fredag 25 oktober 2013

Sjukdomar i matspjälkningsapparaten


Sjukdomar  i matsmältningsorganen. NO 8A

Gör ett faktablad om en sjukdom kopplat till matsmältningen. Hitta lämpliga bilder och lägg in i texten. Följande frågeställningar ska besvaras. Lägg faktabladet som en länk i din blogg. Som rubrik använder du sjukdomens namn. Källor: NE.se, 1177, läroboken. Inlämning: på bloggen senast till NO-laborationen v.45.

 • Vad är orsaken till sjukdomen?
 • Vilka är symtomen?
 • Kan sjukdomen leda till andra följdsjukdomar?
 • Hur behandlas man?
 • Hur kan man förebygga sjukdomen?


Välj bland följande sjukdomar:

 • Karies
 • Magsår och magkatarr
 • Kräkning och diarré
 • Diabetes typ 1
 • Diabetes typ 2
 • Anorexi och bulimi
 • Fettlever och skrumplever
 • Vitaminbristsjukdomar
 • Fetma

onsdag 23 oktober 2013

Svenska: Läs bok +Välj ett kunskapskrav att jobba med+ Grammatik

Efter lovet och fram till jul kommer vi att fokusera på tre saker:
 1. Läsning; alla väljer en bok och tyst bokläsning i 10-20 minuter inleder de flesta lektioner.
 2. Arbete med eget valt kunskapskravTitta på din bedömningsmatris i svenska och välj ett (eller flera) kunskapskrav att jobba med på egen hand (eller med andra) fram till jul. I de allra flesta fall kan du koppla ditt arbete (kunskapskrav) till din bokläsning och t ex visa upp din förmåga i muntlig redovisning genom att redovisa något ur din bok. Planera ditt arbete efter den tid du har. Du får minst två timmar per vecka under fem veckor, alltså minst 10 timmar i skolan.                       Här är en länk till några förslag på hur man kan jobba och visa upp olika kunskapskrav. Se först och främst till att du har kunskapskraven med svart text på "rätt nivå". De som skrivits med röd text kommer vi att jobba med längre fram.
 3. Grammatik. Vi går igenom ordklasserna fram till jul. Det blir inget prov utan läxförhör varje vecka , vecka 46-49. Vi använder grammatiksidorna i vårt webb-läromedel Portal som informationskälla och där finns även filmer och övningar. (http://gleerupslms.se)

Titta på din bedömningsmatris i svenska och välj ett (eller flera) kunskapskrav att jobba med på egen hand (eller med andra) fram till jul.


PLANERING

Vecka 45
Måndag
Låna och läs egen vald bok.
Välj kunskapsområde att jobba med utifrån dina behov. Titta i  bedömningsmatrisen i svenska och välj ett område där du vill utvecklas.
Onsdag
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Fredag
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Vecka 46
Grammatik; Substantiv.och pronomen, se sidan 108 webb-läromedlet Portal (http://gleerupslms.se)
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.

Vecka 47
Grammatik: Pronomen
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Läxa till onsdag: Substantiv och pronomen se Portal

Här är länkar till digitala övningar med Purpose games:
Substantiv (bas)
Substantiv (plus)
Substantiv (plus)
Pronomen (plus)
Pronomen (plus)

Länk till ett övningstest

Vecka 48
Grammatik: Verb
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Läxa: Jobba med eget valt kunskapskrav
För de i 8b som vill ha en extra chans på pronomen kommer här ett facit till plusnivån i läxförhöret

Här är länkar till digitala övningar med Purpose games
Verb (bas)
Verb (plus)
Verb (plus)

Länk till ett övningstest.

Vecka 49
Läs egen vald bok.
Sista veckan för att visa upp dina förmågor i eget valt kunskapskrav.
Läxa till onsdagVerb, se Portal

tisdag 22 oktober 2013

Matteprov på torsdag v 43

Kolla att du kan detta genom att gå tillbaka i kapitlet och repetera:

Tal och räknesätt
 • Mönster och talföljder
 • Vårt talsystem(platserna, udda, jämna, naturliga tal)
 • Avrundning
 • Uppställning alla räknesätt
 • Multiplikation och division med små tal
 • Räkneordning
 • Primtal - sammansatta tal (spår 2)

Negativa tal och potenser
 • Förstå vad negativa tal är
 • Addition och subtraktion av negativa tal
 • Potenser - kunna skriva i potensform och vanlig form
 • Grundpotensform
 • Tiopotenser
 • Små potenser
 • Multiplikation och division av negativa tal (spår 2)
 • Multiplikation och division av potenser (spår 2)
Du ska kunna begrepp och olika metoder
Tänk efter = resonera och förklara
Problemlösning
Redovisning

Gör kapiteldiagnoserna och repetitionsuppgifterna!

måndag 21 oktober 2013

Inför provet i Matematik


Att titta på och öva inför provet på torsdag kan var följande:
- Repetion 1 gleerups Formula 8
- Repetion 2 gleerups Formula 8
Titta även på Sammanfattning 1 och Sammanfattning 2
Problemlösning 1:1, 1:2, 2:1 och 2:2 och Tänk Efter är inte heller fel att kolla på.

fredag 18 oktober 2013

SvA: Muntlig presentation

Under v. 43- 46 kommer vi att jobba med kunskapskravet som handlar om att förbereda och genomföra en muntlig redogörelse.

