tisdag 30 april 2013

Spanskaläxa v. 18

Torsdag
Omläxa fyra elever
Kapitel 8, kunna böja verben: nadar, echuchar, tocar, jugar, och leer i alla sex personer i presens.
Ex.
nado
nadas
nada
nadamos
nadáis
nadan


Fredag
Text s. 31
El tiempo libre de Alejandro, läs och översätt texten
Glosor s. 90
Entrena - habla, träna så att ni kan översätta glosorna från svenska till spanska.

7B English Assignment for Thomas - Analysis of a song


Your assignment will be to produce a one page analysis. These steps below will help you produce a written analysis of the song text you choose.
* Choose a song that moves you in any way (makes you happy, angry, amused, sad
* Why do you react as you do to the track?
* Listen to the lyrics
* Read the text (Google it and read it carefully)
* Describe what the text is about
* Does the text have any messages? If so, what kind of messages? (Are there especially important lines?)
* Are there any underlying messages in the lyrics (any hidden messages?)
* Listen to the song again, this time mainly on the music (what feeling or mood dominates?)
* Does the music change messages of the text? (Does the text fit the music?)
* Find out who wrote the text. (Not always the same as the band or singer) Do we need to know anything about the author of the text, are there any statements made?

Good Luck!
Thomas

Syfte
Genom undervisningen i detta ska ni elever sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla  förmågan att
* förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
* formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

måndag 29 april 2013

Diskutera språk


Diskutera i par / mindre grupper:
 • Hur använder du ditt kroppsspråk?
 • Ge exempel på hur människor i din omgivning använder sitt kroppsspråk.
 • Ge exempel på att man använder kroppsspråk annorlunda i en annan kultur.
 • Hur mycket påverkas du av andras kroppsspråk?
 • Är visst kroppsspråk manligt / kvinnligt?
 • Tycker du det finns skillnader mellan kvinnligt och manligt språk?
 • Tycker du det stämmer att pojkar tar större plats i t ex skolan?
 • Vilken funktion tror du att fackspråk, yrkesspråk, har?
 • Ge minst tre exempel på något fackuttryck som hör till en viss yrkeskatergori. (T ex  kock -flambera.)
 • Finns det något typiskt i det språk du pratar med kompisar i olika sammanhang/ grupper?
 • Dialektern är ett gruppspråk som visar att vi hör ihop med och hör hemma i ett visst geografiskt område. Vad är utmärkande för din dialekt? Känner du till några typiska ord?
 • Känner du till något mer dialektområde och vad som är kännetecknande för detta?
 • Vilken dialekt tycker du är vackrast/ fånigast? Har dialekter olika status?
 • Tycker du det är viktigt att ha en dialekt? Ska vi bevara våra dialekter?
 • Nämn en situation där du medvetet anpassar ditt språk till att vara mer ordentlig.
 • Vilka svordomar använder du?
 • Vilka svordomar tycker du är grova / kränkande?
 • Ge exempel på slangord som är ”inne” nu.
 • Vilka slanguttryck brukar du använda?
 • När är det bra att använda slang och när passar det mindre bra?
 • Ge exempel på några härkartekniker man kan få se här i skolan.
 • Har du fått några tips på hur man ska bemöta härskartekniker?

söndag 28 april 2013

Slangord

På denna länk hittar du en uppslagsbok med slangord.

Du får ord av din lärare som du slår upp och ger exempel på hur de används i en mening. Har du egna slangord som du tycker ska finnas med på vår slangordslista?

fredag 26 april 2013

Friday 26/4

Hi 7a,

Today, you will present your work about English speaking countries.

While one group presents their work, the others do the following:

1. Write a text where you evaulate the work about the English speaking countries, the work with the chapters in Happy, and your own performance/achievement. Use the following hats as a help: red, yellow, black, green and blue.

2. Go to Unikum and check your "Bedömningsmatris". What do you need to improve? What do you need to work with? Write it down as well.

3. Go to Happy and think about what chapter you want to work with in the following weeks. In what ways should we work with it? What goals should we have? How should your work be evaluated? What grammar should be part of the theme?

The text should be in English. Post it on your blog, tag it with English.

