torsdag 5 november 2015

Laboration Magnetism

Magnetfält
Syfte
Lära sig hur  magnetfältet runt en magnet ser ut.
Hypotes
Rita en magnet. Rita hur du tror att magnetfältet runt magneten ser ut.
Material
Magnet
Järnfilspån
Plastficka
Vitt papper
Liten kompass eller kompassnål
Utförande
Lägg plastfickan ovanpå magneten. Strö försiktigt ut järnfilspån på plastfickan.
2. Rita hur magnetfältet runt magneten ser ut.
2. Ta den lilla kompassen och följ magnetfältet runt magneten.
3.Häll försiktigt tillbaka järnfilspånen.
Resultat (Här visar du bilden du har ritat)
Slutsats (Här beskriver du hur magnetfältet runt en magnet ser ut. 
Du får gärna beskriva magnetfältet runt jorden)

Magnetfältet runt en ledare - demonstration
Skriv en kort text om magnetfältet runt en ledare

Tillverka en elektromagnet
Syfte
Lära sig vad en elektromagnet är, hur den fungerar och var vi använder elektromagneter.
Material
Batteri
Kabel ca 90 cm
Järnspik
Tejp
Gem
Utförande
Linda kabeln runt spiken
Koppla kabeln till batteriet. 
Prova din elektromagnet. 
Resultat  (besvara frågan -Vad händer?)  
Slutsats (svara på frågorna i en löpande text)
-Hur fungerar elektromagneten?
-Hur tror du att du ska göra för att elektromagneten ska bli starkare?
-Var finns elektromagneter?

Induktion
Syfte
Förstå vad induktion är och var det används.
Material
Amperemätare
Spole
Magnet
Elsladdar
Utförande
1.Koppla spolen till amperemätaren.
För magneten upp och ner i spolen.
Resultat (Förklara vad som händer)
Slutsats   (Förklara varför det som händer händer? Besvara frågan- Var använder vi induktion?)


lördag 1 augusti 2015

måndag 8 juni 2015

Film från vår föreställning innan jul!

Jens filmade med sin Ipad under föreställningen och ni som vill ha en kopia behöver ta med er ett USB-minne på över 4 GB för att den ska få plats. Vi har några elever som ska sitta och lägga över filmen i morgon, tisdag. Så ta med till i morgon om möjligt!
Hälsningar
Al 9

lördag 6 juni 2015

9b gr a "Let Her Go" 150603

Här kan du lyssna på vår sista låt.
Ni får ingen reflektionsuppgift den här gången. 
/Maria

fredag 5 juni 2015

Glöm inte att hämta era saker i slöjdsalen innan onsdag 10/6.
 Trä/metall salen kommer att städas under onsdagen och skåpen tömmas!


torsdag 4 juni 2015

måndag 1 juni 2015

9a gr b "Wherever You Will Go" 150522


Här är vår sista låt....
Tyvärr blev det något ljud som på några ställen i inspelningen stör lite av lyssningsglädjen.... men ni spelar så fint så jag länkar till låten här ändå. 
Ni får ingen reflektionsuppgift den här gången. 
/Maria

torsdag 28 maj 2015

Presentation av sittplats+ Dragon's den

9a. Muntlig presentation av sittplats (SO+Tk) och Dragon’s den (Eng) 
1 juni 10.00-12.00
Grupp 1
Alexander E, Mattias
Alexander B, Alexander S
Sonja, Lydia
Adam, Madeleine
Dalal, Mohammed F
Joakim

Grupp 2
Jessica, Cecilia,
Emma, Anima, Elin,
Dilan, Eric
Johan, Ola
Gabriella, Magdalena
Ibtiam, Déspina

9b: Muntlig presentation av sittplats (SO+Tk) och Dragon’s den (Eng) 
2 juni 9.15-10.45
Grupp 1
Axel, Ahmed, Anton
Adrian, Emil
Sonya, Amina
Kasper, Benjamin
Philip, Josefin

Grupp 2
Ansgar, Jennipher, Sofie, 
Clara, Milena
Cem, Viggo
Yosef, Marko
August, Viktor

Linn, Agnes

onsdag 27 maj 2015

English 9ab week 22

This week, you will get time to work with a part of your presentation about your seat project. As you know, one part (the major part) should be in Swedish according to earlier instructions given by Lisa and Jan. A small part of your presentation should also be in English. You present your seat on Monday, 1st of June (9a) and Tuesday 2nd of June (9b).  Include the following information in your English presentation:
PROJECT SEAT; Dragon's den 

Describe
 • the design
 • the materials
 • the greatness of your product
Describe
 • the potential buyer
 • how and where it will be used
 • the demand and the needs out on the market 
Present
 • how much money you are asking the investors (Hanna and Jan) to invest in your company
 • how many percent of the company that will be given to the investors in return
 • how you will use the money from the investors
At the end

 • ask if the dragons (Hanna and Jan) have any questions
 • be prepared to answer questions from the dragons about your product
/Hanna 

9AB: Bild. More is better - gör så mycket du hinner

Några foto-uppdrag - om du hinner. Jag bedömer allt du redovisar.

1 Systemkamera 1: Makro

2 Systemkamera 2: Rörelse

3 Mobil 1: Ansikte med ljus

4 Mobil 2: Förändra i datorn (kräver bildredigeringsprogram, tex Gimp)

5 Mobil 3: Vända på ansiktshalvan

Instruktioner till varje fotokurs hittar du i den här mappen.

