fredag 24 oktober 2014

Deutsch Klasse 9: Woche 45-49

Woche 45
Kapitel 7 Ich bin von Beruf
Hausaufgabe: 25 Wörter (25 förkryssade glosor sidan 108-109 i textboken).

Woche 46
Hausaufgabe: Modale Hilfsverben, Übungsbuch Seite 129-130

Woche 47
Hausaufgabe: Mündliche Aufgabe, Übungsbuch Seite 47

Woche 48
Kapitel 9 Schüler über Schule
Hausaufgabe: Wörter

 • Schulfächer Seite 50 im Übungsbuch +
 • das Fach - ¨er = ämnet
 • die Pause -n = rasten
 • der Unterricht 0 = undervisningen
 • der Test -e = provet
 • die Hausaufgabe - n =läxan

Woche 49
Hausaufgabe: Mündliche Aufgabe Seite 51 + Seite 55 im Übungsbuch: Was ist dein Lieblingsfach? Was hast du in der Schule gemacht?

Woche 50: Hör- och läsförståelse

torsdag 23 oktober 2014

Matematikplanering fram till jul

Klicka här för att komma till planeringen.

The Runaways; group discussion

In groups:

Describe the relation between Cherie and her sister and dad.
How do you think Kim Fowley is as a producer/manager for the band?
Describe Joan and Cherie, their similarities and differences.
Do you think they had any troubles being an only girls band?
Why do you think they were big in Japan?
How come they used a lot of drugs, especially Cherie?
Why do you think they called themselves the Runaways?
Why do you think Cherie had herself photographed for the Japanese
magazine?
Do you know any bands today, consisting of only girls/women?


tisdag 21 oktober 2014

Nytt arbetsområde i svenska: 1900-talslitteratur

Under vecka 43 kommer vi att göra en snabbvandring genom litteraturen, från Antiken till idag, med hjälp av Portals två filmer;  "Skönlitteraturens historia 1"(s. 62) och "Skönlitteraturens historia 2"(s. 66)

Arbeta sedan med frågorna på sid 70 "Koll på kapitlet - repetition"

Vi kommer sedan att rikta in oss på de litterära epokerna Realismen och Modernismen, framför allt litteratur som skrevs under 1800-1900-talet. Klicka här för att komma till planeringen och listan med författare. 

måndag 20 oktober 2014

Läxa SO 9A och 9B v.43

Gå in på svtplay.se och titta på programmet Världens Fakta.
9 A tittar på avsnitt 5 till torsdagslektionen.
9 B tittar på avsnitt 5 till fredagslektionen.

Klassråd v.42 och v.43 9 A

v.42
Info från elevråd:
Tjejerna 8:orna var på röda korset, därför fick tiden där vi skulle bestämmas en ny ordförare och sekreterare flyttas fram till denna veckan(v.42) samma tid och plats.
Info från elever:
Körfestival i Lund - olika konserter (finns 120st körer här i lund).
Info från lärare:
Anledningen till att tider till att alla nationellaprov står på tavlan är för att man inte får vara ledig de dagarna (semester eller resor).
Pisa undersökning - 99;or är utsedda och 30 - 35 elever på gunnesboskolan ska vara med och göra prov, (i mars).

Övrigt:
Kabarén
Tv program, de la upp ett schema (vem som skulle skriva manus till vad).
OBS! Om någon har en idé de om vad som ska tilläggas till kan man bara säga till. 
Varje onsdag på förstärkning&fördjupning. Kommer manusgruppen med information. 

v.43
Ny ordförande och ny sekreterare. Ordförande är en kille från 7A Victor och sekreteraren är från 7B och heter Edwin  och visordförande heter Jacob. Brandlarm man ska gå ut samlad och genom nödutgången, man ska samlas vid grusplanen. Man ska stänga fönstret om det är ett kraftig brand, på grund av att elden inte ska ta upp syre. Inga ytterkläder i matsalen på grund av brandalarm och allergi skäl. Lärarna ska prata med elverna om betygen. Varje måndag ska manus gruppen rapportera hur det har gått och hur långt det har kommit. Kolla till klass tröjorna som ska tryckas. 