Good luck / Josefin

English 7B: Homework for Tuesday week 18


The following tasks must be done until Tuesday next week (April 30th).                                                                                                                           You can start working with your homework during class.
 1. Read the text ”Let’s Talk Space” (chapter 10 in Happy)
 2. Do the exercises to the text. 
 3. Read the text ”The Ultimate Adventure Holiday” (Chapter 10  in Happy).  
 4. Write down at least 10 questions to the text.  Example: How big is the sun? Be ready to ask your questions to your classmates on Tuesday.                                                                        
Good Luck!
Camilla

torsdag 25 april 2013

7A med stor spänning

Under veckan har vi arbetat med start på Elektricitet och magnetism temat.
Till torsdag den 2 maj har ni s 11-13 i TitaNO Fysik, Elektriska kopplingar samt redovisnings av laborationerna A-F i läxa.
Beskrivning av laborationerna hittar ni på korta.nu/elgu7a
Vi har även tittat på en film om batterieinsamling, se nedan

onsdag 24 april 2013

Frågor om privatekonomi


Privatekonomiska arbetsfrågor i enskilt och par
1) Familj- och hushållsekonomi
a) Föreställ en familj som består av 2 vuxna och 2 barn i tonåren. Hushållets nettoinkomster är 36260 kr. Beskriv hur denna familj normalt fördelar sina utgifter.
b) Tänk er nu istället att familjen är en ”slösa familj”, på vilket sätt tror du hushållets utgifter fördelas istället?
c) Nu har vi en ”spara familj”, på vilket sätt tror du detta hushåll fördelar sina utgifter?

2) Olika boende former i Sverige
     Beskriv hur de olika boendeformerna (hyresrätt, bostadsrätt och villa/radhus/parhus) fungerar i Sverige. Lista skillnader och likheter.

3) Välj 5 av följande begrepp och förklara dessa 5 utförligt.
     a) Inkomster           b) Utgifter                   c) Bruttolön                d) Nettolön    
e) Kommunalskatt  f) Statlig skatt g) Sparformer  h) Lån 
i) Ränta                   j) Amortering  k) Bidrag

tisdag 23 april 2013

Engelska lilla gruppen

Läxa v. 18

Se filmerna på s. 112 - 113 be och have i presens och preteritum. Ni ska kunna I am you are was were,  I have/had osv.

Gör övningarna till be och have.

måndag 22 april 2013

Uppsats om språk vecka 19


Vecka 19: Skriv en resonerande uppsats om språk
Vi har nu under flera veckor jobbat med olika aspekter av språk. Använd denna kunskap samt eventuellt egna anteckningar och skriv en resonerade uppsats där du reflekterar på både en personlig samt en allmän nivå om minst tre av nedanstående saker. Vi har skrivit förslag på reflektionsfrågor som hjälp, men du får gärna ta upp annat.
 • Språk och identitet: Är språket är en del av din identitet?
 • Dialekt: Vad tycker du om dialekter?
 • Sociolekt: När och var märker du sociolekter?
 • Kroppspråk: Vad används kroppsspråk till?
 • Chattspråk: Vilken funktion uppfyller chattspråk?
 • Maktspråk / Härskartekniker:  Vad har du för nytta av att känna igen  och lära dig bemöta härskartekniker?
 • Manligt och kvinnligt språk: Tycker du det finns skillnader?
 • Slang och svordomar: Varför finns slang och svordomar i språket?

Ge exempel på det du tar upp och motivera dina åsikter. Kontrollera ditt språk samt att du har inledning, styckeindelning samt avslutning.

7b Struktur och hjälpfrågor till bakterierapporten


Överskrift
Vad laborationen handlar om

Uppgift
Frågeställningarna vi skrev ner tillsammans

Syfte
Varför vi gör laborationen och det skrev vi ner tillsammans

Hypotes
Din gissning och motivering

Material
Vilka saker har du använt?

Utförande 
Beskriv allt du gjort utförligt

Resultat 
Titta på plattorna(allas plattor i er lilla grupp) och räkna prickarna
uppskatta mängden och storleken
Skriv annat som du lägger märke till

Slutsats 
Stämmer din hypotes med resultatet och motivera detta
Vilka slutsatser kan du dra? Vilka faktorer påverkar bakterierna och hur påverkas de?
Hur kan du förbättra denna undersökning för att få ett bättre resultat?
Vad görs för att motverka bakterietillväxt på fel platser t ex mat, smitta av sjukdomar?

