torsdag 28 november 2013

Inför Filmfestivalen

Nu börjar det dra ihop sig. Filmerna ska snart redovisas!

Onsdag och torsdag under v.50 får ni tid att arbeta med och färdigställa filmerna stora delar av skoldagen.

När ni går hem på torsdagen den 12/12 ska filmen vara klar och upplagd på YouTube.

Inloggningsuppgifter till den kanal på YouTube där man ska lägga upp filmen tillhandahålles av de lärare som finns på plats under onsdagen och torsdagen.

Se till att också publicera en länk till din grupps film på din blogg. 

Inför filmfestivalen ska gruppen dessutom ha förberett en kort presentation av arbetet och arbetsfördelningen inom gruppen under den tid som ni har jobbat med projektet.

Fredagen den 13/12 går festivalen av stapeln.

Det ska bli såååå spännande att få ta del av era filmer!
/Mikael och Maria

tisdag 26 november 2013

Att läsa på till provet i eng ons v 49

Läs igenom texterna
”Ask her out”
”We know where you live”
"Just 4 you: Friends and Family”
”Goodwill”
”Best friends”


Lär dig följande glosor

”We know where you live”
terrified, reach out, independence, split up, in a terrible state, cope with, snap, interrupt, I can tell from, text, be worth the effort, rise up, knock, smash, frame)

"Just 4 you: Friends and Family”
disgusted, agree, blame, aware, honest with, avoid, remind of, brag, convince, expect, fault, take advantage, sign, in confidence, rather                 

”Goodwill”
locker, sigh, wear/wore/worn, toll-free, set off, disappointed, put aside, count  
stuck up, iron, bedspread, vacuum, closet, fold, frantic, hanger, laundry, 
sink/sank/sunk, block, sidewalk, entire, sort out, lately, hesitate

”Best friends”
honest, pretend, not to be bothered about, hiya, lifelong, friendship, argue, 
fall out with, pick on, stand up for, point out, experience, childhood, security, 
it doesn’t matter, nowadays, keep in touch, keep/kept/kept, unfortunately, 
we used to write, occasionally, these days, marvellous, invention, carry on, amazing, quarrel, valuable, risk

Repetera grammatiken
DO § 6.8-6.9
BE § 6.1
HAVE § 6.2

PRESENS § 6.10

Oregelbundna verb:
hang  hung  hung
rise  rose  risen
break  broke  broken
sink  sank  sunk

wear  wore  worn  
hold  held  held

Instruktionsvideo till quicktime

- I följande film kan du se hur du gör en ljudfil i quicktime.
- Bifoga sedan ljudfilen i ett mail till din lärare.
- Obs! Glöm inte att döpa ljudfilen till ditt namn och att inleda ditt tal med att presentera dig.

Hanna: han0010@utb.lund.se
Anna: anna.hjort@utb.lund.se
Lars: lars.vesterlund@utb.lund.se


måndag 25 november 2013

Spanskaläxa vecka 48

Jobba med verbfilmerna/verbrapparna. En för varje typ av regelbundet verb, -ar  -er  -ir
De ska vara klara på fredag. 
Se länken för inspiration. Obs! Tänk på att använda alla sex verbformerna i era filmer.Läxa i svenska till onsdag vecka 49

Verb: Läs i Portal s 108.
Basnivå: De sex tempusformerna
Plusnivå: Temaformerna, imperativ, hjälpverb/huvudverb.
Man har även möjlighet då, att göra om läxförhöret om pronomen.NO 8A: Arbete om sömn och motion

Här finns instruktioner till arbetet

FRA: Läxa till fredag v. 49

Text + 15 glosor från kapitel 7:

en bas de             nedanför
ce, cet, cette         denna, detta
en voiture            med bil
(la) circulation     trafik
il fait du vent       det blåser
louer                    hyra
emporter              ta med sig
tout le monde      alla
fatigué-e              trött
je lis                     jag läser
(les) gens             folk
(le, la) Danois-e   dansk, danska
adorer                  avguda
avoir peur de       vara rädd för (man böjer avoir efter person, t ex "jag är rädd för" blir j'ai peur de)
à bientôt              vi ses snart

