fredag 27 februari 2015

Sv 9ab IRL Under fredagslektionen

Diskutera frågorna i NP-grupperna. Skriv minnesanteckningar på er diskussion och publicera dessa på era bloggar.
/Hanna

onsdag 25 februari 2015

Svenska 9ab Läxa till fredag v 9

Vi har börjat arbeta med materialet "Ses offline" genom att diskutera två olika case på ämnet. Vi repeterar nu texttypen TIDNINGSARTIKEL bland annat genom att läsa artikeln om ask.fm

1. Läs artikel.
2. Repetera texttypen tidningsartikel genom att läsa i Portal s. 82.
3. Skriv på bloggen:
a) Vad tycker du om metoden att spärra sidor på internet?
b) Vilka tecken på att det här är en tidningsartikel finner du?
c) Tänk er att du har ett 8-årigt syskon. Formulera de fem viktigaste reglerna för ditt syskon när det gäller internet och vad hen ska tänka på.

Texttypen REPORTAGE skiljer sig från nyhetsartikel.
4. Repetera texttypen genom att läsa i Portal på s. 84.
5. Läs reportaget om nätmobbning här.
6. Skriv på bloggen:
a) Hur tycker du att man ska arbeta för att stoppa nätmobbning?
b) Vilka tecken på att det här är ett reportage finner du?
c) Sammanfatta reportaget och dess viktigaste budskap i 10 meningar.

Franska 9AB: Omprov onsdag v. 11 (11/3)

Ni som har något att göra om gör detta onsdag v. 11 i extraklassrummet bredvid 7C. Fråga mig i god tid innan om ni undrar över något.
Lycka till!

Eng 9b (Hanna's group) Homework for Thursday week 10

Creative connector

a) Describe the scene from the book
b) Write about what this scene reminds you of (from your life, a book you have read, a movie you have seen and so on).
c) Compare a+b. Describe and explain similarities and differences.

Write around 250 words.

/Hanna

PISA

Tisdagen den 3 mars är det dags för 34 st av er att delta i PISA-proven.

Vi träffas i 9a:s klassrum nu på fredag kl 9.30 för att gå igenom vad som gäller på provdagen. Det kan vara bra att redan nu känna till att ni kommer att börja kl 8.20 på provdagen. Ni som inte ingår i PISA-gruppen kommer att ha lektion med Jan. Ordinarie lektioner utgår den här dagen. Alla elever kommer att sluta ca kl 14.

Här är en länk till keynoten från mötet. 

/Hanna

Matteprov v 10 onsdag och fredag

Dessa moment ingår i provet: (samma som står i planeringen)
Sannolikhet, sista delen i kapitel 2

 • Beräkna sannolikhet när du t ex slår tärning, drar kulor, snurra hjul, drar kort s 63
 • Beräkna sannolikhet för två händelser efter varandra, använda tabeller s 64
 • Använda träddiagram s 65
 • Olika sorters beräkningar med hjälp av sannolikhet s 66
 • Röd kurs: kombinatorik s 71 och svårare uppgifter sannolikhetsberäkningar s 72-73
 • Tänk efter och problemlösning s 67 och s 68
Funktioner och grafer i kapitel 3

 • Rita och läsa av koordinatsystem s 83
 • Samband, proportionaliteter, värdetabell, funktion, graf, formel s 84
 • Tolka diagram(läsa av och förstå vad diagrammet visar) s 85
 • Röd kurs: speglingar i koordinatsystem s 94-95
 • Andra linjära samband, fast del(start avgift) och rörlig del(t ex km-avgift)
 • Läsa av och rita, hitta rätt formel s 93
 • Läsa av, rita, tolka, göra beräkningar med sträcka-, tid- och hastighets-diagram s 94-95
 • Räta linjens ekvation y = kx + m (m-värdet = punkten där grafen skär y-axeln och k-värdet = lutningen av grafen, ju större k-värde desto brantare går grafen upp) s 96
 • Röd kurs: Mer om funktioner s 102 och räta linjens ekvation, beräkna k-värde s 103
 • Tänk efter och problemlösning s 97 och s 98

9a English Week 9-13 FAKEBOOK

Week 9 (Homework for Wednesday week 10)


1 Getting started and the first topic "Me and my family"

Make your own Fakebook page by creating a blog at www.blogger.com. You all have Google accounts and that is all it takes to start blogging. Follow the instructions and in no time your Fakebook site is ready.

