fredag 30 januari 2015

Examen español semana 6 el jueves

¡Hola!

Prepara esto para el examen:

El libro de textos: 
Leer y traducir los textos páginas 14-25. ¡Capítulos 4 y 7 son muy importantes!

Estudia los vocablos p. 86-89. No tenéis que estudiar las dos canciones, (La Camisa Negra, Corazón Latina)

El libro de ejercicios:
Repaso p. 61-67, ejercicios diferentes entre p.37-60. Corregir con clave (facit).

Otros ejercicios que yo os doy. (Andra övningar som jag ger er.)

¡Muy importante!

Läs på detta inför provet!!

A Verb med diftong, ex. pienso etc.

B Åsiksuttryck ex. ¿Estás de acuerdo?

C América Central, texten.

D Reflexiva verb ex. me levanto etc.

E  Översättning ex. skulle vilja, vilja

F  Förklara varför du tycker som du gör.

H Berätta om en morgon hemma. Vad du och de övriga i familjen gör.

Repetera glosorna. Provet kommer att innehålla få glosor att översätta en och en men ni måste kunna en hel del för att kunna berätta och översätta.

English 9a during class today, Friday week 5

Follow the link.
These are two examples of former NP - writing exercises (part C)

- Read the topics carefully.
- Read what I will look for in your essays here.
- Choose one of the topics.
- Write an essay and publish it on Google Docs.
- Share it with me and a friend.

/Hanna


måndag 26 januari 2015

Laboration v 5 - Uppkomst av ljus

Uppgift:
Hur uppkommer ljus?
Varför ger olika ämnen olika spektrum?
Varför uppkommer olika typer av spektrum(linje-, band- och kontinuerligt spektrum)?
Vad används detta till?

Hypotes:
Vad tror du om ovanstående frågor och varför?

Materiel:
lysrör med olika sorters gaser, glödlampa, högspänningskälla, stativ, spektroskop, färgpennor

Utförande:
1. Använd ett spektroskop och titta på en glödlampa. Rita av spektrumet. Gör likadant med ett lysrör. Jämför utseendet på dem. Vad kan det vara som är orsaken?
2. Titta på lysrören med olika sorters gaser och rita av dess spektrum. Varför blir de olika?
3. Avgör vilken gas de hemliga röret innehåller!

Resultat:
Rita upp de olika spektrumen.

Slutsats:
Kommentera din hypotes.
Besvara frågorna i uppgiften med hjälp av teori från t ex fysikboken s 119 och att googla på emissionsspektrum+ett visst ämne.
Felkällor som kan uppkomma.
Förbättringar som kan göras för att undvika felkällorna.
Användningsområde

Skriv färdigt din rapport och lägg den på bloggen senast fredag v 6!

Français 9AB: Devoir pour jeudi s. 5 (29/1)

Le reste des mots du chapitre 5  (de l'âne et le reste) + les verbes suivants:
chercher = leta efter
raconter = berätta
partager = dela
danser = dansa
écouter = lyssna på
entendre = höra
acheter = köpa
nager = simma


Vous devriez savoir conjuguer tous les verbes au présent et au passé composé.

Träna på glosorna (från l'âne till slutet) OBS! Ni ska kunna böja alla verb i presens och passé composé. Alla verb är regelbundna (se s. 235-236).

Français 9AB: Présentation d'un voyage (lundi s. 7)

Tu vas faire une présentation (KeyNote) d'un voyage que tu as fait, ou une présentation imaginaire (påhittad).

Ta présentation doit répondre aux points suivants:
- quand (dates, an)
- où
- avec qui
- activités
- attractions touristiques
- le temps (vädret)
- si tu as aimé le voyage (pourquoi/ pourquoi pas ?)
- images

N.B.!  Tu dois utiliser tous les verbes de mouvement et parler au passé composé.
Du ska göra en KeyNote presentation om en resa du har gjort, eller en påhittad resa. Tänk på att ni ska använda samtliga rörelseverb och tala i passé composé (tänk på att rörelseverben böjs med être).

söndag 25 januari 2015

Tarea española semana 5

Escribe un texto de más o menos 100 palabras sobre tu mañana.