Bilderna du skapar i varje fotokurs lägger du in i ett nytt inlägg i din personliga blogg. Beskriv kort vid varje bild hur du gjort bilden.

måndag 25 maj 2015

Sv/SVA 9ab vecka 22: Redovisa tal

Nu ska ditt tal vara klart. Dela ditt tal med din lärare på Google Drive, om du inte redan gjort det. Som meddelats tidigare ska detta vara gjort senast ikväll (måndag 25 maj).

Hanna: han0010@utb.lund.se
Cornelia: cornelia.levintolvhed@utb.lund.se

9a redovisar på onsdag och fredag enligt följande:

Helklass (fredag, på engelska-lektionen): Alexander S, Eric, Cecilia, Johan, Déspina
Grupp 1 (onsdag/fredag): Dilan, Emma, Ibtisam, Elin, Lydia, Sonja, Dalal, Mohammed G
Grupp 2 (onsdag/fredag): Alexander E, Mattias, Mohammed F, Adam, Alexander B, Mark
Grupp 3 (fredag): Joakim, Magdalena, Jessica, Gabriella, Madeleine, Ola, Anima,

9b redovisar på torsdag/fredag i följande grupper:
Yosef, Kasper, Ahmed, Benjamin, Viktor
Amina, Sonya, Milena, Clara
Axel, Philip, Ansgar, Viggo, Marko
Cem, Anton, Adrian, Emil, August
Sofie, Linn, Josefin, Agnes, Jennifer

/Hanna och Corneliatorsdag 21 maj 2015

Homework 9B Lars group week 22

Preapare chapter B Table tennis... p. 72

Listen, read, understand and translate  (muntligt).

Learn the words.

Link to phonetics


Learn to recognize the different letters in phonetics (ljudskrift) on p. 204. This is an extra task and not a piece of homework.

måndag 18 maj 2015

SvA 9A Planering för terminens sista veckor

Under de tre kommande veckorna ska vi arbeta utifrån följande schema

18/5
Skrivuppgift; Desertwalker 


20/5
Skriva tal

22/5
Skriva tal
25/5

Öva på att hålla sitt tal + ge varandra respons på talet
27/5

Hålla tal / skriva recension
29/5

Hålla tal / skriva recension

1/6

Avsluta arbetsområdet Hålla tal + lämna in bokrecension senast idag!
3/6

Få tillbaka recension och bearbeta den utifrån respons

Sista dagen att lämna in övriga uppgifter för bedömning

5/6

Sista lektionen


Español semana 21

Presentaciones de tema de viaje, el martes y el jueves. (Key notes)

Publicar los textos de siete días en el blog esta semana.

¡Buena suerte!

onsdag 13 maj 2015

9A SvA måndag 18/5

På måndagens lektion i svenska som andraspråk ska ni svara på analysfrågor till boken Desertwalker. Det är viktigt att ni tar med boken till lektionen eftersom ni kommer att få använda den när ni löser uppgiften. /Cornelia

Eng 9a + 9b (Hanna's students): Inspiration

Some inspiration for your presentations of your places to sit.

Copy the link:

https://www.youtube.com/watch?v=cReaBVw1_fA

tisdag 12 maj 2015

English 9B Lars group

Homework for Thursday week 21:

Prepare Poor Inventors on  page 67, read, understand and translate.

Learn the following words:

for a start
public
despite
commercial
sheet
practical

patient
application
apply for - ansöka om
take to court
market
storey

tie
neck
admit
luggage
available
carriage

miserable
breath
breathe
attached
demand

On Wednesday  May 13,
finish the excercises on pages 62-66 .  (Are they that old?)

9A SvA måndag 18/5

På måndagens lektion i svenska som andraspråk ska ni svara på analysfrågor till boken Desertwalker. Det är viktigt att ni tar med boken till lektionen eftersom ni kommer att få använda den när ni löser uppgiften. /Cornelia

Español Un viaje en América Latina

¡Hola muchachas y muchachos!

La próxima semana tenéis que presentar Un viaje en América Latina, el martes o el jueves. Mira la etiqueta española para tener más información.

El keynote tiene que estar listo  y el texto de viaje de siete días tiene que estar publicado en el blog.

La semana 22, examenes nacionales. (nationella prov)


söndag 10 maj 2015

Nationellt prov i Samhällskunskap 11 och 12 maj

Måndagen den 11 maj startar NP i samhällskunskap kl. 8.30 i klassrummet.
Tisdagen den 12 maj startar NP i samhällskunskap kl. 8.30 i klassrummet

fredag 8 maj 2015

Deutsch Woche 20 -24

Vecka 20
Må NP
Ti  Tagebuch + repetera grammatik
To LOV

Vecka 21
Må Tagebuch + repetera grammatik
Ti  Tagebuch + repetera grammatik
To  Läxa: Tagebuch-inlägg färdigt. 
(Ylva) Türkisch

Vecka 22
Må NP Läs  // Öva fraser till muntligt
Ti NP Hör // Öva fraser till muntligt
To NP Skriv 

Vecka 23
Må Förbered och genomför NP muntligt
Ti  Muntligt NP; Türkisch für Anfänger
To Türkisch

Vecka 24
Må Inställt
Ti Inställt


torsdag 30 april 2015

Schema för temaveckan

Klicks på bilden för att se schemat större.

