har väldigt lång våglängd. Infrarött ljus är ljus som inte är synligt för ögat men har en lång våglängd.
Både infraljud och infrarött uppfattas inte av människor och har lång våglängd. så att det färdas
en längre sträcka. Båda kan användas som ett ekolod genom att man låter ljuset/ljudet studsa mot ett föremål och sen skicka tillbaks det för att samla informationen och ange avstånd till föremålet.

 1. Ultraljud jämförtmed ultraviolettljus(ljud s 79)
Människor kan inte höra ultraljud och kan inte se ultraviolettljus. Ultraviolett ljus används i laboratorium när man ska döda bakterier, Ultraljud används t ex för att få bort smuts i ömtåliga tyger.  Det finns inte så mycket likheter mellan dom men båda har kort våglängd.

 1. Ljudets spridning från en ljudkälla jämfört ljusets spridning från en ljuskälla
Ifall man står nära ljudkällan så hör man bättre än när man står längre bort. Ljudet studsar på väggarna och det sprids mycket lättare (det sprids åt alla håll) än vad ljuset gör. Ifall man t.ex står i en korridor så kan du höra någon skrika ifall du är i ett annat rum men ifall någon använder en ficklampa där så är det inte så troligt att du ser ljuset. Ifall det är en vägg i vägen för ljuset så stoppas ljuset. Men ifall det är ljud fortsätter ändå ljudvågorna och vi hör det. Ljusets färdas snabbare än vad ljudet gör men det är lättare för ljudet att ta sig fram och spridas.
 1. Ljudets reflektion jämfört med ljusets reflektion (ljud s 84)
När en ljudvåg träffar en hård yta studsar den tillbaka och bildar ett eko och när ljuset reflekteras så bildas det solkatter. Fladdermöss använder ljudvågor för att kommunicera och hitta föda. Ljusstrålar använd i fiberoptik t ex i sladdar som skickar olika saker och man använder stora, tjocka sladdar som man lägger ut på havetsbotten och skickar olika ljusvågor som studsar inne i sladden.

 1. Jämför varför vi har 2 öron och varför vi har 2 ögon.
Vi har 2 ögon för att kunna se lättare, då vi inte behöver vända oss hela tiden för att se vad som händer omkring oss. Med 2 ögon får man 2 bilder och när de sammansätts så blir det 1 bra bild, den ger ett djupseende=förmåga att bedöma avstånd. 2 Öron för att kunna ta upp ljud från olika håll och för att veta var ljudet kommer ifrån. Anledningen att vi kan uppfatta varifrån ljudet kommer ifrån är att det först kommer till det ena örat och sedan till det andra.

Svaren är sammanställda av eleverna i 8b.

onsdag 5 februari 2014

Book circle v.7

Läs på "The curious incident of the dog in the night-time" s. 37-39, i textboken så att du förstår den. Gör era uppgifter som står på schemat under English på bloggen. Alla uppgifter ska publiceras på bloggen. Summary-texten måste innehålla minst 200 ord.

Glosor s. 146-147:
curious, incident, further, terrifying, lawn, chase, wound, certain, gate, belong to, opposite, pale, hug, mood, cross, faithful, patio, bright, notice, forehead, tights, squat, reply, work out, 

Förbered er noga och gör era uppgifter ordentligt. Tänk på att de andra i din bokcirkelgrupp är beroende av att du har gjort dina uppgifter.

tisdag 4 februari 2014

FRA: Läxa till fredag v. 6

Läxan är att lära sig resten av "småorden" som finns i dokumentet "Till provet i franska tis. v. 7" under rubriken "Till fredag v. 6" (se länk i tidigare blogginlägg).

måndag 3 februari 2014

Spanskaläxa v. 6

Textboken
Läs på kapitel 9 s. 32 så att du förstår texten.

Glosor s. 83 el/la más grande, el mundo, el ciclismo, el baloncesto, más popular que, más qué, el/la más popular, alto/a, el mundo, esta raza, el beso, ha durado, el volcán, la altura, sabes, el actor, simpático/a, guapo/a

Ni ska kunna hur man komparerar adjektiv, tex guapo/a, más guapo/a, el/la más guapo/a

Más adjetivos:

feliz - glad, lycklig,  triste - ledsen,  fuerte - stark,  fácil - lätt,  difícil - svår,  rápido - snabb

lento - långsam,  listo - smart,  klyftig, tonto - dum,  tramsig,  divertido - rolig


söndag 2 februari 2014

Prov i religion

Under vecka 6 och 7 ska du göra ett prov i religion. Du bestämmer själv när du vill göra detta. Du säger till mig i god tid under vilken SO-lektion du vill göra detta. Du får 60 minuter på dig att skriva provet. Om du hellre vill göra provet muntligt ska du tala med mig om detta så att jag kan bestämma tid med dig.
Du förbereder dig genom att läsa sidorna i boken som tar upp hinduism och buddism samt framför allt använder dina anteckningar från genomgångar och övningar.
Repetera gärna de frågor du redan besvarat kring religionerna under lektionstid.

MVH
Jan

Fördjupning Religion

Du ska i religion fördjupa dig i någon av nedanstående asiatiska trosinriktningar. Fördjupningen ska redovisas som en Keynote med intalad röst.
De trosinriktningar du har att välja mellan är:

Shintoism
Daoism
Konfucianism
Lamaism

Dessutom ska din keynote innehålla en fördjupning i en av nedanstående uttrycksformer:

Transcendecental Meditation
Yoga
Judo
Karate
Akupunktur
Qi-gong
Tai -chi
Ju-jitsu
Guru
Du ska lägga ut din keynote som länk till Youtube på din blogg senast onsdag 12/2.

MVH
Jan