(Se övningsboken s. 58 övning 8.)

Publica el texto en el blog el jueves.

måndag 19 januari 2015

Tarea española semana 4

Capítulo 7  ¿Qué haces por la mañana?

Páginas 24-25. Leer y traducir el texto.

Vocablos p. 89, todos los vocablos.

Aprender los verbos reflejivos (reflexiva verb) en presente, preterito y perfecto.

ejemplo: lavarse - tvätta sig

me lavo - me lavé - me he lavado

te lavas - te lavaste - te has lavado

se lava - se lavó - se ha lavado

nos lavamos - nos lavamos - nos hemos lavado

os laváis - os lavasteis - os habéis lavado

se lavan - se lavaron - se han lavado

English homework 9B Lars´ group week 3-7

Bokcirkelplanering

Vecka 3
Onsdag: Läsförståelse: ”Native languages”
Bokarbete
Läxa till torsdag 45 sidor av boken läst + tillhörande uppgift gjord. 
Bokcirkeldiskussioner
Hörförståelse: ”What’s it all about?”
Vecka 4
Onsdag: Läsförståelse: ”Odd news”
Bokarbete
Läxa till torsdag 45 sidor av boken läst + tillhörande uppgift gjord. 
Bokcirkeldiskussioner
Hörförståelse: ”Environmental news”
Vecka 5
Onsdag: Hörförståelse: ”Think twice”
Bokarbete
Läxa till torsdag 45 sidor av boken läst + tillhörande uppgift gjord. 
Bokcirkeldiskussioner
Läsförståelse: ”Young and free”
Vecka 6
Onsdag Läsförsåelse: ”Chit chat”
Bokarbete
Läxa till torsdag 45 sidor av boken läst + tillhörande uppgift gjord. 
Bokcirkeldiskussioner
Muntlig NP-uppgift: ”TV-life”
Vecka 7
Skrivuppgift från NP
Läxa till torsdag, de sista 45 sidorna av boken läst + tillhörande uppgift gjord. 


You will get some time to prepare and organize your bookcircle tasks on Wednesdays.

Discussion leader:
Prepare six questions, one for each of The Six Thinking Hats. Always set the scene (summarize and say page number) before you write your question. At the group meeting, you will lead the discussion. Always address students by name and thank them when they have presented their activity. Start by always asking the summarizer to summarize today’s reading. Next it is your turn to ask your six questions to the group.

Summarizer:
Prepare a short summary of today’s reading, about 200 words. Your group discussion will start with your summary that covers the key events and highlights of today’s reading assignment. 

Wordfinder
As a wordfinder you should look for difficult words in the text and translate them into Swedish, and with these words you make a wordlists. You need to find at least 20 words. With the use of 10 of those words you should write down your own sentences where you put them in, in order to make them more understandable. You can not take the sentences in the book, you must create new ones. Finally you should create some kind of wordgame where you use the words you have found in the book.

Character tracer:
Choose a character and list some character traits that the person has shown in today’s reading. Give the page numbers and evidence from your reading which will support your choices.

Creative connector:
Find connections between the text and the world outside. Connect the readings to your own life, things you have seen, heard or experienced. Set the scene in the book you are referring to by summarizing it briefly. Then tell the others what this reminds you of. Finally, point out similarities and differences.
Français 9: Devoir pour jeudi s. 4 (22/1)

13 mots du chapitre 5 (de dedans à l'homme) + les verbes suivants:
 être = vara
aller = gå, åka
partir = avresa, åka iväg
arriver = komma fram
passer = passera, åka förbi
rester = stanna kvar (räknas som rörelseverb)
retourner = komma tillbaka, åka tillbaka
rentrer = åka hem

Vous devriez savoir conjuguer être au présent et tous les verbes au passé composé.

Träna på glosorna (från dedans till och med l'homme). OBS! Ni ska kunna böja être i presens och passé composé, samt alla övriga verb i passé composé (dvs ni behövs inte kunna böja dem i nutid). Alla verb utom être är rörelseverb och böjs med être.