When you have created your Fakebook, e-mail me you Fakebook address. I will link all your Fakebooks to Fakebook99.

Then you have to fill your site. The first topic is to present yourself and your family. Feel free to add amazing pictures and remember - most things you find on Fakebook are too good to be true.
Extra task: Make a comic strip about a childhood memory. See more info on how to do a comic strip on Fakebook99. 


/Hanna 

tisdag 24 februari 2015

Länk till SO-läxan

Klicka här för att komma till svtplay-länken kids for cash.
Du ska ha sett filmen till torsdag 26/2 (9 A) respektive fredag 27/2 (9B)

Svenska som andraspråk v. 9-13

Under de kommande veckorna kommer vi att repetera olika texttyper.

v. 9 Vi arbetar med att skriva REFERAT och att förbereda det muntliga Np
v. 10 Repetition av NYHETSARTIKLAR och REPORTAGE. Vi läser bl.a. en artikel om ask.fm och ett reportage om nätmobbing.
v. 11 Vi repeterar KRÖNIKA och läser LYRIK
v. 12 Förberedelser inför Np och avslutar repetition av Texttyper
v. 13 Vi arbetar med "Ses offline" och diskuterar materialet

måndag 23 februari 2015

Inför muntligt nationellt prov i svenska 26 februari och 5 mars

De muntliga proven i svenska kommer att genomföras på två torsdagar, 26 februari och 5 mars. Här ser du vilken grupp du ingår i.
- Förberedelserna sker i extraklassrummet vån 2 med Ghita (9a:s gamla klassrum).
- Hannas grupp går till NO-verkstan vån 2
- Cornelias grupp går till grupprum 1 vån 2
- Monicas grupp går till grupprum 2 vån 2

Här är den bedömningsmatris som vi kommer att utgå ifrån i bedömningen av provet.

Här är den exempelfilm som vi tittar på tillsammans i klassen inför provet, som visar hur en provsituation kan se ut.

/Hannatisdag 17 februari 2015

Grovplanering arbetsområdet "Etik och moral".

Under veckorna 9-13 arbetar åk 9 i religion med arbetsområdet "Etik och moral". Vi analyserar hur och varför människor gör olika val i olika situationer i livet. För att förståelse för detta går vi igenom olika etiska modeller och hur dessa kan användas. Människors religiositet påverkar också vårt sätt att agera i olika situationer i livet vilket vi också kommer in på.
Detaljplanering av arbetsområdet läggs ut här på bloggen veckovis. Klicka här för att se keynote över syfte, mål, begrepp och kunskapskrav i arbetsområdet.

onsdag 11 februari 2015

Engelska 9b (Hanna) during classes week 7

This time: Be a character tracer:
Choose a character from your book and list some character traits that the person has shown in last week's reading. Give the page numbers and evidence from your reading which will support your choices.

Ex) The main character seems to be a really nice person. I think this because… (evidence from the book). He/She also seems to be…… because when….happened (and so on)

Publish your text on your blog no later than Thursday week 7
/Hanna 


måndag 9 februari 2015

Svenska 9ab vecka 7

Vi har börjat arbeta med materialet "Ses offline" genom att diskutera två olika case på ämnet. Vi repeterar nu texttypen TIDNINGSARTIKEL bland annat genom att läsa artikeln om ask.fm

1. Läs artikel.
2. Repetera texttypen tidningsartikel genom att läsa i Portal s. 82.
3. Skriv på bloggen:
a) Vad tycker du om metoden att spärra sidor på internet?
b) Vilka tecken på att det här är en tidningsartikel finner du?
c) Tänk er att du har ett 8-årigt syskon. Formulera de fem viktigaste reglerna för ditt syskon när det gäller internet och vad hen ska tänka på.

Texttypen REPORTAGE skiljer sig från nyhetsartikel.
4. Repetera texttypen genom att läsa i Portal på s. 84.
5. Läs reportaget om nätmobbning här.
6. Skriv på bloggen:
a) Hur tycker du att man ska arbeta för att stoppa nätmobbning?
b) Vilka tecken på att det här är ett reportage finner du?
c) Sammanfatta reportaget och dess viktigaste budskap i 10 meningar.