9b svenska vecka 18 "I have a dream"

Under dagens lektion kommer vi att arbeta med Martin Luther Kings kända tal "I have a dream". Under lektionen kommer vi att tala om situationen i USA när talet hölls, se talet och sedan arbeta med en uppgift som ska lösas i era Np-grupper.  Det ni kommer fram till ska sedan redovisas muntligt nu på onsdag.

Talet finns nedan och ni kommer även att få talet i skrift. I den skriftliga versionen av talet ska ni leta efter de 7 olika delar som togs upp i Tala ut. Ni ska markera:
1. Inledning
2. Fakta
3. Motargument
4. Argument
5. Lösning
6. Konsekvens
7. Avslutning

Är er grupp snabb, ska ni även leta efter Ethos, Pathos och Logos. /Hanna och Cornelia

Talet:
https://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs

Texten:
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

onsdag 29 april 2015

Homework 9B Lars group

Homework for Thursday  week 19. Same as lats week´s homework.

Read and listen to Let´s talk inventions, Ever had a really good idea?  Page 58.

Learn the words.

Excersises pages 59 - 60.Exam; Inventions 21st of May (9b Hanna's students) and 22nd of May (9a)

Texts (in Happy)
Are they that old? p 61
Poor inventors, p 67
Table tennis…p 72
I am death, p 83
The Time Machine p 88

Words to each text
Are they that old?
wire, oblong, hold-held-held, improvement, weigh, encourage, refuse, draw-drew-drawn, vacuum cleaner, replace, shave, disposable, trial, error, zipper, zippy, rubber

Poor inventors
 public, despite, commercial, practical, patient, application, take to court (took, taken), consist of, claim, neck, convince, miserable, breath/breathe, demand

Table tennis…
invader, ridiculous, customize, incredibly, line up, fortune, prevent, back and forth, attempt, defeat, appeal to, maze, predictable, random, receive, achieve

I am death
 scientist, involve, amazed, research, take notice, gadget, beyond, avoid, assemble, rumor, the grapevine, vaporized, remain, quotation, monastery, cause, radiation

The Time Machine p 88
six inches square, dial, switch, button, grin, wood, whip, dawn, swing/swung/swung, solemnly

Exercises
Make sure that you have completed all the exercises so each chapter.English (Hanna's student) week 20

The Time Machine
- Read the text p 88
- Learn the words (six inches square, dial, switch, button, grin, wood, whip, dawn, swing/swung/swung, solemnly)
- Do the exercise "Useful inventions on p 89.

Engelska 9a+9b (Hanna's group) week 18

- Read the text "I am become death" p. 83
- Learn the following words: scientist, involve, amazed, research, take notice, gadget, beyond, avoid, assemble, rumor, the grapevine, vaporized, remain, quotation, monastery, cause, radiation
- Do the exercises on p. 84-87.

Sv 9ab v 18

Läs ut boken "Dumpad".
/Hanna

måndag 27 april 2015

Sv/SvA 9A "I have a dream" 27/4

Under dagens lektion kommer vi att arbeta med Martin Luther Kings kända tal "I have a dream". Under lektionen kommer vi att tala om situationen i USA när talet hölls, se talet och sedan arbeta med en uppgift som ska lösas i era Np-grupper.  Det ni kommer fram till ska sedan redovisas muntligt nu på onsdag.

Talet finns nedan och ni kommer även att få talet i skrift. I den skriftliga versionen av talet ska ni leta efter de 7 olika delar som togs upp i Tala ut. Ni ska markera:
1. Inledning
2. Fakta
3. Motargument
4. Argument
5. Lösning
6. Konsekvens
7. Avslutning

Är er grupp snabb, ska ni även leta efter Ethos, Pathos och Logos. /Hanna och Cornelia

Talet:
https://www.youtube.com/watch?v=smEqnnklfYs

Texten:
http://www.americanrhetoric.com/speeches/mlkihaveadream.htm

onsdag 22 april 2015

SvA 9A onsdag 22/4 och fredag 24/4.

Under onsdagslektionen ska vi se Tala ut och sedan får ni fortsätta att göra en disposition till ert avslutningstal. På fredag inleds lektionen med att ni är i klassen och läser i er bok Desertwalker (ni ska ha läst till s. 152 denna vecka) Resten av lektionen kommer vi att arbeta med Portal.

English Lars group

Homework for Thursday  week 18.

Read and listen to Let´s talk inventions, Ever had a really good idea?  Page 58.

Learn the words.

Excersises pages 59 - 60.When you have finished your excersises you do the following grammar excersises in class.
Click on the link and do the excersises in order. Obs! This is not homework.

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm

Phrasal verbs
Tenses – Past Perfect
Tenses – will-future
Tenses – going to-future
Tenses – Future Perfect
Tenses – Present Progressive
Tenses – Past Progressive
Tenses – Present Perfect Progressive
Tenses – Future ProgressiveNP i engelska v 17

Onsdag: 
Läs- och hörförståelse kl 9-12

Torsdag: 
Fredag:
Uppsats kl 9-10.30

måndag 20 april 2015

Español para jueves

Aprende estos vocablos:

detrás de -  bakom
delante de - framför
enfrente de - mitt emot
al lado de - bredvid, vid
fuera de - utanför

atravesar - gå tvärs över
a mano derecha - på höger sida
a mano izquierda - på vänster sida
todo recto - rakt fram

la vía, el camino - väg
el calejón - gränd
la avenida - bred gata, aveny
la autopista - motorväg


Verbos iregulares  poder - kunna (ha möjlighet att)

presente 

puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

preterito

pude
pudiste
pudo
pudimos
pudisteis
pudieron

perfecto

podido

                                                                              

Sv 9ab vecka 17

Läs i "Dumpad" till sid 176.
/Hanna

onsdag 15 april 2015

Sv 9ab vecka 16

- Läs i "Dumpad" till sid 119.
- Arbeta i Portal sid 36-37
- Förbered ett muntligt framförande (högläs en sida ur "Dumpad" eller berätta en rolig historia (tex från pdf:en i Portal på s. 36)

Detta är läxa till fredag v 16.