Inför prov i svenska fredag v 5

Repetera sidorna 103-105 i Portal
Titta på/repetera klippen från UR. Länkarna hittar du här:
Avsnitt 1 Samiska
Avsnitt 2 Romani
Avsnitt 3 Jiddisch
Avsnitt 4 Meänkieli
Avsnitt 5 Finska
Avsnitt 6 Svenska

/Hanna


söndag 18 januari 2015

Reflektionsuppgift 9a gr a "Rather Be"

9a Grupp a (150116)
Vi har spelat in "Rather Be". Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska i din bedömningsmatris i musik på UNIKUM läsa min kommentar kring ditt praktiska musicerande i "Rather Be" och i kommentarsfältet vid bedömningsmatrisen reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera det gemensamma musicerandet. Beskriv de olika instrumentens stämmor och komprytmer och hur de lät tillsammans. Vilka uppgifter hade de olika instrumenten i samspelet? Var gärna detaljerad och ge exempel. 
/Maria

torsdag 15 januari 2015

Låtskapandet

Här kommer en lista med tips och råd när du jobbar med musikskapandet:
 • Allt ni jobbar med ska vara er egen musik. Ni får inte låna eller sno från någon annan.
 • Se till att alla i gruppen är aktiva i alla moment i musikskapandet.
 • Dokumentera alla idéer. Skriv upp, spela in!
 • Ta hjälp av ”Förslag på arbetsgång” och andra tips på ackord-pappret.
 • Låten ska bestå av ackord, melodi och gärna en text. Texten behöver ni inte ha kommit på själva.
 • Jobba vidare och skapa ”riktig” musik genom att förlänga (loopa låten, lägga till fler delar med liknande eller ett varierat innehåll) och arrangera (lägga till en melodi, basstämma, slagverk, ackord på gitarr och keyboard, mm) er låt.
 • När man övar in låten är det smart att kolla i vilket instrument man behöver nå längre i matrisen och passa på att spela det i inspelningarna, så att man kan få möjlighet att nå längre i bedömningen….
 • Gör testinspelningar redan tidigt så att ni lär er att tampas med problem som uppstår och hinner fixa till dem under arbetets gång.
 • Jag kommer att bedöma ert arbete enligt matrisen som du kan se här.
 • Som du kan se i matrisen är "Hur ni i gruppen arbetar med att pröva och ompröva när ni skapar" en av de punkter som jag ska titta på och bedöma. Våga testa olika förslag!
 • Ni får arbeta med er låt under 10 musiklektioner. 
 • Mot slutet av arbetet behöver ni fokusera på att spela in er låt på GarageBand, skicka den till iTunes, göra en film i iMovie och sedan lägga in den på YouTube. Länka gärna till filmklippet från din blogg. 
 • Hämta inloggningsuppgifter till den YouTube-kanalen som ska använda hos Maria.
Titta på det här inlägget ibland! Jag kommer att uppdatera tipsen allteftersom vi kommer vidare i vårt musikskapande.
/Maria

onsdag 14 januari 2015

9A Svenska som andraspråk

På onsdagslektionen i vecka 3 kommer vi att gå till biblioteket för att låna böcker. Under terminen ska ni läsa två böcker och dessa ska redovisas med en skriftlig och en muntlig recension.
Den skriftliga bokrecensionen ska följa en mall som ni blivit tilldelade på UNIKUM.

tisdag 13 januari 2015

Bild v 3-13. Return of the konsthistoria


En stor del av våren ska vi arbeta med följande matrisfält:
"Du återanvänder andras bilder som inspirationsmaterial i ditt bildskapande" och
"Du tolkar, beskriver och ger exempel på olika bilders uttryck, funktion och innehåll ... med ... ord och begrepp som hör ihop med ämnet."
Du ska genom lottning få dig tilldelat en bild med en eller flera figurer hämtade från ett berömt verk ur konsthistorien. Din uppgift blir att göra en bild där du återanvänder figurerna i en egen komposition. Din fantasi och kreativitet sätter gränserna. Bilden ska vara genomarbetad och färglagd.