söndag 24 november 2013

Reflektion "California" 8a grupp b

8a Grupp b (130923)
Vi har spelat in "California" Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska gå in på din planering "Musik år 8 HT-13 Praktiskt musicerande "California" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du läsa i kommentaren vid ämnesmatrisen i din iup. 
/Maria

fredag 22 november 2013

8b Kemiprov - kolföreningar

Innehåll:
s 86 Rent kol
s 87 Kolföreningar
Kolets kretslopp bild + egen text
s 88 Kolväten
s 91 Bild och text som visar raffinering av råolja
s 93 Mättade och omättade kolväten
s 94 Alkoholer
s 95 Organiska syror
s 96 Estrar
s 97 Sammanfattning
Laborationer och anteckningar
Fördjupning:
s 98 Rent kol - fullerener och nanorör
s 101 Metanolförgiftning
s 102 Ensilage
s 103 Molekylbygget
s 104 Sammanfattning

I bedömningen ingår några inlämningsuppgifter: provet, två laborationsrapporter(alkoholer och estrar) och en argumenterande text kring fossila bränslen och biobränslen.

onsdag 20 november 2013

Deutsch Woche 48-50: Mündliche Übungen

Wir werden verschiedene mündliche Übungen machen.
Hausaufgabe jede Woche ist eine Bildgeschichte wiederzuerzählen. Wir vorbereiten uns in der Schule
(Vi ska göra olika muntliga övningar. Läxa är att återberätta en bildhistoria. Vi förbereder oss i skolan.)

Hausaufgabe: 
Woche 48: Hier  ist ein Link zur Bildergeschichte
Bild 1
Wo sind Vater und Sohn?
Was macht der Sohn?
Was macht der Vater?
Bild 2
Wat tut der Vater jetzt?
Wer wirft weiter?
Was tut der Sohn?
Bild 3
Was passiert?
Finden sie noch Steine?
Bild 4
Was machen Vater und Sohn als es Abend wird?
Bild 5
Was macht der Vater in der Nacht?
Wie ist die Arbeit?
Bild 6
Wohin gehen Vater und Sohn am nächsten Morgen?
Was sieht der Sohn?
Wie reagiert der Sohn?

Woche 49: Hier ist ein Link zur Bildergeschichte 
Bild 1
Was macht der Vater?
Was hat er vorher getan? (Womit?// der Spaten)
Bild 2
Was macht der Vater, nachdem er den Baum gepflanzt hat?
Was nimmt er mit?
Bild 3
Was sieht der Vater als er aus dem Schuppen kommt?
Warum kommt der Sohn so schnell auf seinen Vater zugelaufen?
Wie sieht der Mann aus?
Bild 4
Wo versteckt sich der Sohn?
Wo steht der Vater?
Was macht der Mann?
Bild 5
Hat der Vater Angst?
Was macht er?
Warum ist der Mann so entsetzt?
Bild 6
Was macht der Mann?
Was tun Vater und Sohn?

Alle werden die Bildergeschichten wiedererzählen, "frei" oder mit Hilfe der Fragen, und die mündliche Fähigkeit wird beurteilt.

ENG 8 AB: Läxa till onsdag v. 48


  • Lämna in din ljudfil till uppgiften A very special friend (WB s. 23 övning 30) genom att spela in i QuickTime och mejla filen till din lärare.
  • Best friends TB s. 96-97: text + alla glosor (finns på s. 157) + WB s. 104-105.

måndag 18 november 2013

Spanskaläxa vecka 47

Kapitel 7 En el supermecado.

Ord för livsmedel.  S. 26-27

Gloslistan s. 82

Frutas, verduras, otros alimentos.

Viktigt att ni också lär er de bestämda artiklarna el och la för orden.

fredag 15 november 2013

Franskläxa till fredag v. 47

Kapitel 6: Text + glosor. Översätt texten noggrant så att du vet vad alla ord betyder.

Glosor:
vous connaissez     ni känner/känner ni
à droite    till höger
à gauche  till vänster
le serveur   servitör
le travail    arbete
travailler   arbeta
parfois     ibland
le matin   morgon
le soir     kväll
il y a      det finns
beaucoup de monde mycket folk
fermé-e    stängd
né- e    född
la Grèce    Grekland
là-bas    där, där borta
l'âge    ålder
déménager    flytta
la fille    dotter
le fils     son
le pays   land

torsdag 14 november 2013

Till franskprov tisdag v. 50


den här länken finns en lista på vad ni ska plugga på till provet.

