torsdag 30 april 2015

Schema för temaveckan

Klicks på bilden för att se schemat större.

9b svenska vecka 18 "I have a dream"

Under dagens lektion kommer vi att arbeta med Martin Luther Kings kända tal "I have a dream". Under lektionen kommer vi att tala om situationen i USA när talet hölls, se talet och sedan arbeta med en uppgift som ska lösas i era Np-grupper.  Det ni kommer fram till ska sedan redovisas muntligt nu på onsdag.

Talet finns nedan och ni kommer även att få talet i skrift. I den skriftliga versionen av talet ska ni leta efter de 7 olika delar som togs upp i Tala ut. Ni ska markera:
1. Inledning
2. Fakta
3. Motargument
4. Argument
5. Lösning
6. Konsekvens
7. Avslutning

Är er grupp snabb, ska ni även leta efter Ethos, Pathos och Logos. /Hanna och Cornelia

Talet:
https://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs

Texten:
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

onsdag 29 april 2015

Homework 9B Lars group

Homework for Thursday  week 19. Same as lats week´s homework.

Read and listen to Let´s talk inventions, Ever had a really good idea?  Page 58.

Learn the words.

Excersises pages 59 - 60.Exam; Inventions 21st of May (9b Hanna's students) and 22nd of May (9a)

Texts (in Happy)
Are they that old? p 61
Poor inventors, p 67
Table tennis…p 72
I am death, p 83
The Time Machine p 88

Words to each text
Are they that old?
wire, oblong, hold-held-held, improvement, weigh, encourage, refuse, draw-drew-drawn, vacuum cleaner, replace, shave, disposable, trial, error, zipper, zippy, rubber

Poor inventors
 public, despite, commercial, practical, patient, application, take to court (took, taken), consist of, claim, neck, convince, miserable, breath/breathe, demand

Table tennis…
invader, ridiculous, customize, incredibly, line up, fortune, prevent, back and forth, attempt, defeat, appeal to, maze, predictable, random, receive, achieve

I am death
 scientist, involve, amazed, research, take notice, gadget, beyond, avoid, assemble, rumor, the grapevine, vaporized, remain, quotation, monastery, cause, radiation

The Time Machine p 88
six inches square, dial, switch, button, grin, wood, whip, dawn, swing/swung/swung, solemnly

Exercises
Make sure that you have completed all the exercises so each chapter.English (Hanna's student) week 20

The Time Machine
- Read the text p 88
- Learn the words (six inches square, dial, switch, button, grin, wood, whip, dawn, swing/swung/swung, solemnly)
- Do the exercise "Useful inventions on p 89.

Engelska 9a+9b (Hanna's group) week 18

- Read the text "I am become death" p. 83
- Learn the following words: scientist, involve, amazed, research, take notice, gadget, beyond, avoid, assemble, rumor, the grapevine, vaporized, remain, quotation, monastery, cause, radiation
- Do the exercises on p. 84-87.

Sv 9ab v 18

Läs ut boken "Dumpad".
/Hanna

måndag 27 april 2015

Sv/SvA 9A "I have a dream" 27/4

Under dagens lektion kommer vi att arbeta med Martin Luther Kings kända tal "I have a dream". Under lektionen kommer vi att tala om situationen i USA när talet hölls, se talet och sedan arbeta med en uppgift som ska lösas i era Np-grupper.  Det ni kommer fram till ska sedan redovisas muntligt nu på onsdag.

Talet finns nedan och ni kommer även att få talet i skrift. I den skriftliga versionen av talet ska ni leta efter de 7 olika delar som togs upp i Tala ut. Ni ska markera:
1. Inledning
2. Fakta
3. Motargument
4. Argument
5. Lösning
6. Konsekvens
7. Avslutning

Är er grupp snabb, ska ni även leta efter Ethos, Pathos och Logos. /Hanna och Cornelia

Talet:
https://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs

Texten:
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

onsdag 22 april 2015

SvA 9A onsdag 22/4 och fredag 24/4.

Under onsdagslektionen ska vi se Tala ut och sedan får ni fortsätta att göra en disposition till ert avslutningstal. På fredag inleds lektionen med att ni är i klassen och läser i er bok Desertwalker (ni ska ha läst till s. 152 denna vecka) Resten av lektionen kommer vi att arbeta med Portal.

English Lars group

Homework for Thursday  week 18.