fredag 17 oktober 2014

Svenska fredag v 42 Nobelpriset i litteratur

1. Läs artikeln på DN  här .

2. Sök på Patrick Modiano på Alex författarlexion (via hemsidan och Bibliotek/IKT)

3. Skriv ner de (enligt dig) tio viktigaste sakerna om författaren.

4. Publicera din fakta på bloggen.

torsdag 16 oktober 2014

Miljöarbete

Ni har fått välja ett miljöproblem som ska presenteras för de andra i klassen med hjälp av en keynote.
Din keynote ska vara klar på fredagen i vecka 43 och i slutet på v 45 görs ett prov med hjälp av allas keynotes.
Dessa punkter ska finnas med i din keynote:

 • Förklara vad miljöproblemet går ut på.
 • Vilka orsaker finns till problemet?
 • Vilka åtgärder finns mot problemet?
 • Vilka konsekvenser i miljön får problemet?
 • Vad kan du göra för att bidra till att problemet minskar?
 • Källor: varför har du valt dessa, är de trovärdiga och är de viktiga för innehållet?
 • 4 frågor på det viktigaste i din information.
Tips på länk:
utbildningsgruppen.se/md/
Använd även biologiboken och kemiboken.

Tillsist: Gör en pdf av din keynote och lägg den i den delade mappen miljökeynote på googledrive.

Inlämningsdag är fredagen den 24 /10 kl 24.00

Redovisning för klasskamrater i vecka 45 måndag till onsdag.

onsdag 15 oktober 2014

Spanskaprov vecka 43 tisdag och torsdag

Läs på det följande kapitel 1-3

Textboken s. 6-13. Läs och översätt texterna muntligt.
Glosor s. 85-86. Lär dig dem.

Övningsboken, Repaso 1 s. 30-36. Övningarna rättas med facit.

Viktig grammatik är:

Textboken grammatik:

Presens av regelbundna verbböjningar s-68-69.
Presens av oregelbundna verb s. 71-72.

Reflexiva verb s. 72-73.
 ex.  lavarse - tvätta sig

me lavo
te lavas
se lava
nos lavamos
os laváis
se lavan

Perfekt regelbundna verb s. 73-74.
he
has                hablado
ha                 comido
hemos          vivido
habéis
han

De oregelbundna perfektformerna: hecho, dicho, escrito, visto.

Gerundium s. 75

estoy
estás             hablando
está              comiendo
estamos       viviendo
estáis
están


¡Buena suerte!

tisdag 14 oktober 2014

MATLAGNINGS PROV V 43 - 46

9A OCH 9B

Mellan v 43 och v 46 kommer hemkunskapselever arbeta med deras matlagningsprov och en inlämningsuppgift i konsumentkunskap. Hämta era hk böcker och datorer.                                           

                                          

måndag 13 oktober 2014

SvA Utvärdering av arbetsområdet

Utvärdering av arbetsområdet (v 34-41)
Nu ska du fundera över din egen arbetsinsats utifrån kunskapskraven. På Unikum finns planeringen för detta område. Där kan du läsa de kunskapskrav som har varit aktuella i detta arbete.
Kopiera kunskapskraven och klistra in dem i ett nytt inlägg i din Lärlogg. Sätt ”Utvärdering av arbetsområdet v. 34-41” som rubrik. För vart och ett av kunskapskraven; skriv din uppfattning på dessa två frågor, se nedan. 
 1. Hur har du arbetat för att visa att du når kunskapskravet? Vad har du gjort?
  ”Jag har visat detta genom att…”
 2. Hur tycker du att ditt arbete har gått? Hur bra är ditt resultat, tycker du?”Jag tycker det är svårt att… men det är lättare att…”

När du gjort klart detta ska du även ge ett råd till en person som ska göra denna uppgift. Om du dessutom har ett förslag till oss lärare, så skriver du även det.

9ab; Svenska vecka 42

Intro; Litteraturhistoria

- Läs novellen "Pälsen" i Portal på sid 55.
- Välj en av följande skrivuppgifter. Publicera din text på bloggen. Texten ska vara mellan 200-400 ord.