Spanskaläxa v. 17

Kapitel 8 s. 31
Text, läsa och översätta.

Glosor s. 89-90 25 st, lägg in dem på glosor.eu och träna på dem. Det är viktigt att ni bygger upp ett ordförråd.

onsdag 17 april 2013

tisdag 16 april 2013

Engelska lilla gruppen, läxa v. 17

Se filmen om hur man bildar  verb i preteritum s. 111 i Happy digital, gör övningarna på samma sida.

Skriv en berättelse i preteritum (dåtid) om Barry eller någon annan person, minst 150 ord. Obs! Ni måste skriva i preteritum.  Se listan på oregelbundna verb, (klicka på "här" i blått).

Publicera på bloggen.Test w. 16

Hello 7a,

We have a test on Friday, and you need to study the following:

A: Words to the text Americans are getting fatter + British/american wordlist (last paper in Phonetics booklet).

B: Översätt meningarna till engelska (Facit finns längst ner)
 1. Fruarna tillbringade en månad i Storbritannien.    
 2. Många bebisar tycker om böcker. 
 3. Pojkens tänder är lösa.    
 4. Många kvinnor älskar möss.    
 5. Barnen drar i hundens svans. 
 6. Pojkarnas kläder är extrastora. 
 7. Männen togs inför rätta.
 8. Maten i USA är mycket söt. 
 9. Flickornas mamma måste motionera mer. 
 10. Eleverna läser många böcker. 
 11. Han spelar tennis varje lördag. 
 12. Pappan pussar sina barn och försöker få dem att somna. 
 13. De gamla damerna älskar pommes frites. 
 14. Vår hund äter för mycket. Han är överviktig. 
 15. Jag visade honom min film.
 16. I fjor besökte jag flera städer. 
Översätt till svenska 

1.The owner of the house is not at home. 
 1. One third of all people consume too much junk food. 
 2. He smiled at me and asked me if I wanted a bigger size. 
 3. I laughed and stopped the customer at the door. 
 4. Is it surprising that Coca-Cola is  a big company.
THE KEY (FACIT)
 1. The wives spent one month in Great Britain. 
 2. Many babies like books.
 3. The boy’s teeth are loose. 
 4. Many women love mice. 
 5. The children pull the dog’s tail.
 6. The boys’ clothes are plus-size.
 7. The men were taken to court.
 8. The food in the USA is very sugary. 
 9. The girls’ mother must take more exercise
 10. The students (the pupils) read many books. 
 11. He plays tennis every Saturday. 
 12. The father kisses his children and tries to make them go to sleep. 
 13. The old ladies love French fries. 
 14. Our dog overeats. He is overweight. 
 15. I showed him my movie. 
 16. Last year I visited several cities. 

1. Husets ägare är inte hemma.
2. En tredjedel av alla människor konsumerar för mycket skräpmat.
3. Han log mot mig och frågade mig om jag ville ha en större storlek.
4. Jag skrattade och stoppade kunden vid dörren.
5. Det är överraskande att Coca-Cola är ett stort företag.

C: Grammar
Substantiv
obestämd/bestämd artikel
regelbunden/oregelbunden plural
Genitiv

Verb
presens
regelbunden/oregelbunden preteritum

Good luck / Josefin


fredag 12 april 2013

torsdag 11 april 2013

Temadag måndag 15 april

På måndag har vi temadag som bryter schemat.
Dagen handlar om humor.
Tag med olika konkreta exempel på vad du skrattar åt.
Det kan vara filmklipp, sketcher, vitsar, serier etc.
Dagen avslutas med "rolig timme" där ni elever står för underhållningen.

onsdag 10 april 2013

Läsning (SvA)

Du ska dela upp din bok i fyra delar. Varje vecka läser du en del. Till nästa fredag (v.16) ska den första delen vara utläst. Om du tycker att din bok verkar för svår ser du till att byta den mot en lättare så snart som möjligt. Det är viktigt att du förstår det du läser. Fråga mig om du stöter på problem under läsningens gång.