Dessutom ska du leta upp originalet (länk får du av Mats) och skriva en konsthistorisk analys av verket och den tid som bilden skapades i.
måndag 12 januari 2015

Español semana 3

¡Hola chicas y chicos!

Preparar esto para jueves:

América Central 

P. 22-23, leer, traducir, entender.

Vocablos p. 89:

América Central, parecido/a, la selva tropical, el  río, lago,  el lado, el Océano Pacífico, el Mar

Caribe, exportar, la agricultura, el plátano, el azúcar, sobre todo, la república. la bandera, simbolizar,

la población, sufrir, la invasión, la guerra civil, el terremoto, el huracán, la agencia de turismo,

organizar, a pie.

9B English homework week 3

This week those of you who haven´t done the English speaking countries presentation, prepare them on Wednesday. Be ready to present them on Thursday.

We will also continue doing short exemples of the national tests in order to  be prepared for the ordinary NPs in April.

Français: Devoir pour jeudi s. 3 (15/1)

13 mots du chapitre 5 (de l'île à partout) + les verbes suivants:
prendre = ta
regarder = titta på
se baigner = bada
habiter = bo
visiter = besöka
continuer = fortsätta
voir = se
oublier = glömma

Pour la note E, vous devriez savoir traduire tous les verbes et de conjuguer les verbes réguliers (i.e. tous sauf prendre, se baigner et voir) au présent et au passé composé. Pour la note C ou plus, vous devriez savoir conjuguer tous les verbes au présent et au passé composé.


Astronomiarbete lämnas in fredag v 3

Redovisningarna startar i v 4 på tisdagen.

Ni har valt olika inriktningar inom astronomi och arbetar efter lärandehjulet. Frågorna ni ställde ska vara synliga i redovisningen. Ni ska också använda faktan som ni tar reda på t ex genom att jämföra två planeter, hitta konsekvenser t ex med avstånden och rörelser i rymden, argument för vår forskning på ISS och ni ska anpassa texten så era klasskamrater kan ta del av den. Källorna redovisas genom ett resonemang enligt mall på bloggen under etiketten reflektion.

Några länkar och youtubefilmer:
rymdstyrelsen.se
rymdkannalen.se
NASA
Illvet.se
Forskning.nu
Unga fakta
DNews space
scishow space

Det centrala innehållet vi arbetar efter är:

 • Universums uppkomst, uppbyggnad och utveckling
 • Vår världsbild
 • Atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling
 • Rörelse och avstånd i rymden

Franska: Till prov på kapitel 5 tis + tor v. 6

Följ länken för att komma till dokumentet med provinformation:
https://docs.google.com/document/d/1tDkTeV2G1ecW26y6-GjvmGaImSXO15yOW1Opg4Q2Lwg/edit

torsdag 8 januari 2015

Engelska 9a

We start the semester by finishing the project work about English speaking countries. 

Week 2
Friday: Time to work with your keynote presentation

Week 3
Wednesday: Time to work with your keynote presentation. 
Thursday, Friday: Present your work in groups. 

Week 4:
Monday, Tuesday: Present your work in groups. 
Wednesday: Test on your group's presentations. 


Sv/Sva 9ab v 2-5

Nu ligger en ny planering i svenska/svenska som andraspråk på unikum. Vi kommer under de här veckorna att arbeta med språkbruk; grannspråk, minoritetsspråk och modersmål. Arbetsområdet avslutas med ett prov (SV) eller inlämning av uppsats (SVA) fredag den 30 januari.

På lektionen i dag fredag v 2 tittar vi på följande klipp:
http://www.ur.se/Produkter/155354-Jakten-pa-spraket-Svenska
/Hanna och Cornelia

onsdag 7 januari 2015

Välkommen

Välkomna till en ny termin - VT15!

Vi startar torsdagen den 8/1 och vi följer schemat direkt.