På fredag efter novemberlovet (v.45) är det redovisningsdags. Du ska berätta för dina kamrater om någonting du verkligen tycker om eller är intresserad av. Det kan vara en sport, ett djur, en film, en musikstil, en artist eller något helt annat.

När du förbereder din redovisning ska du tänka på följande:

 • Innehåll (Det du ska prata om). Det du redovisar om ska kännas relevant och intressant. Gå gärna på djupet men fastna inte i onödiga detaljer. Din redovisning ska bestå dels av fakta om ditt ämne, dels av dina åsikter om det ämne du har valt. 
 • Struktur (Hur du bygger upp din redovisning). Du ska ha en tydlig/intresseväckande inledning och en tydlig/slagkraftig avslutning. Glöm inte den röda tråden och att hålla dig till ämnet!
 • Mottagaranpassning: (Hur du anpassar din redovisning till din publik) Du ska anpassa din redovisning efter mottagare och situation. Det betyder t.ex. att du ska tänka på hur du ska prata för att fånga just din publik. Du ska dessutom använda ett språk som din publik förstår. 
 • Framträdande: Tänk på ditt framförande dvs. röstläge, talhastighet, ögonkontakt, kroppsspråk och engagemang. Var väl förberedd - läs inte innantill. 

För att ge din redovisning ett extra lyft kan du ta med saker som du vill visa upp, visa filmklipp osv.

Presentation om Stig Dagerman

Här är keynote-presentationen som ni kan användas om modell till er egna presentation.


Novell-grupper 8a


Per Nilsson; Mod
Elin, Magdalena, Cecilia
Alexander S, Alexander B, Mattias

Johanna Nilsson; Göra skillnad i världen
Jessica, Gabriella, Emma, Anima
Eric, Ola, Joakim, Adam, 

Mikael Niemi; Glägg blä mina damer och herrar
Despina, Sonja, Lydia, Madelene, 

Hans-Erik Engqvist: Hattskrället
Johan, Alexander E

Reflektionsfrågor kring nätetik


 1. På vilka sätt har du hört talas om att kompisar har blivit utsatta på nätet?
 2. På vilka ställen på nätet kan man råka ut för sådant?
 3. Hur kan man skydda sig från att bli utsatt?
 4. Varför tror du vissa personer utsätter andra?
 5. Hur kan man få de som utsätter andra att sluta?
 6. Hur kan man hjälpa varandra?
 7. Vem skulle du ta hjälp av?
 8. Övrigt?

onsdag 16 oktober 2013

Engelska, lilla gruppen.

Lär dig glosorna på sidan 7 i textboken:

actually, improve, share, sense of humor, reduce, mate, improve, memory, brain, complain about, exams, circle of friends, childhood friend, secret, fall out, fancy, hideous, bother, turn up, enjoy, support, miss, a bad loser, chess, seriously.

Beskriv på engelska vad ordet vän betyder. Se "Talk about it",  på sidan 7. Använd orden på sidan 7 när du beskriver hur en vän ska vara. Berätta om det på lektionen på onsdag nästa vecka.

tisdag 15 oktober 2013

Omprov i engelska

Omprov på grammatikdelen är onsdag v 43. Man behöver då träna på följande moment igen:

- Verben (regelbundna och oregelbundna, klicka här för att se hela listan från bloggen. Obs: Aningens suddigt...)
- Grammatikmomenten (klicka här för att se exempelmeningarna från bloggen.)
Presens §6.10
Preteritum §6.4-6.5
Perfekt §6.6
Pluskvamperfekt (se bloggen)
Futurum §6.11
Pågående form presens §6.12
Pågående form preteritum §6.13
Do-omskrivning (do/does/did) §6.8-6.9
Passiv form §6.15

English 8a week 42-43

This week we start on a new unit; Friendship. Your first job will be to think about what friendship means to you.
Homework for Wednesday week 43:
- Read the plan "Friendship" published on Unikum.
- Read the famous quotes and learn the words in the list.
- Prepare a short speach where you
1) give your opinion on what friendship is.
2) tell the group what famous quote you liked best. Motivate your answer (explain your choice).
/Hanna

måndag 14 oktober 2013

8a: Inför boksamtal onsdag v 42

På onsdag  vecka 42 är det dags för 8a:s boksamtal. För att samtalet ska vara givande kommer alla förberedda med en mindmap eller stödord. 