9b:a Musiklektion onsdag 15/4
Skolverket vill att elever ska ha kunskap om:
Hur musik och andra ljud kan påverka hörseln och hur man kan motverka problem som är förorsakade av för starkt ljud. 
Du ska därför på din musiklektion bläddra bland och läsa informationen från föreningen AMMOT (Artister och musiker mot tinnitus) i den här länken och svara på följande frågor:
1. Vad tror man händer i örat vid tinnitus?
2. Hur kan tinnitus låta för den som är drabbad?
3. Förutom att man hör ljud kan man också ha andra besvär när man är drabbad av tinnitus. Ge exempel!
4. Ge några exempel på situationer då örat blir utsatt för ljud som kan orsaka tinnitus!
5. Ge några exempel på andra saker som också kan orsaka (eller förvärra) tinnitus!
6. Titta igenom och läs om de olika hörselskydden som beskrivs. Vilket hörselskydd skulle du välja att ha med dig om du t ex skulle gå på en konsert där du misstänkte att ljudnivån kommer att bli mycket hög? Vilket skulle använda om du hade ett bullrigt arbete?
7. Vad betyder förkortningen dB?
8. Med hur många dB ökar ljudstyrkan om ljudet blir dubbelt så starkt?
9. Redogör för fyra olika fakta om ljud, örat och dB som man kan hitta på den sidan som heter "Skador"!

10. Är starkt ljud som man gillar (t ex musik) mindre farligt än ljud som man helst inte vill höra på, t ex från en maskin eller trafikbuller?
11. Hur kan man minska riskerna för hörselskador på konserter eller om man spelar själv?

Publicera dina svar som ett inlägg på din blogg och ge inlägget etikett "Musik"!
/Maria
English 9a Week 16

- Read the text "Are they that old?" p.61
- Learn the following words: wire, oblong, hold-held-held, improvement, weigh, encourage, refuse, draw-drew-drawn, vacuum cleaner, replace, shave, disposable, trial, error, zipper, zippy, rubber
- Do the exercises on page 62-66

Eng 9b (Hanna's students) Week 16

- Read the text "Table tennis…" (p. 72)
- Learn the following words: invader, ridiculous, customize, incredibly, line up, fortune, prevent, back and forth, attempt, defeat, appeal to, maze, predictable, random, receive, achieve
- Do the exercises on page 73-75.

tisdag 14 april 2015

9A SvA onsdagen den 15 april

Under dagens lektion ska ni läsa 20 minuter i Desertwalker (denna vecka ska ni ha hunnit till s.101 på fredag). Resten av lektionen (30 min) ska ni sedan arbeta med boken Portal och sidorna 34-37. På sista sidan finns frågor som ni ska göra. På fredag ska ni på bio, så nästa gång vi ses är på måndag och då kommer ni att få börja arbeta med ert avslutningstal. /Cornelia

måndag 13 april 2015

Två stycken kemi-keynotes

Vi har tittat på två stycken keynotes som är från olika kemiområden:
Keynote 1

Keynote 2

En bra förberedelse för NP kemi är att titta igenom keynotes, filmerna i läroboken och sammanfattningar.

Tiderna på torsdag är följande:
Kl 8.40 - 10.00 A1
Kl 10.00-10.15 Rast
Kl 10.15 - 11.05 A2
Kl 11.05 - 11.25 Rast
Kl 11.25 - 12.00 A3

Ta gärna med lite fika till rasterna!

Español Tema Viaje Deberes para jueves

Prepara para jueves:

Vocablos, En la oficina de turismo:

la oficina de turismo - turistbyrå
la agencia de viajes - resebyrå
el/la visitante - besökare
visitar - besöka

el viajero - resenär
la excursión - utflykt, rundresa
el vuelo - flygresa
el mapa - karta
la guía - guidebok

el recuerdo - souvenir
el hostal - pensionat
la pensión -pensionat
el albuergue - vandrarhem
el biljett - biljett
la entrada - entrébiljett

Verbos irregulares en preterito

estar - vara (tillfälligt), befinna sig, må

estuve
estuviste
estuvo
estuvimos
estuvisteis
estuvieron

hacer - göra

hice
hiciste
hizo
hicimos
hicisteis
hicieron

Mira el blog y continua con el trabajo escribiendo días 1 -7 de tu viaje.
Sv 9a: Gruppdiskussion på måndagslektionen om "Dumpad"

Tänkande hattar
Vit hatt
Vem har skrivit boken? När gavs boken ut?

Gul hatt 
Vad tycker du är bra i boken?

Svart hatt
Vad är mindre bra i boken?

Röd hatt
Beskriv kort en situation i boken och vad du kände när du läste om detta.