Tänk på att gruppbyte har skett och att ni som hade sovmorgon tidigare nu börjar 8.00


tisdag 6 januari 2015

Deutsch Woche 2-9

WOCHE 2-4: Kapitel 10: Schweden und Deutschland
Mündliche Hausaufgabe bis Donnerstag Woche 4

Vergleich zwischen Schweden und Deutschland; Wähl mindestens vier!
Freizeit für Jugendliche
Filme (Englisch lernen -synchronisiert)
Alkohol- und Zigarettenverkauf
Schuhe im Haus
Natur und Tiere
Typisches Essen
König/ Ministerpräsident- Bundeskanzler
Grösse (Fläche), Einwohnerzahl

Stell Schweden vor; Wähl mindestens vier!
Die Walpurgisfeier
Das Allemannsrecht
Mittsommer
Die Mitternachtsonne
Krebsfeste
Das Luciafest
Das Schneemobil
Elche
Das Eishotell in Jukkasjärvi
----------------------------------------------------------------------------
Följande checklista används vid bedömningen:

Innehåll och strategier
 • Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • Du kan i enkel form kommentera företeelser i Tyskland och Sverige.
 • Du kan göra enkla jämförelser.
 • Du har strategier för att lösa språkliga problem.
Uttal
 • Du talar i lagom tempo.
 • Du gör pauser och betoningar på lämpliga ställen så att den som lyssnar uppfattar det du säger som sammanhängande.
 • Du artikulerar väl.
 • Du vet hur orden uttalas.
 • Du har tysk intonation, det vill säga tysk satsmelodi.

----------------------------------------------------------------------------

WOCHE 5: Kapitel 12; Österreich
Hausuafgabe: Die Antworte zu Österreich- Quiz + Grüss Gott in Österreich Seite 69 im Übungsbuch

WOCHE 6: Kapitel 13; Lawinengefahr
Hausaufgabe: 20 Wörter zum Tema Skifahren
der Handschuh -e = handsken
der Ski -er = skidan
der Skistock - ¨e = staven
die Piste - n = pisten
die Loipe -n = längskidspåret
der Schlepplift -e = släpliften
der Skilift -e = skidliften
die Sesselbahn -en = sittliften
die Liftkarte - n = liftkartan
die Tageskarte- n = dagskortet
das Skigebiet -e = skidområdet
der Rettungsdienst -e = räddningstjänsten
die Geschwindigkeit -en = hastigheten
ich habe das Bein / den Arm gebrochen  = jag har brutit benet / armen
ich habe einen Fuß verstaucht = jag har stukat foten
ich habe eine Knieverletzung = jag har en knäskada
mir ist schwindelig = jag är yr
ich habe eine Gehirnerschütterung = jag har en hjärnskakning
ich kann nicht richtig atmen = jag kan inte andas riktigt
ich habe Kopfschmerzen / Bauchschmerzen = jag har huvudvärk / ont i magen

Öva orden på denna länk.

Link: Witze zum Tema Skifahren

Hörübung: Wo gibt es bessere Piste?

Hörübung: A1

Hörübung: A2

Link: Eine lustige Geschichte

WOCHE 7: Karneval und Fastnacht Seite 98-101 im Textbuch
Hausaufgabe: 3 Fakten + 10 Wörter zum Team Karneval

Karneval ist vor der Fastezeit, 48 Tage vor Ostern. (Karnevalen är före fastetiden, 48 dagar före påsk)
Am Rosenmontag ziehen Umzüge durch die Stadt und Leute verkleiden sich. (På måndagen före fastan drar karnevalståg genom staden och folk klär ut sig.)
Kamellen werden von den Wagen geworfen. (Karameller kastas från vagnarna.)
gute Laune = gott humör
Erwachsene = vuxna
Jugendliche = ungdomar
echt= äkta , även postivt förstärkningsord
tun = göra (ich tue, du tust, er tut, wir tun, ihr tut, sie tun, Sie tun)
bunt = färgglad
der Umzug  - ë =  (karnevals)tågen
die Maske - n  = masken
sich verkleiden = klä ut sig
die Tüte -n = påsen

Exit ticket

WOCHE 9: Test
 • Hör- och läsförståelse
 • Muntligt
 • Skriftligt