lördag 14 december 2013

Omprov franska måndag 16/12

Hej!

För er som ska göra omprovet i franska:
vi träffas måndag kl 13.00 utanför 7B:s klassrum i hus 4.

Har man valt en eftermiddagsaktivitet som gör det svårt att gå ifrån för att skriva provet (t ex för er som valt sport på Victoriastadion) får man antingen komma måndag morgon 8.00 till personalrummet i hus 4  och göra provet före vi går på bio, eller göra provet 13.00 och inte gå på eftermiddagsaktiviteten. Det är ju sista veckan för terminen och omprov måste gå före andra aktiviteter.

Lycka till med förberedelserna!
Anna

onsdag 11 december 2013

Inför prov/omprov i franska måndag v. 51

För er som behöver göra omprov eller ännu inte gjort provet:

Repetera allting som finns på länken i inlägget Till franskprov tisdag v. 50.
Denna information har ni haft sedan den 14 november och vi har arbetat med alla dessa punkter på lektionstid, så ni förväntas repetera ordentligt så att ni kan detta!

Särskild info för er som ska göra om skrivdel 1 och/eller skrivdel 2:
* Skrivdel 1: Gör översättningsmeningarna igen som finns i ett tidigare inlägg.
* Skrivdel 2: Gör en kort presentation av er själva i presens + leta upp er berättelse om en resa och träna på den.
* Gäller både skrivdel 1 och 2: Träna mer på possessiva pronomen. Läs på i er franskbok och gör meningarna i länken:

https://docs.google.com/document/d/121AIjfVDCdXeF255K16soUN7lWBsGSP-W3B5slAIyac/edit

Lycka till!torsdag 5 december 2013

Frohe Weihnachten!

Hier ist ein On-line Adventskalender mit kurzen Filmen.

Text zum 1. Dezember.
Text zum 2. Dezember.
Text zum  6. Dezember.


Weihnachten: Vokabeln üben

Spanskaläxa vecka 49

Verbfilmerna ska vara klara för visning.
Regelbundna verbändelser.
tomar (ta)                        aprender (lära sig)                   vivir (bo)
-ar                                  -er                                            -ir
-o                                   -o                                              -o
-as                                 -es                                            -es
-a                                   -e                                              -e
-amos                          -emos                                        -imos
-áis                                -éis                                             -ís
-an                                -en                                              -en

Schema för temadagarna i åk 8


11/12

Filmfestival  9.00-11.30                        Skridsko 13.00-15.00
                                          

12/12

Filmfestival  9.00-12.00                        Miljöarbete 13.00-14.00
                                          

13/12

Lucia 8.45 Filmfestival 10.00-12.00    Filmfestival 13.00-14.00

Se särskilt schema för filmfestivalen!!!!                    

16/12

Gravity Filmstaden 10.00-11.30              Aktiviteter i olika grupper 13.00-15.00
Pepparkakshus  klassrummen   
Mat och Bak   HKK-salen
                                                                 Idrott Victoriastadion

Öppet hus 16.00-17.30  Redovisning av filmer och återbruksarbeten. Se särskilt schema!

17/12

Pepparkakshus 9.00-12.00                       Pepparkakshus 13.00-14.30
Mat och Bak 9.00-12.00                          Mat och Bak 13.00-14.30
Idrott 9.00-10.00 IH Bowling 11-12        Idrott Gunnesbohallen 13.00-14.30
                                          
18/12

Boxning 10.00-11.30                               Miljöarbete 13.00-14.30
Månteatern 10.00-11.30

tisdag 3 december 2013

FRA: Läxa till fredag v. 49Text + 15 glosor från kapitel 7:

en bas de             nedanför
ce, cet, cette         denna, detta
en voiture            med bil
(la) circulation     trafik
il fait du vent       det blåser
louer                    hyra
emporter              ta med sig
tout le monde      alla
fatigué-e              trött
je lis                     jag läser
(les) gens             folk
(le, la) Danois-e   dansk, danska
adorer                  avguda
avoir peur de       vara rädd för (man böjer avoir efter person, t ex "jag är rädd för" blir j'ai peur de)
à bientôt              vi ses snart

FRA 8 : Översättningsmeningar till provet


Här finns en länk till google-dokumentet med översättningsmeningarna vi jobbade med på tisdagens lektion:

https://docs.google.com/document/d/1m_d7H8liecszmrtzIDsWsuURB75b3vr_-2S9h-RMTj4/edit?usp=sharing

OBS! Tänk på att ALLA meningar som står i en form av dåtid (t ex har glömt, träffade, berättade, har ätit) ska översättas i passé composé på franska, dvs den form som motsvarar svenskans "har gjort".
Detta innebär att det ska vara en form av avoir + en participform (den som oftast slutar på é):

T ex: Elle a travaillé = Hon har arbetat. / Hon arbetade.


måndag 2 december 2013

Dina tankar om musikskapandet i filmgrupperna

Jag är nyfiken på hur MUSIKSKAPAR-DELEN av arbetet i filmgrupperna har fungerat.

Gå till den planering i UNIKUM som heter "FILMTEMA  åk HT-13" och svara på följande frågor:

  1. Vad har gått bra med det gemensamma musikskapar-arbetet i din grupp?
  2. Vad har just du bidragit med i musikskapandet?
  3. Vad bör du tänka på (förbättringstips till dig själv) inför att ni ska få jobba med musikskapande under nästa läsår (åk 9) igen?
  4. Finns det något som jag (Maria) som lärare hade kunnat förändra så att arbetet hade blivit lättare/resultatet hade blivit bättre?
Alla i gruppen ska senast torsdagen den 12/12 lämna en egen, individuell reflektion. 
/MariaDiskriminering - fördjupning SO klass 8 A

Du väljer någon av nedanstående  diskrimineringtyper och fördjupar dig i denna.

Könsdiskriminering
Sexuell diskriminering
Diskriminering beroende på språk/etnicitet

Besvara i löpande text nedanstående frågor och publicera på bloggen.

1. Vad säger lagarna om den diskriminering du valt?

2. Ge flera exempel i vardagen på den diskriminering du valt.

3. Hur kan man ändra på detta, utan att ändra på lagarna?

Mänskliga rättigheter åk 8

Nedan följer en länk till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Er uppgift är att välja ut 4 av dessa och analysera vad de innebär i praktiken och i vilken mån dessa följes i olika delar av världen.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/56/02/6890d638.pdf

Klass 8 A arbetar med uppgiften under vecka 50 och klass 8 B arbetar med uppgiften under vecka 49.
Publicera era svar på bloggen.
Jan

söndag 1 december 2013

Reflektion "Bumbibjörnarna" 8b gr b (musiklektion på tisdagar HT-13)

8b Grupp b (130924)
Vi har spelat in "Bumbibjörnarna" Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska i din bedömningsmatris i musik på UNIKUM läsa min kommentar kring ditt praktiska musicerande i "Bumbibjörnarna" och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du läsa i kommentaren vid ämnesmatrisen i din iup. 
/Maria

Reflektion "Bumbibjörnarna" 8b gr a (musiklektion på onsdagar HT-13)

8b Grupp a (130925)
Vi har spelat in "Bumbibjörnarna" Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska i din bedömningsmatris i musik på UNIKUM läsa min kommentar kring ditt praktiska musicerande i "Bumbibjörnarna" och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du läsa i kommentaren vid ämnesmatrisen i din iup. 
/Maria