Grön hatt     
Hitta på ett par liknelser som stämmer in på Ahmed.
Ex på liknelser; glad som en lärka; sällsynt som en blomma i öknen.

Blå hatt

Detta dilemma, att barn dumpas i föräldrarnas hemländer, är inte helt ovanligt. Man brukar säga att det beror på kulturkrockar, det vill säga att man tänker och agerar på ett sätt i en kultur, vilket en annan kultur inte har förståelse för. Nämn några skillnader i "tänket" (svenskt vs somaliskt) som du finner.

Ordkunskap: 
Diskutera/förklara vad de fetstilta orden/uttrycken betyder i meningen:
 1. s 9 … i väntan på en permanent jourfamilj.
 2. s 14  I timmar väntade de i transithallen.
 3. s 17 Inredningen i huset var sparsmakad.
 4. s 21 … blev han abrupt avbruten i sina funderingar.
 5. s 27 Ahmed började misströsta på allvar.
 6. s 27 Han reste sig och började leta på måfå.
 7. s 31 Varför var de så avfärdande mot honom?
 8. s 32 Du ska inte umgås med de otrogna.
 9. s 38 …fröken bad eleverna med utländsk härkomst berätta…
 10. s 44 …lugn i klassen men vibrerande av ilska på skolgården…
 11. s 53 Han gick och gick, som i trans. 

Français 9AB: Facit till översättningsmeningar

Följ den här länken!
Bonne chance!

fredag 10 april 2015

SvA 9A fredagen den 10 april

Under dagens lektion ska ni läsa 20 minuter i Desertwalker (minst till sidan 48) och sedan skriva en kort sammanfattning av bokens första kapitel. Sammanfattningen ska ni publicera på er blogg under ett inlägg som ni döper till Tema På flykt - Desertwalker.
Om ni blir klara med detta under lektionstid ska ni börja arbeta med boken Portal s. 34-36.
Ha en trevlig helg och så ses vi på måndag!

torsdag 9 april 2015

Français 9AB: À répéter pour le NP et pour le lycée

Dans ce lien vous trouvez la liste à répéter pour le NP, et dans ce document vous trouvez des mots à répéter, qui sont utiles à savoir pour les tests nationaux et pour vos études au lycée. Bonne chance !

På ovanstående länkar hittar ni dels listan som ni tidigare fått med repetitionsmoment inför NP, och dels hittar ni i den andra länken många ord och uttryck som är bra att kunna inför NP och inför kommande gymnasiestudier i franska. Lycka till!

Genetikprov 15 april - innehåll

Du ska känna till:

 • hur cellkärna, arvsanlag, kromosomer, DNA-molekyler, gener, kvävebaser hänger ihop
 • genens uppgift
 • korsningsscheman - även könsbundet arv t ex färgblindhet
 • dominanta och recessiva gener
 • hur arv och miljö samverkar
 • hur vanlig celldelning (46 kromosomer) och reduktionsdelning (23 kromosomer) går till
 • vilka kromosomer som styr vilket kön det blir (XX flicka och XY pojke)
 • mutationer och hur de uppkommer
 • exempel på kromosomavvikelser t ex Downs syndrom
 • förädling av växter och djur - urvalsmetod, korsningsförädling och insemination
 • genteknik - bakterier producerar insulin, växter får gener mot ogräsgift, djur får gener som bildar mediciner och organ
 • DNA-analys - fingeravtryck på t ex brottsplatser, släktforskning och utvecklingssteg i historien,  fosterdiagnostik för att avgöra sjukdomar
 • Kloner - naturliga(enäggstvillingar) och konstgjorda


Grundkursen är s 193 - 200
Fördjupning är s 201 - 205
Anteckningar
Arbetsövningar

Svenska 9ab

De följande veckorna kommer vi att arbeta med retorik (konsten att tala) samt läsa boken "Dumpad" av Per Brinkemo. En mer utförlig planering kommer här och på Unikum inom kort.

Läxa till fredag vecka 15: Läsa till sid 61 i boken "Dumpad".

English 9a week 15

We start on a new unit: Inventions (Happy 9)
During class on Wednesday:
-  "Poor inventors" on page 67
- Do the exercises on page 68 and 70-71 (you can skip page 69).

Homework for Friday week 15: Read the text and learn the following words:  public, despite, commercial, practical, patient, application, take to court (took, taken), consist of, claim, neck, convince, miserable, breath/breathe, demand
/Hanna

onsdag 8 april 2015

Bild: 9AB: Kroppsliga idiom

Ett idiom är ett fast uttryck i språket,. Det förändras eller böjs inte och betyder alltid samma sak. Ett exempel:

"Det här bråket är egentligen bara en storm i ett vattenglas"

Det betyder att bråket är obetydligt och är överdrivet. En storm på havet är ju dramatisk och kan vara farlig, men sker det i ett vattenglas är det visserligen en storm, men ganska ynklig.
 1. Här är en länk till ett dokument med ett antal idiom. 
 2. Välj ett av dem.
 3. Gör en bild som både visar idiomet bokstavligt, dvs exakt vad orden betyder. I exemplet ovan blir det en bild av ett glas som det stormar i. Bokstavligt.
 4. Sedan, som en del i samma bild, eller i en ny bild, gör du en bild som visar idiomets bildliga uttryck. I det här exemplet ska du visa något obetydligt som är överdrivet, nästan fånigt.
Materialet och utfförandet är valfria. Lycka till!

tisdag 7 april 2015

Français 9AB: Info pour le test mardi s. 16 (14/4)