Read and listen to Let´s talk inventions, Ever had a really good idea?  Page 58.

Learn the words.

Excersises pages 59 - 60.When you have finished your excersises you do the following grammar excersises in class.
Click on the link and do the excersises in order. Obs! This is not homework.

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm

Phrasal verbs
Tenses – Past Perfect
Tenses – will-future
Tenses – going to-future
Tenses – Future Perfect
Tenses – Present Progressive
Tenses – Past Progressive
Tenses – Present Perfect Progressive
Tenses – Future ProgressiveNP i engelska v 17

Onsdag: 
Läs- och hörförståelse kl 9-12

Torsdag: 
Fredag:
Uppsats kl 9-10.30

måndag 20 april 2015

Español para jueves

Aprende estos vocablos:

detrás de -  bakom
delante de - framför
enfrente de - mitt emot
al lado de - bredvid, vid
fuera de - utanför

atravesar - gå tvärs över
a mano derecha - på höger sida
a mano izquierda - på vänster sida
todo recto - rakt fram

la vía, el camino - väg
el calejón - gränd
la avenida - bred gata, aveny
la autopista - motorväg


Verbos iregulares  poder - kunna (ha möjlighet att)

presente 

puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

preterito

pude
pudiste
pudo
pudimos
pudisteis
pudieron

perfecto

podido

                                                                              

Sv 9ab vecka 17

Läs i "Dumpad" till sid 176.
/Hanna

onsdag 15 april 2015

Sv 9ab vecka 16

- Läs i "Dumpad" till sid 119.
- Arbeta i Portal sid 36-37
- Förbered ett muntligt framförande (högläs en sida ur "Dumpad" eller berätta en rolig historia (tex från pdf:en i Portal på s. 36)

Detta är läxa till fredag v 16.


9b:a Musiklektion onsdag 15/4
Skolverket vill att elever ska ha kunskap om:
Hur musik och andra ljud kan påverka hörseln och hur man kan motverka problem som är förorsakade av för starkt ljud. 
Du ska därför på din musiklektion bläddra bland och läsa informationen från föreningen AMMOT (Artister och musiker mot tinnitus) i den här länken och svara på följande frågor:
1. Vad tror man händer i örat vid tinnitus?
2. Hur kan tinnitus låta för den som är drabbad?
3. Förutom att man hör ljud kan man också ha andra besvär när man är drabbad av tinnitus. Ge exempel!
4. Ge några exempel på situationer då örat blir utsatt för ljud som kan orsaka tinnitus!
5. Ge några exempel på andra saker som också kan orsaka (eller förvärra) tinnitus!
6. Titta igenom och läs om de olika hörselskydden som beskrivs. Vilket hörselskydd skulle du välja att ha med dig om du t ex skulle gå på en konsert där du misstänkte att ljudnivån kommer att bli mycket hög? Vilket skulle använda om du hade ett bullrigt arbete?
7. Vad betyder förkortningen dB?
8. Med hur många dB ökar ljudstyrkan om ljudet blir dubbelt så starkt?
9. Redogör för fyra olika fakta om ljud, örat och dB som man kan hitta på den sidan som heter "Skador"!

10. Är starkt ljud som man gillar (t ex musik) mindre farligt än ljud som man helst inte vill höra på, t ex från en maskin eller trafikbuller?
11. Hur kan man minska riskerna för hörselskador på konserter eller om man spelar själv?

Publicera dina svar som ett inlägg på din blogg och ge inlägget etikett "Musik"!
/Maria
English 9a Week 16

- Read the text "Are they that old?" p.61
- Learn the following words: wire, oblong, hold-held-held, improvement, weigh, encourage, refuse, draw-drew-drawn, vacuum cleaner, replace, shave, disposable, trial, error, zipper, zippy, rubber
- Do the exercises on page 62-66

Eng 9b (Hanna's students) Week 16

- Read the text "Table tennis…" (p. 72)
- Learn the following words: invader, ridiculous, customize, incredibly, line up, fortune, prevent, back and forth, attempt, defeat, appeal to, maze, predictable, random, receive, achieve
- Do the exercises on page 73-75.

tisdag 14 april 2015

9A SvA onsdagen den 15 april

Under dagens lektion ska ni läsa 20 minuter i Desertwalker (denna vecka ska ni ha hunnit till s.101 på fredag). Resten av lektionen (30 min) ska ni sedan arbeta med boken Portal och sidorna 34-37. På sista sidan finns frågor som ni ska göra. På fredag ska ni på bio, så nästa gång vi ses är på måndag och då kommer ni att få börja arbeta med ert avslutningstal. /Cornelia

måndag 13 april 2015

Två stycken kemi-keynotes

Vi har tittat på två stycken keynotes som är från olika kemiområden:
Keynote 1

Keynote 2

En bra förberedelse för NP kemi är att titta igenom keynotes, filmerna i läroboken och sammanfattningar.