Boksamtalet ska innehålla:
 • Titel, författare, årtal
 • Kort presentation om författaren och författarens bakgrund. T.ex. Är den känd eller debutant? Var kommer den ifrån? Vilket språk skriver författaren på?
 • Handling - kort sammanfattning!
 • Är titeln passande tycker du? Vad har titeln för betydelse för boken? - hade den blivit annorlunda om titeln ändrades? Har du något förslag? 
 • Vem är mottagare tror du? Alltså vem är boken riktad till? Vuxna? Ungdomar? Barn? Tjej/kille/okönad? Svenskar? 
Är boken översatt till många språk? Hur ser omslaget ut och verkar det rikta sig till någon speciell målgrupp? 
 • Sammanfatta dina reflektioner. 
 • Vad är det som gör denna bok till en deckare? Vilka kännetecken hittar du i boken?
 • Vad tyckte du om boken? Vad gjorde att du gillade/inte gillade den? Motivera med exempel.

Arbete med noveller 8b


Grupparbete med noveller

Vecka 42
Måndag
Vi läser novellen Att döda ett barn av Stig Dagerman och ser exempelredovisning av denna novell.
Genomgång av instruktioner och gruppindelning: 

Per Nilsson; Mod
1 Amina , Clara
2 Patricia, MIlena

Johanna Nilsson; Göra skillnad i världen
1 Agnes, Linn, Sonya, Johanna
2 Cem, August, Emil, Marko

Mikael Niemi; Gägg blä mina damer och herrar
1 Sofie, Josefin, Hedda, Jennipher
2 Benjamin, Axel, Philip, Adrian

Hans-Erik Engqvist: Hattskrället
1 Kasper, Viktor, Yosef, Viggo, Anton

Läs er novell och diskutera följande frågor som senare ska presenteras i en keynote: 
 • När utspelar sig novellen? 
 • Var utspelar sig novellen? 
 • Vem handlar det om?
 • Vad händer? + Följer berättelsen den dramaturgiska berättarkurvan?
 • Vem är mottagare (vem riktar sig novellen till)?
 • Vilket budskap finns i novellen?  
 • Kan du göra någon koppling mellan novellens innehåll och dina egna erfarenheter eller kunskaper?
 • Vem är författaren?
Exempel: Att döda ett barn; TextPresentation


Onsdag
Genomgång av kunskapskrav som kommer att bedömas:
 • sammanfatta innehåll
 • tolka budskap och koppla till egna erfarenheter och kunskaper
 • analysera novellernas struktur
 • tydligt framföra innehåll: med tydlig struktur och på tydligt språk
 • användande av olika medier för att förstärka och levandegöra budskap (kreativitet)
 • anpassning till mottagare (intressant och engagerande)
 • anpassning till syfte: bekanta oss med noveller
Välj en scen ur novellen som ni ska dramatisera. Skriv manus. Öva. 
Obs! All rekvisita tas med hemifrån för vårt förråd med teatersaker är nerpackat p g a vattenskadorna.

Här är en länk till bedömningsmatrisen.

Fredag
Jobba med er dramatisering och key-note -presentation

Vecka 43
Måndag
Öva dramatisering + redovisning av keynote-presentation.

Onsdag
Presentera i halvklass era key-note presentationer samt dramatiseringar.

Fredag
Reflektioner och utvärdering
Se filmatiseringen av Att döda ett barn.

onsdag 9 oktober 2013

El exámen español

Spanskaprovet på fredag vecka 42.
Läs på det följande:

Textboken 
S. 6-17, kapitel 1-4. Läs högt, förstå och översätt texten muntligt.
S. 78-80 lär dig glosorna, skriv in dem på glosor.eu  Träna regelbundet på dem.

Övningsboken
Repaso s. 33 läs noga vad som kommer på provet. Gör övningarna på s. 34-42. Vi rättar dem gemensamt och med facit. Repetera gamla övningar s. 7-31

Oregelbundna verb
För att komma upp på högsta nivå så måste du kunna dessa verbs böjningar och kunna bilda meningar med dem.

 ir  gå, åka, fara    tener, ha,äga        decir, säga             
voy                         tengo                   digo
vas                          tienes                  dices
va                            tiene                   dice
vamos                     tenemos              decimos
vais                         tenéis                  decís
van                          tenéis                 dicen

querer, vilja, älska      poder, kunna, ha möjlighet att
quiero                           puedo
quieres                          puedes
quiere                           puede
queremos                      podemos
queréis                          podéis
quieren                          pueden

Instruktioner till boksamtal

Presentera era böcker!
 1. Hitta gemensamma teman i böckerna. Finns det några händelser som liknar varandra? Vilka ”deckartecken” återkommer?
 2.  Finns det några likheter/skillnader i böckerna mellan:

  a) gärningsmännen?
  
b) utredarna?
  
c) offren? 

  d) brotten?