När du har läst ut din bok ska du skriva en bokrecension. Jag återkommer med instruktioner.

tisdag 9 april 2013

Varm tröja!

Vårt värmesystem har gått sönder så en extra tröja kan vara bra att ta med imorgon onsdag.

Övningsmeningar inför engelskprovet tisdag 16 april


A) Översätt meningarna till engelska (Facit finns längst ner)

 1. Fruarna tillbringade en månad i Storbritannien.    
 2. Många bebisar tycker om böcker. 
 3. Pojkens tänder är lösa.    
 4. Många kvinnor älskar möss.    
 5. Barnen drar i hundens svans. 
 6. Pojkarnas kläder är extrastora. 
 7. Männen togs inför rätta.
 8. Maten i USA är mycket söt. 
 9. Flickornas mamma måste motionera mer. 
 10. Eleverna läser många böcker. 
 11. Han spelar tennis varje lördag. 
 12. Pappan pussar sina barn och försöker få dem att somna. 
 13. De gamla damerna älskar pommes frites. 
 14. Vår hund äter för mycket. Han är överviktig. 
 15. Jag visade honom min film.
 16. I fjor besökte jag flera städer. 

   
B) Översätt till svenska 

1.The owner of the house is not at home. 
 1. One third of all people consume too much junk food. 
 2. He smiled at me and asked me if I wanted a bigger size. 
 3. I laughed and stopped the customer at the door. 
 4. Is it surprising that Coca-Cola is  a big company.
THE KEY (FACIT)
 1. The wives spent one month in Great Britain. 
 2. Many babies like books.
 3. The boy’s teeth are loose. 
 4. Many women love mice. 
 5. The children pull the dog’s tail.
 6. The boys’ clothes are plus-size.
 7. The men were taken to court.
 8. The food in the USA is very sugary. 
 9. The girls’ mother must take more exercise
 10. The students (the pupils) read many books. 
 11. He plays tennis every Saturday. 
 12. The father kisses his children and tries to make them go to sleep. 
 13. The old ladies love French fries. 
 14. Our dog overeats. He is overweight. 
 15. I showed him my movie. 
 16. Last year I visited several cities. 

1. Husets ägare är inte hemma.
2. En tredjedel av alla människor konsumerar för mycket skräpmat.
3. Han log mot mig och frågade mig om jag ville ha en större storlek.
4. Jag skrattade och stoppade kunden vid dörren.
5. Det är överraskande att Coca-Cola är ett stort företag.

måndag 8 april 2013

NO Bilder


cc by joha88
På länken hittar ni bilder från mikroskoperingen av växt- och djurcell
https://plus.google.com/photos/111950428958559753013/albums/5864459520510054753?banner=pwa

Spanskläxa v. 15

Kapitel 8 skriftligt förhör.
S. 30 Text
S. 89 glosor (från sidan 30)

Kunna böja verben i alla personer.
Ex.
canto
cantas
canta
cantamos
cantáis
cantan

fredag 5 april 2013

Engelskaläxa v. 15

Let´s talk grammar kapitel 11 substantiv.
Se grammatikfilmerna och gör övningarna som handlar om substantiv.

Obestämd/bestämd artikel
Plural
Oregelbunden plural
Genitiv

torsdag 4 april 2013

7b HKK

Hej!
Nu har jag tittat igenom  era beställningar och bestämt att ni får arbeta mera med detta under nästa lektion. Matlagningen genomförs istället v.16. /Birgitta

tisdag 2 april 2013

Svenska: Planering vecka 14-18; Språket i språket

Vecka 14
Människan och språket.
Ditt språk är en del av din identitet.
Kroppsspråk.

Vecka 15
Dialekter och sociolekter.
Chattspråk

Vecka 16
Kvinnligt och manligt språk.
Maktspråk.
Härskartekniker.
Läxa: Rätta din text Uppdraget och lägg upp den på din blogg. Sätt etikett svenska.

Vecka 17
Svordomar och fult språk.
Slang

Vecka 18
Förberedelser inför uppsats.
Uppsats om ditt språk på onsdagslektionen.