Tiderna på torsdag är följande:
Kl 8.40 - 10.00 A1
Kl 10.00-10.15 Rast
Kl 10.15 - 11.05 A2
Kl 11.05 - 11.25 Rast
Kl 11.25 - 12.00 A3

Ta gärna med lite fika till rasterna!

Español Tema Viaje Deberes para jueves

Prepara para jueves:

Vocablos, En la oficina de turismo:

la oficina de turismo - turistbyrå
la agencia de viajes - resebyrå
el/la visitante - besökare
visitar - besöka

el viajero - resenär
la excursión - utflykt, rundresa
el vuelo - flygresa
el mapa - karta
la guía - guidebok

el recuerdo - souvenir
el hostal - pensionat
la pensión -pensionat
el albuergue - vandrarhem
el biljett - biljett
la entrada - entrébiljett

Verbos irregulares en preterito

estar - vara (tillfälligt), befinna sig, må

estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

hacer - göra

hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

Mira el blog y continua con el trabajo escribiendo días 1 -7 de tu viaje.
Sv 9a: Gruppdiskussion på måndagslektionen om "Dumpad"

Tänkande hattar
Vit hatt
Vem har skrivit boken? När gavs boken ut?

Gul hatt 
Vad tycker du är bra i boken?

Svart hatt
Vad är mindre bra i boken?

Röd hatt
Beskriv kort en situation i boken och vad du kände när du läste om detta.

Grön hatt     
Hitta på ett par liknelser som stämmer in på Ahmed.
Ex på liknelser; glad som en lärka; sällsynt som en blomma i öknen.

Blå hatt

Detta dilemma, att barn dumpas i föräldrarnas hemländer, är inte helt ovanligt. Man brukar säga att det beror på kulturkrockar, det vill säga att man tänker och agerar på ett sätt i en kultur, vilket en annan kultur inte har förståelse för. Nämn några skillnader i "tänket" (svenskt vs somaliskt) som du finner.

Ordkunskap: 
Diskutera/förklara vad de fetstilta orden/uttrycken betyder i meningen:
 1. s 9 … i väntan på en permanent jourfamilj.
 2. s 14  I timmar väntade de i transithallen.
 3. s 17 Inredningen i huset var sparsmakad.
 4. s 21 … blev han abrupt avbruten i sina funderingar.
 5. s 27 Ahmed började misströsta på allvar.
 6. s 27 Han reste sig och började leta på måfå.
 7. s 31 Varför var de så avfärdande mot honom?
 8. s 32 Du ska inte umgås med de otrogna.
 9. s 38 …fröken bad eleverna med utländsk härkomst berätta…
 10. s 44 …lugn i klassen men vibrerande av ilska på skolgården…
 11. s 53 Han gick och gick, som i trans. 

Français 9AB: Facit till översättningsmeningar

Följ den här länken!
Bonne chance!

fredag 10 april 2015

SvA 9A fredagen den 10 april

Under dagens lektion ska ni läsa 20 minuter i Desertwalker (minst till sidan 48) och sedan skriva en kort sammanfattning av bokens första kapitel. Sammanfattningen ska ni publicera på er blogg under ett inlägg som ni döper till Tema På flykt - Desertwalker.
Om ni blir klara med detta under lektionstid ska ni börja arbeta med boken Portal s. 34-36.
Ha en trevlig helg och så ses vi på måndag!

torsdag 9 april 2015

Français 9AB: À répéter pour le NP et pour le lycée

Dans ce lien vous trouvez la liste à répéter pour le NP, et dans ce document vous trouvez des mots à répéter, qui sont utiles à savoir pour les tests nationaux et pour vos études au lycée. Bonne chance !

På ovanstående länkar hittar ni dels listan som ni tidigare fått med repetitionsmoment inför NP, och dels hittar ni i den andra länken många ord och uttryck som är bra att kunna inför NP och inför kommande gymnasiestudier i franska. Lycka till!