 • text + glosor till kap. 7 (se utvalda glosor på bloggen)
 • text + glosor till kap. 8 (se utvalda glosor på bloggen)
 • kroppsdelarna (se s. 81)
 • årtal och siffror (träna på årtalen i texten till kap. 7 + s. 222-223)

           Exempel: 
1894 = mille huit cents quatre-vingt-quatorze (ettusen åttahundra nittiofyra)

1986 = mille neuf cents quatre-vingt-six (ettusen niohundra åttiosex)
2015 = deux mille quinze (tvåtusen femton)
 • frågeorden (se övn 4ab s. 82-84 + s. 229-230)
 • regelbundna er-verb + verben être, avoir, aller, faire, vouloir och pouvoir i presens (texterna till kap 7+8 och s. 237, 241, 244, 248)
 • regelbundna er-verb + verben être, avoir, aller, faire, vouloir och pouvoir i passé composé (se ovan)
 • kunna använda à, à la, au, aux korrekt (texten till kap. 8 + anteckningar)
 • “småord” (adverb, konjunktioner, prepositioner från texten till kap. 8, se anteckningar)
 • vädret (se texten till kap. 8 + anteckningar)


Bonne chance !
Anna

torsdag 26 mars 2015

9b Svenska Diskutera (under lektionen fredag 27/3)

1. Titta på klippet på UR om mobbning (28 minuter)
http://www.ur.se/Produkter/159158-Ramp-Mobbare

2. På google drive (dela med Hanna han0010@utb.lund.se)
a) Sammanfatta vad avsnittet handlade om.
b) Vad tyckte du om det som sades i avsnittet? Håller du med / håller du inte med? Ge exempel och motivera.
c) Hur kommer du att se på din skoltid om 10 år tror du? Utgår från hur du är som person, hur du tror att andra ser på dig och hur du tror att du i framtiden kommer att se på hur du är idag. Utgå även ifrån de personer du har runt omkring dig.

/HannaEnglish 9a Final Fakebook task during class on Friday

In your Swedish NP-groups: Discuss (Use your posts but don't read from your blogs!)
1. Who you are + present your family
2. Your free time
3. Your thoughts about fashion
4. A day in your life
5. Your photo riddle (let the other describe what they see and let them try to guess what it is. Give them clues if necessary.)

Record your discussions by using www.vocaroo.com. E-mail your recordings to han0010@utb.lund.se

(Mohammed, Madeleine and Mark write on your individual tasks)
/Hanna

onsdag 25 mars 2015

Français 9AB: Devoir pour jeudi s. 13 et jeudi s. 15

Pratique les mots suivants du chapitre 8 (p. 259-260) pour jeudi s. 13 (lär dig följande glosor till torsdag v. 13, muntligt förhör):
mauvais-e, tout, décider, l'agence de voyages (f), n'est-ce pas, il faut, encore, la chose, le lac

Pour jeudi s. 15 vous avez les mots suivants  du chapitre 8 (p. 260) (följande glosor är till torsdag v. 15, skriftligt förhör) :
avoir le temps (+ repetera böjning av avoir i presens och passé composé, se nedan), les États-Unis, je vois, la partie, autre, espérer, C'est pour rire, sérieux- sérieuse

avoir i presens:
j'ai (jag har), tu as (du har), il/elle/on a (han, hon, man har), nous avons (vi har), vous avez (ni har), ils/elles ont (de har)

avoir i passé composé:
j'ai eu (jag har haft/jag hade), tu as eu (du har haft/du hade), il/elle/on a eu (han/hon/man har haft/ han/hon/man hade), nous avons eu (vi har haft/vi hade), vous avez eu (ni har haft/ ni hade), ils/elles ont eu (de har haft/de hade)English 9b (Hanna's group)

School work and homework for Thursday week 15.
- Read the text "Poor inventors" on page 67
- Learn the following words: public, despite, commercial, practical, patient, application, take to court (took, taken), consist of, claim, neck, convince, miserable, breath/breathe, demand
- Do the exercises on page 68 and 70-71 (you can skip page 69).
/Hanna

tisdag 24 mars 2015

Français 9AB: Inför NP/repetition

Bonjour tout le monde !

Oavsett om vi ska ha NP eller inte, så lägger jag in länken till det dokument som man kan repetera om man vill satsa på att höja sin nivå i franska till slutbetyget och /eller inför gymnasiestudier.

Bonne chance !
Anna
9A SvA onsdagslektionen 24 mars

Lektionen börjar vi med läsning i 20 minuter och sedan får ni fortsätta arbeta med era bokrecensioner, som ska vara klara på fredag. Har ni läst klart boken får ni skriva hela lektionen, men glöm inte att ta med boken!

måndag 23 mars 2015

Español semana 13

Gör färdigt fakta om ett latinamerikanskt land enligt planeringen. 