OBS! Att provet flyttas till tisdag v. 50 eftersom ni redan har två andra prov v. 49.

Lycka till! Bonne chance!

onsdag 13 november 2013

ENG: läxa till onsdag v. 47

Goodwill text + workbook + glosor

locker         sigh        wear,wore, worn       toll-free     set off    disappointed     put aside      count  

stuck up     iron       bedspread      vacuum      closet      fold      frantic      hanger       laundry  

sink, sank, sunk      block         sidewalk      entire      sort out      lately       hesitate


måndag 11 november 2013

Spanskaläxa vecka 46

Läs och förstå texten s. 22-23 La habitación de Carmela.

Läs på glosorna s. 81 (motsvarande s. 23, texten)

fredag 8 november 2013

Svenska : Eget arbete 8b

Muntliga redovisningar
Viggo
Axel
Yosef
Viktor
Clara
Emil
Patricia
Milena
Kasper

Skriftliga redovisningar
Anton
Sofie (ev muntligt)
Benjamin
Adrian (ev muntligt)
Marko
Cem
August
Philip

Uppsatser + respons
Johanna
Agnes
Josefin
Hedda

Linn
Amina
Sonya
Jennipher


onsdag 6 november 2013

Reflektion "Dance With Somebody" 8a grupp a

8a Grupp a (130926)
Vi har spelat in "Dance With Somebody" Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska gå in på din planering "Musik år 8 HT-13 Praktiskt musicerande "Dance With Somebody" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du läsa i kommentaren vid ämnesmatrisen i din iup. 
/Maria

Homework for Wednesday week 46


Read the text "Just 4 you": Friends and Family in your textbook (page 14-15) and learn the following 15 words/expressions:


disgusted               äcklad, upprörd
agree                     samtycka, hålla med, komma överens
blame                    klandra, skylla på
aware                    medveten om
honest with            ärlig mot
avoid                     undvika
remind of              påminna om
brag                      skryta 
convince               övertala
expect                  förvänta sig
fault                      fel
take advantage    utnyttja
sign                      tecken
in confidence      i förtroende
rather                  hellre

Sommartider

Äntligen kommer här en låt som de som förra läsåret tillhörde 7a grupp a spelade in i våras, några dagar innan skolavslutningen.
Lyssna och njut! Visst får man lite vårkänslor….
/Maria

8b Argumenterande text om bränslen


Skriv en argumenterande text kring bränslen
  1. Välj ett av följande ämnen: olja, kol, naturgas, fast biobränlse, flytande biobränsle som du vill argumentera för att det är bättre ur någon synvinkel.

  1. Förklara noga din åsikt om bränslet. Ge bakgrundsinformation om bränslet.

  1. Presentera argument mot bränslet som innehåller motivering + fakta

  1. Presentera argument för bränslet som också bemöter mot-argumenten som innehåller motivering + fakta (Du kan också saxa argumenten och ta varannan för och emot.)

  1. Avslutning: Upprepa din åsikt du hade från början och sammanfatta de bästa argumenten.


http://www.biobränsle.se/olika_biobranslen.html

http://newsroom.vattenfall.se

Spanskaläxa vecka 45

En la casa de Carmela

Läs på möbelorden på s. 20-21 bilden och glosorna med den bestämda artikeln el, la,  på s. 81.
Ni måste kunna den bestämda artikeln framför orden också.

Lägesorden/prepositionerna
a la derecha/izquierda de   till höger/vänster om

encima de  över på
delante de  framför
debajo de  bakom

tisdag 5 november 2013

Engelskaläxa lilla gruppen vecka 45

Ask her out

Textbook p. 8-10., read and translate the text.

Learn the vocabularies p. 140

Skriftligt förhör.

måndag 4 november 2013

Eng-läxa vecka 45


- TB: Text B: We know where you live + 15 words.
terrified, reach out, independence, split up, in a terrible state, cope with, snap, interrupt, I can tell from, text, be worth the effort, rise up, knock, smash, frame)

- Finish and hand in your written task: WB p 15 (n16: "Finish the Story").