Genetikprov 15 april - innehåll

Du ska känna till:

 • hur cellkärna, arvsanlag, kromosomer, DNA-molekyler, gener, kvävebaser hänger ihop
 • genens uppgift
 • korsningsscheman - även könsbundet arv t ex färgblindhet
 • dominanta och recessiva gener
 • hur arv och miljö samverkar
 • hur vanlig celldelning (46 kromosomer) och reduktionsdelning (23 kromosomer) går till
 • vilka kromosomer som styr vilket kön det blir (XX flicka och XY pojke)
 • mutationer och hur de uppkommer
 • exempel på kromosomavvikelser t ex Downs syndrom
 • förädling av växter och djur - urvalsmetod, korsningsförädling och insemination
 • genteknik - bakterier producerar insulin, växter får gener mot ogräsgift, djur får gener som bildar mediciner och organ
 • DNA-analys - fingeravtryck på t ex brottsplatser, släktforskning och utvecklingssteg i historien,  fosterdiagnostik för att avgöra sjukdomar
 • Kloner - naturliga(enäggstvillingar) och konstgjorda


Grundkursen är s 193 - 200
Fördjupning är s 201 - 205
Anteckningar
Arbetsövningar

Svenska 9ab

De följande veckorna kommer vi att arbeta med retorik (konsten att tala) samt läsa boken "Dumpad" av Per Brinkemo. En mer utförlig planering kommer här och på Unikum inom kort.

Läxa till fredag vecka 15: Läsa till sid 61 i boken "Dumpad".

English 9a week 15

We start on a new unit: Inventions (Happy 9)
During class on Wednesday:
-  "Poor inventors" on page 67
- Do the exercises on page 68 and 70-71 (you can skip page 69).

Homework for Friday week 15: Read the text and learn the following words:  public, despite, commercial, practical, patient, application, take to court (took, taken), consist of, claim, neck, convince, miserable, breath/breathe, demand
/Hanna

onsdag 8 april 2015

Bild: 9AB: Kroppsliga idiom

Ett idiom är ett fast uttryck i språket,. Det förändras eller böjs inte och betyder alltid samma sak. Ett exempel:

"Det här bråket är egentligen bara en storm i ett vattenglas"

Det betyder att bråket är obetydligt och är överdrivet. En storm på havet är ju dramatisk och kan vara farlig, men sker det i ett vattenglas är det visserligen en storm, men ganska ynklig.
 1. Här är en länk till ett dokument med ett antal idiom. 
 2. Välj ett av dem.
 3. Gör en bild som både visar idiomet bokstavligt, dvs exakt vad orden betyder. I exemplet ovan blir det en bild av ett glas som det stormar i. Bokstavligt.
 4. Sedan, som en del i samma bild, eller i en ny bild, gör du en bild som visar idiomets bildliga uttryck. I det här exemplet ska du visa något obetydligt som är överdrivet, nästan fånigt.
Materialet och utfförandet är valfria. Lycka till!

tisdag 7 april 2015

Français 9AB: Info pour le test mardi s. 16 (14/4)


 • text + glosor till kap. 7 (se utvalda glosor på bloggen)
 • text + glosor till kap. 8 (se utvalda glosor på bloggen)
 • kroppsdelarna (se s. 81)
 • årtal och siffror (träna på årtalen i texten till kap. 7 + s. 222-223)

           Exempel: 
1894 = mille huit cents quatre-vingt-quatorze (ettusen åttahundra nittiofyra)

1986 = mille neuf cents quatre-vingt-six (ettusen niohundra åttiosex)
2015 = deux mille quinze (tvåtusen femton)
 • frågeorden (se övn 4ab s. 82-84 + s. 229-230)
 • regelbundna er-verb + verben être, avoir, aller, faire, vouloir och pouvoir i presens (texterna till kap 7+8 och s. 237, 241, 244, 248)
 • regelbundna er-verb + verben être, avoir, aller, faire, vouloir och pouvoir i passé composé (se ovan)
 • kunna använda à, à la, au, aux korrekt (texten till kap. 8 + anteckningar)
 • “småord” (adverb, konjunktioner, prepositioner från texten till kap. 8, se anteckningar)
 • vädret (se texten till kap. 8 + anteckningar)


Bonne chance !
Anna