/Hanna

torsdag 5 februari 2015

SV/SVA 9ab fredag v 6

- Arbeta i NP-grupperna (SV) och i följande par: Ibtisam/Dalal, Mark/Mohammed G, Mohammed F/Dilan (SVA) med diskussionsfrågorna till "Det finns inga fattiga barn".

- Diskutera och för anteckningar över ert samtal.

- Dela anteckningarna med din lärare (Hanna eller Cornelia) på Google Drive (ett dokument/grupp), vid lektionens slut.

/Hanna och Cornelia


English 9b: homework for Thursday w 7 (Hanna's students)

Publish your wordwork based on words from the book.

5 synonyms
5 opposites
5 sentences
5 explanations.

Use 20 different words from the book. Name your post "Wordwork: TITLE" and tag it with "English"
/Hanna

onsdag 4 februari 2015

Inlämningsuppgift SO Hållbar utveckling

Ändlig eller förnybar?

Välj ut en ändlig och en förnybar energikälla.
Argumentera för den ena och emot den andra. Tänk på att resonera kring för- och nackdelar med båda energikällorna.
Ni ska beskriva vilken påverkan energikällan har för följande:
Individen (för enskilda människor)
Samhället
Lokalt – Globalt (Hur kan energikällan påverka platsen/landet där du bor och hur påverkar den hela världen?)
Kort och lång sikt
Ekologiska fotavtryck     
      ekologiskt
      ekonomiskt
      socialt

Till er hjälp har ni de genomgångar vi haft på lektioner och Gleerups Geografi. Glöm inte att ange källa!
Tänk på att använda begrepp (se Keynote) och skriv utvecklade och underbyggda resonemang.

Klistra in din text i det dokument du redan har på Google drive om arbetsområdet senast 10 februari innan er SO-lektion.

Eng 9a Homework for Friday w 6

- Finish your text (see previous post) and share it with me and a friend.
- Those of you who still haven't sent me your recordings of "The Skeleton on the Dunny" need to do that immediately.

Eng 9b (Hanna) Homework for Thursday week 6

Publish your summary of the first part of your book. Label: Engelska
Write the title of your book and how many pages you have read.

måndag 2 februari 2015

Sv 9b läxa fredag v 6

Ni som vill ha feedback och bedömning på kriterierna "skrivteknik…" och "gestalta…" lämnar in skrivuppgiften kopplad till "Ett halvt ark papper" senast fredag, via Goggle Drive (dela med mig).
/Hanna

Ny planering i SV/SVA v 6-7, 9-13 ETIK OCH MORAL

Hej,
Nu ligger en ny planering i SV/SVA på Unikum. 

Här kommer övergripande planering och bedömning i korthet:

Övergripande planering:
1. Läsa och repetera texttyper
2. Fokusera på hur olika texter är uppbyggda
3. Öva på att diskutera och argumentera muntligt
4. Skriva en argumenterande text på ämnet etik och moral
Bedömning
Det som bedöms är:
1. Muntligt argumenterande kring olika frågeställningar
2. Muntliga redogörelser med diskussion
3. Gruppdiskussioner
4. Läsförståelse av skönlitterär bok
5. Argumenterande text

/Hanna och Cornelia

Pengar till skoltröjor i 9b

9B, som ni alla vet så ska vi snart beställa våra skoltröjor. Man betalar för sin egen tröja (se priser nedan)
Munktröja- 275kr
Munkjacka- 315kr
Collegetröja- 175kr
T-shirt- 75kr
Slim fit T-shirt- 125kr

Pengarna ska ni ha gett till Josefin innan tisdagen (3/2) är slut. Ni ska lägga pengarna i ett kuvert med ert namn på. Har ni inte gett pengarna innan tisdagen är över kommer ni inte kunna få er tröja. Skulle det verkligen vara ett problem pratar ni med Lisa eller Hanna. 

Alltså ska ni ge pengarna senast tisdag den 3/2 till Josefin. För att vi sedan ska kunna skicka efter tröjorna så fort som möjligt och förhoppningsvis hinna få de levererade innan sportlovet!


Glöm inte detta!

Hälsningar
Josefin