Aprende (lär dig) estos verbos irregulares:

dar - ge        

presente
doy
das
da
damos
dias
dan

preterito
di
diste
dio
dimos
disteis
dieron

perfecto
he
has
ha                  dado
hemos
habeis
han

decir-säga

Presente
digo
dices
dice
decimos
decís
dicen

Preterito
dije
dijiste
dijo
dijimos
dijisteis
dijeron

Perfecto
he
has
ha                  dicho
hemos
habeis
han
Un viaje en América Latina Semanas 13-20

Un viaje en América Latina    Semanas 13-20 ( Semana 19 es tema)

Mål för temat:
Kunna känna till lite om geografi, befolkning, och kultur i de olika länderna. 
Veta hur man gör för att kunna resa i de olika länderna.
Kunna fråga efter vägen.
 Kunna boka biljetter för att resa.
 Känna till olika maträtter och beställa mat på restaurang.
 # Välj ett land att vara turist i.
 # Ta reda på fakta om landet (Utrikespolitiska institutets länderhäften, internet, spanskaböcker).
 # Gör upp en rutt som du vill åka.
 # Lär er ca 20 ord från: en "oficina de turismo" , ord för  bussresa, tågresa och flygresa.
 # Lär er att fråga efter och ta in på hotell, pensionat eller vandrarhem utifrån er budget.
 # Lär er hur man beställer på en restaurang och matord.
 # Skriva en resedagbok, minst 50 ord för varje dag, verben i preteritum när ni berättar vad ni gjorde. En dagbokstext från varje elev, som publiceras på bloggen.
 # Se och öva på de moment som gymnasielärarna vill att ni ska kunna, inför steg tre på gymnasiet. (Se information)
 Buen viaje!
V 13 Välja ett land och skriva ner fakta om detta. Dessa fakta måste vara med :
 Geografía , donde está el país. Población, numero de habitantes, grupos étnicos clima, industria, agricultura, exportación, animales típicos, cultura; música, arte, teatro,literatura, bailes típicos.
V. 15 Gör upp en resväg och beskriv de platser som du besöker. Se kapitel 9 s. 28-29 Las cataratas de Iguazú i textboken. Lär er minst 20 ord från en "oficina de turismo". Beskriv resan som ska ta 7 dagar och publicera på bloggen.
V. 16 Lär er minst 20 ord om hur man beställer mat och olika maträtter. Skriv på bloggen.
V. 17 Lär er minst 20 ord om hur man frågar efter vägen, väljer färdmedel och ordnar boende. Skriv på bloggen.
V. 18 Presentationer på spansklektionerna. 
Ni måste ha minst fem keynotebilder per person. En bild ska innehålla en faktaruta. Ni kan länka till musik på bilderna.
V. 20 Prov på ord från temaarbetet och 10 oregelbudna verb i  presens, preteritum och perfekt. Ni kommer att få 2-3 nya oregelbundna verb varje vecka.


fredag 20 mars 2015

Måndag 23/3 SvA 9A

Under dagens lektion ska ni läsa er bok i 30 minuter för att sedan börja skriva på bokrecensionen, som ska vara klar på fredag. Hur ni skriver en bokrecension kan ni läsa om på länken nedan.

https://docs.google.com/document/d/1maFTFfPCp-6IwHI1YO-PMQay7zUa7rbiYILsCiLRA38/edit

När vi träffas på onsdag ska ni ha med er boken ni läser.

Solförmörkelse

Här kan ni se livesändning  från solförmörkelsen:


Keynote från föräldramötet till era föräldrar

Här finns länk till keynoten som vi gick igenom på föräldramötet.

Engelska 9a: Homework for Friday week 13

Write a new post on your "Fakebooks":

A day in my life 
Write a post about how a normal day might look in your life. Include things like work/studying and other activities you may come up with. To write this post you will need four pictures to help describe these different topics in your post. 
 A photo showing what shoes are appropriate at your work. Why these shoes? 
 A photo of the entrance to your workplace/school? What impression does the picture give? 
 A photo showing the balcony or the backyard of your home. How does the scenery make you feel? 
 A photo-riddle. Show something really abstract, perhaps a part of something or something zoomed in. When you are done, group up with a partner to describe each others photos. Finally, guess what they are! 

Extra task 

Record a conversation/phone call between you and your employer, interviewer or school associate. Talk about what you are currently up to or what plans are coming up. Perhaps you're jetting off to Japan for a business meeting or planning a fundraiser in the Hamptons? 

/Jennifer

onsdag 18 mars 2015

Algebra och ekvationer - MindMap


Genetik-MindMap


Läxa SO vecka 12

Lös uppgifterna på s.142 i religionsboken genom att öppna mina anteckningar och svara i kommentarsrutan. Glöm inte att ange vem som svarat och kryssa i att det är endast är jag som kan se dina svar.
Svaren ska vara inlämnade fredag 20/3.
Jan

tisdag 17 mars 2015

Forrest Gump film analysis ( 9B Lars group )

Link to Forrest Gump Taxonomy

Week 11 Introduction of the work. Watch first part of the movie. When watching the movie, you should focus on the following questions.

1. What does it mean to have a national identity? 
2. What prominent American persons do you see in the film? Politicians, musicians and others. 
3. What important political events take place? 
4. How do these events affect us today? 
5. What is the American idea of a self made man? 
6. What does social inheritance mean to you?

Homework: Write a summary of the first part of the movie (around 100 words). Put it on your blog.

Week 12 Discuss in groups the first part using the questions above. Watch second part of the movie. 

Watch third part of the movie.

Homework: Write an eyewitness report of an event that took place in the movie (around 100 words). Put it on your blog.

Week 13 Tell your group about the eyewitness report you have written. 
Start working with the movie using Bloom's taxonomy 1-6, see link above.

Bokläsning i "Etik och moral"-temat

9a läser "Gilla hata horan". Boken ska vara utläst till onsdagens lektion i vecka 13 (25/3). Vi kommer att efterarbeta boken med gruppdiskussioner på onsdagen samt med en skriftlig individuell uppgift på fredagslektionen.