 • Skriv en fortsättning på novellen. Exempel på vad du kan ha med i din historia: Vad händer efter julaftonen? Kommer doktor Henck att dö? Förstår Richardt och Ellen att Henck vet om deras otrohet?
 • Låtsas att du är Ellen. Skriv ett brev till din man och berätta varför du varit otrogen och vad du tänker göra.
 • Låtsas att du är Richardt. Skriv ett brev till din vän Henck och be om ursäkt för att du varit otrogen med hans fru.
 • Låtsas att du är Richardt. Skriv ett brev till Ellen där du ber henne rymma med dig och skilja sig från sin man.
 • Skriv en text där du berättar om vad kläder har för betydelse i samhället. Exempel på vad du kan skriva om: Måste man ha snygga märkeskläder för att bli accepterad av kompisarna? Varför måste man han uniform i vissa yrken?

Använd dig av detaljer från noveller för att ge tyngd åt din text och för att visa att du har förstått novellen. 

Detta är läxa till fredag v 42. 
/Hanna

söndag 12 oktober 2014

Français 9AB: Presentation till torsdag v. 42

Till torsdag ska du förbereda en kort presentation om din klädstil.  Du har måndagens och tisdagens lektioner på dig. Du får gärna göra en keynote med bilder på dina favoritkläder/favoritdesigner/stilförebilder. Du ska kunna berätta om följande rubriker:

* Ma tenue (min klädstil), par exemple J'aime… une tenue décontractee (avslappnad klädstil), une tenue chic, une tenue mode, une tenue sportive. 
*  C'est important/ assez important / pas important pour moi d'être à la mode, parce que...
* Mes couleurs et marques préférées sont… 
* Normalement à l'école je porte…
* Un dimanche chez moi /avec mes amis je porte… '
* Pour bien m'habiller, je préfère porter… (När jag vill klä upp mig/vara extra fin föredrar jag att ha…) 
* Si j'avais toujours beaucoup d'argent pour acheter des vêtements, je voudrais porter… (Om jag alltid jade mycket pengar till art köpa kläder skulle jag vilja ha…)

Bonne chance!
/Annafredag 10 oktober 2014

Fysikprov - energi vecka 43

Grundkurs:

Läs igenom texten, sammanfatta i punktform och repetera många gånger. Öva på instuderingsfrågorna. På grundnivå blir det någon enkel räkneuppgift.

 • Solens betydelse för energin på jorden s 99
 • 2 svårigheter med energi är transportera och lagra s 99
 • Definition av energi och arbete s 100
 • Beräkna arbete(Nm) = kraft(N) x väg(m)
 • Massa = vikt i kg
 • Tyngdkraft(N) = massan x 10
 • Olika energiformer och exempel s 101
 • Energiomvandlingar och exempel s 101 
 • Energiprincipen s 101
 • Energienhet = Joule (J) Det krävs 1 Joule för att göra arbetet 1 Nm
 • Effekt är hur effektivt du gör arbetet s 102
 • Effekt(Nm/s eller W elektrisk effekt) = arbete(Nm) / tid (s)
 • Energikällor - förnyelsebara och icke förnyelsebara + användning s 103
 • Sammanfattning s 106
 • Laborationer: Lägesenergi(blypåsen som vi mätte temperatur i), Bollens höjd, Effekt (spring i trappan), Småexperiment med energiomvandlingar.
Fördjupning:
 • Grundkursens beräkningar fast lite svårare t ex arbetsuppgiften Kalkyl 1
 • Läs mera-delen Energienheter kWh, Spara energi hemma, Transporter, Industri, Förluster s 107
 • Sammanfattning s 108

torsdag 9 oktober 2014

Tyska vecka 42 + 43

Vi gör en grammatikrepetition av kasus s 97-101 och prepositioner s 142-146 i övningsboken.

Några elever har omprov som de får tillfälle att förbereda sig för. Omprovet görs senast vecka 43.

Eftersom det är Halloween-tider så tittar vi på någon spökhistoria på UR och läxa dessa veckor är att se en spökhistoria. Välj tysk text och var beredd att kort återberätta på tyska vad historien handlar om vid läxtillfället (torsdagar).  Ta anteckningar medan du tittar. Då ser du den tyska texten och behöver inte slå upp så många ord.

Vecka 42:
Das Spiel -ses av Mattias, Kasper, Cecilia och Anton
Ganz nach oben - ses av Cem, Adrian och Magdalena

Vecka 43
Läs och diskutera vad olika skräckfilmer handlar om i Bravo.
Här är en on-line-övning med prepositioner som styr både ackusativ och dativ.

Läxa: Se en film och återberätta kort vad den handlar om.
WraithLook.com -Kasper, Cecilia, Anton, Mattias.
Die Busfahrt - Adrian, Cem, Magladena

Français 9AB: Devoir pour jeudi semaine 42

Apprenez le reste des vêtements et les patrons que nous avons écrit.

Lär er resten av kläderna och mönstren som vi skrivit upp.

Gymnasieinfo från Magnus

Yrkesförberedande program kräver E i kärnämnena (sv, eng, ma) + fem andra ämnen. Studie-förberedande program - kräver E i kärnämnena (sv, eng, ma) + 9 andra ämnen. Antagningspoängen styrs av antalet sökande elever och deras betyg. Magnus kommer att sätta upp förra årets antagningspoäng i klassrummet. 

Betygen är värda följande poäng:
F: 0, E: 10, D: 12,5, C: 15, B: 17,5, A: 20

Ämnen: 16 ämnen + 1 (moderna språk)
Maxpoäng: 320p (340 om man har moderna språk). Har man modersmål kan man räkna in det betyget och i så fall låta bli att räkna med ngt ämne som man har lägre betyg i. 

Magnus poänterar att man ibland kan komma in på ett program med sina 180 poäng men snittet i klassen ligger på 280 p. Det gäller inte bara att komma in, utan även att klara av programmet. 

Gymnasievalet görs i januari-februari (fyra veckor) via www.skanegy.se. Ni kommer att få en personlig kod av Magnus för att ansöka. Gör flera val, 5-7 st. Efter valet har du 2-3 månaders betänketid om sedan har du möjlighet att göra ett omval. Omvalsperioden är 24 april-15 maj. 

Ditt antagningsbesked får du den 2 juli. 

Magnus har idag delat ut en gymnasiekatalog till alla elever i klasserna. Ni får bara en - ta hand om den!

tisdag 7 oktober 2014

Prov i engelska onsdag vecka 42 Let's talk pop

Inför provet behöver du repetera:
- Texter och glosor till samtliga kapitel (se tidigare inlägg)
- Grammatik (uncountables, prepositioner och oregelbundna verb)

Här hittar ni bildspelet om Uncountable nouns. Exemplen är tagna från Happy 9 s. 100-101.

På sidan 102-106 i Happy 9 hittar ni regler för, och exempel på, hur man använder prepositioner i engelskan. Här finns exempelmeningar och här finns facit.

Behöver ni repetera verbböjningar finns regler och övningar på sid 89-96 + sid 98.

Spanskaläxa vecka 41

Libro de textos:

Lee y traduce el texto p. 12-13

Vocablos p. 86

ridiculo/a, decidirme, usar, después de, el tipo, gastar, reglar, dejar, todo juntos, la madrugada,

acabar de , el mensaje, sin direcyamente, deportivo/a, ¿kon qué frecuencia? , te enamoras, el beso

el encuentro, tal vez, cambiar, buscar, rapidamente

Hay que conjugar los verbos regulares en presente y pefecto. (Ni ska kunna böja de regelbundna verben i presens och perfekt)

Miljöinriktningar


Vi kommer nu att knyta an till energiområdet genom att arbeta med hur vi påverkar vår miljö. Utgångspunkten blir genom kapitlet Vår livsmiljö i kemiboken. Titta på ovanstående inriktningar och fundera på vilken du skulle vilja veta mer om.

måndag 6 oktober 2014

Argumenteranade text vecka 41

Hej,
Den här veckan har ni nu tid på svenskan och hemma att
- ge respons till en kamrat utifrån checklistan. Skriv direkt i google docs så att vi lärare kan ta del av er respons.
- bearbeta er text utifrån responsen ni fått.
- skriva klart ert resonemang kring era källor. Här kommer informationen kring källresonemanget igen:

Resonera kring källorna:
I ditt resonemang kring dina källor har du användning av de övningar vi gjort i källkritik. Du kan använda dig av följande nyckelord i ditt resonemang
- Källans namn (Titel/rubrik+vilken typ av källa är det?)
- Plats (Var hittade du informationen?)
- Datum (När skrevs/uppdaterades informationen?)
- Avsändare (Vem står bakom källan?)
- Syfte (I vilket syfte har inforamtionen skrivits?)
Alltså: Vad var det som gjorde att du valde källan? Varför bedömde du den som tillförlitlig? Utgå från de källor du valde att använda dig av, men resonera gärna även kring någon källa som du valde bort. 
När ni är helt klara, så publicerar ni era texter på era bloggar. Detta ska vara gjort senast på fredag (10 oktober)