9b läser "En enda kväll". Boken ska vara utläst till torsdagslektionen i vecka 13 (26/3). Vi kommer att efterarbeta boken med gruppdiskussioner på torsdagen samt med en skriftlig individuell uppgift på fredagslektionen.
/Hanna

måndag 16 mars 2015

Español semana 12

La tarea para jueves es:

Cápitulo 9 Las Cataratas de Iguazú p. 28-30.

Leer, entender y traducir el texto.

Vocablos p. 90:

todo el mundo, en avión, en barco, por el río, la selva, en la ruta a, poco a poco, se hace, grandísimo/a

el árbol, el pájaro, atacar, estar seguro/a, el hombre, peligroso/a, solamente, picar, esperar, en realidad,

sino, alredador de, el sendero, el puente, completamente, mojado, cruzar, aun, la maravilla, vener,

raro/a


Skriftligt förhör på torsdag.

NP svenska/sva tisdag och torsdag v 12

Tisdag: Läsförståelse
Samling i respektive klassrum kl 8.30.
Provet håller på till kl 12.10. Sedan har ni lunch och eftermiddagen läser ni enligt schema.

Torsdag: Uppsats
Samling i respektive klassrum kl 9.00 (Ingen lektion innan).
Provet håller på till kl 11.50. Vill ni får ni ta med ngt att äta/dricka på detta delprov.
Lunch kl 11.50 och sedan lektioner enligt schema.

Här är en länk till information kring de olika delproven. (Samma information som vi gått igenom med er i veckan.)

ÅK 9 A och B Uppgifter och bedömning för lärande


Lägg upp din plansch och affisch och matlagningsprov häfte på din blogg och delta i elevbedömning för lärande:

a) Självbedömning av din 
      i) plansch eller affisch 
      i) matlagningsprovhäfte - med fram sida, meny, prisberäkning och 
         utvärdering av måltiden

b) Kamratbedömning på en av era kamraters. Varje elevel får inte mer än en kamratbedömning.
       i)  plansch (som är ett visuellt genomarbetad utformning av både 
            text- och bildmeddelande) och
      ii) affisch (som består enbart av text eller vara sammansatt av 
             både text och illustration)
      iii) matlagningsprovhäfte

Eleverna blir mer medvetna om sitt eget lärande genom att arbeta med självbedömning och kamratbedömning.


Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till den egna arbetsprestationen och förutsättningarna. (Lgr11, sid 18).

fredag 13 mars 2015

Deutsch Woche 12-18: Über Dilemmas sprechen + Verben

Wir arbeiten mit Kapitel 17 wo wir von verschiedenen Dilemmas lesen können.

Hausaufgabe Woche 12, Donnerstag 19. März: Seite 88 + 92 i Übungsbuch + werden:

Hausaufgabe Woche 13, Donnerstag 27. März:  Verben:

Här är en länk till en övning med verben: Översätt verbformer.

Hausaufgabe Woche 15, Donnerstag 9. April: Die Dilemmas Seite 89-91 besprechen können


Hausaufgabe Woche 16, Donnerstag 16. April: Verben:


KOM-IHÅG-LISTA-VERB
1:a verbformen= infinitiv = grundform (att...)
2:a verbformen= presens= nutid.
obs! Vissa verb har omljud (a blir ä, e blir i, e blir ie) vid du+ er+ sie+ es

3:e verbformen = preteritum (dåtid , igår)

4:e verbformen = perfekt = har gjort.
De svaga verben har ge + verbstam + t.
De starka verben har ge + verbstam + en.
Verbet "haben" eller "sein" (vid förflyttningsverb) böjs efter person.
ich habe gepackt /// ich bin gefahren
du hast gepackt /// du bist gefahren
er hat gepackt /// er ist gefahren
sie hat gepackt /// sie ist gefahren
es hat gepackt /// es ist gefahren
wir haben gepackt /// wir sind gefahren
ihr habt gepackt /// ihr seid gefahren
sie haben gepackt /// sie sind gefahren
Sie haben gepackt /// Sie sind gefahren

Hausaufgabe Woche 17, Donnerstag 23. April: Über Chat-Regeln sprechen können, Seite 91 im Übungsbuch

Schreib ein Dilemma, die in der Klasse diskutiert wird.

A Übersetz:
1 Vi ringde varje dag (telefonerade).
2 Mina vänninor berättade allt.
3 Silke visade fotona.
4 Hanna kysste Gunther.
5 Lutz pratade hela tiden.
6 Gunther och jag var redan ihop (sedan) två månader.
7 Martina kom snabbt förbi.
8 Veronica satt framför datorn.
9 Alla ropade: "Hallo Silke".
10 När jag såg det sista fotot fick jag en chock.

B Skriv om meningarna i presens (nutid)
C Skriv om meningarna i perfekt (har gjort)

Hausaufgabe Woche 18, Donnerstag 30. April

VERBTEST- die elf Verben oben in allen Tempus

 • Ein Teil ist wie die Übungen unten.
 • Ein Teil: Sätze zum Übersetzen. Dann kommen auch Wörter von den Übungen auf Seiten 89 und 90 vor, das heisst verschiedene Zeitausdrücke.


Üben:
1 Die Verben im Präsens
2 Die Verben im Preteritum
3 Die Verben im Perfekt