Här är responsgrupperna
9b
Josefin-Sofie
Kasper-Ansgar
Linn-Marko
Emil-Adrian
Philip-Axel
Benjamin-Anton
Viktor-Milena
Clara-Amina
Yosef-Cem
Jennipher-Agnes
August-Viggo
Sonya-Patricia

9a
Gabriella - Madelene
Cecilia - Jessica - Sonja 
Alexander S - Alexander E
Lydia - Mattias K - Elin T
Anima - Magdalena - Emma
Adam - Joakim - Ola
Eric - Johan
Alexander B - Déspina
Mark - Mohammed G
Ibtisam - Dalal
Dilan - Mohammed FH


Français 9AB: Devoir pour jeudi semaine 41

Toutes les couleurs, les mots pour ljus (clair-e) et mörk (foncé-e) et les vêtements suivants :
un pantalon (byxa), un pull (tröja), un cardigan (kofta), une chaussure (sko), une robe (klänning), un chapeau (hatt), une capuche (hoodie).

V 41 Klassråd 9b

Klassråd börjar
Klassrådtröjor:
Förslag på tryck på tröja.
Banan med armar och ben.
Text: Tur att jag gick i en klass full av idioter annars så skulle jag känt mig utanför.
Autografer på tröja.
1 vecka på att välja. 
Elevråd: Onsdag - Kasper & Agnes.
Hela elevrådet ska träffas.
Inga frågor.
Empati:
Fokusera på vissa saker.
Att man tycker som någon annan.
Modersmål:
Mådersmållärarna har också studeiedag
28 November - Fredag
Inlämning:
Argumenterande text - finns någon kvar.
Bearbeta argumenterande text den här veckan.
Kabaré:
Manusgruppen började att skriva:
Förslag på programm som man kan använda i showen ex. Nyheter, reklam, How i met your mother.
Familj som tittar på TV.
Tankar från andra:
Inga svar.
Läxor:
Eng. på onsdag
Spanska glor, andra språk
Argumenterande text inlämnig Fredag (Källförteckning klar på bloggen)
V.42 Eng.-prov 
V.43 NO-prov Torsdag
Nationella prov Datum (står på tavlan)
Klassråd Slut

Klassråd 9 A v.41

Klassråd  9 A vecka 41

Info från elever
Klasströjor bestämma tryck innan jul lovet. Elin, Magda + någon från 9b är ansvariga.

Sonja: Temperatur i klassrummen. Matsalstider, Mer än 2 prov i veckan, Datorberoende(hur ska man sitta med datorn)? Smutsigt högre upp i klassrummen.

.Info från lärare
Fysik prov flyttat till v.43. 
Rösta inne på sänningssökarna
Dela med responspartener (Sv,No)
Nya reflektions frågor

Elevråd
Elevråd på onsdag

Arbetsro
   Ingen pratar - 

Övrigt 

 -inget-

klassråd 9 A v.40

29/9 2014
Punkter 
Info från elever
info från lärare
Arbetsro
Övrigt
Elevrådet:
Elin påminner nästa vecka när det är elevrådsmöte.
Ingen annan info från elevrådet.
Elever:
Lärare:
Ny lärare. Jesper. Idrottslärare. Vara här i en vecka.
Arbetsro:
Skyddsrond. Meddela om något ”farligt” i skolan.
Studiedag torsdag.
Spänningssökarna öppet för röstning. 
Arbetsro med vikarie förra veckan: Inte så högljutt, ändå lite stökigt. 
Det är elevens ansvar att ta hand om din dator och göra rätt saker. 
Tänka på att: Komma i tid. Gå på toaletten på rasterna. 

Övrigt:

onsdag 1 oktober 2014

English for Wednesday week 41


”Most interesting pop facts ever” p 14

Let’s practise p 15

Words: whether, is supposed to, award, sight, oxygen, toddler, beat/beat/beaten, vastly, sudden death, bury, offensive, in terms of, undoubtedly, screen, match, acting, according to, merely, fish fingers


Time to repeat (exam on Wednesday week 42)