  Ge exempel!
 3. Ser ni några likheter/skillnader i hur manliga och kvinnliga karaktärer beskrivs? Beskrivs de positivt eller negativt? Starka, svaga, smarta, klumpiga, attraktiva, snygga?
 4. Vad är det som gör böckerna till ungdomsdeckare eller vuxendeckare?

tisdag 8 oktober 2013

Grupper till boksamtal 8b

Grupp 1: Patricia Sonya, Viggo, Cem
Grupp 2: Amina, Yosef, Josefin, Marko
Grupp 3: Jennipher, August, Anton, Benjamin, Clara
Grupp 4: Axel, Johanna, Kasper, Linn
Grupp 5: Sofie, Philip, Emil, Milena
Grupp 6: Viktor, Adrian, Agnes, Hedda

Rutan med verben till vecka 38....

...har fallit bort.

Här kommer de igen:

bring-brought-brought
chase-chased-chased
dream-dreamt-dreamt
invade-invaded-invaded
read-read-read
understand-understood-understood
make-made-made
sing-sang-sung
come-came-comemåndag 7 oktober 2013

Tyska vecka 41 - 47: Eine Reise nach MünchenHofbräuhaus
In München steht ein Hofbräuhaus....


Vecka 42: Beispiel: Koffer

Verb vecka 42:

packen (packa), er packt,  X, er hat gepackt
reisen (resa), er reist, X, er ist gereist
haben (ha), er hat, X , er hat gehabt
fahren (åka), er fährt, X er ist gefahren
nehmen (ta), er nimmt, X, er hat genommen

KOM-IHÅG-LISTA-VERB
 • 1:a verbformen= infinitiv = grundform (att...)
 • 2:a verbformen= presens= nutid. obs! Vissa verb har omljud vid du+ er+ sie+ es.
  • Personändelser: 
   • ich- e
   • du- st
   • er  /sie /es - t
   • wir -en
   • ihr - t
   • sie / Sie -en
 • 3:e verbformen = preteritum = dåtid. Den lär vi oss senare.
 • 4:e verbformen = perfekt = har gjort. 
  • De svaga verben har ge + verbstam + t.
  • De starka verben har ge + verbstam + en.
  • Verbet "haben" eller "sein" (vid förflyttningsverb) böjs efter person.
   • ich habe gepackt /// ich bin gefahren
   • du hast gepackt /// du bist gefahren
   • er hat gepackt /// er ist gefahren
   • sie hat gepackt /// sie ist gefahren
   • es hat gepackt /// sie ist gefahren
   • wir haben gepackt /// wir sind gefahren
   • ihr habt gepackt /// ihr seid gefahren
   • sie haben gepackt /// sie sind gefahren
   • Sie haben gepackt /// Sie sind gefahren

Verb vecka 43

machen (göra), er macht, X, er hat gemacht
kaufen (köpa), er kauft, X, er hat gekauft
sein (vara), er ist, X , er ist gewesen
kommen (komma), er kommt, X er ist gekommen
gehen (gå), er geht, X, er ist gegangen

Beispiel: Am Bahnhof


Dialoge Seite 43 im Übungsbuch:

Angestellte: Kann ich Inhnen helfen?

Kunde: (Hälsa och tala om att du vill resa till....)

Angestellte: Wie wollen Sie reisen?

Kunde: (Svara; med buss , tåg...)

Angestellte: Wann wollen Sie reisen?

Kunde: (Svara;  idag, imorgon, på söndag...)

Angestellte: Es gibt eine Abfahrt um 10 Uhr 35 und eine um 14 Uhr 15.

Kunde: (Fråga om priset)

Angestellte: Eine einzelne Fahrt kostet € 65.

Kunde: (Säg att det är för dyrt. Be om ett billigare alternativ)

Angestellte: Sie können auch um 12. 20 fahren, aber dann müssen Sie umsteigen. Es kostet nur €45.

Kunde: (Tacka för informationen)


Übung: Glosor.eu: Wörter: Zugreise

Läxa vecka 45

Verb: Modala hjälpverb; Der Sprung 3 ÛB Seite 130
Här är en övning med modala hjälpverb på glosor.eu.

Följande fraser:

Läxa vecka 47: Fem verb och caféfraser
Subjekt+ predikat + ackusativobjekt

Ich esse einen Kuchen (m)

Du isst ein Brötchen (n).

Sie essen eine Torte (f).


Ich nehme den Hamburger (m).

Sie nimmt das Schnitzel (n).

Ihr nehmt die Suppe (f).


Ich kaufe einen Käse (m).

Er kauft ein Brot (n)

Wir kaufen eine Wurst (f).

Engelska lilla gruppen prov på onsdag.


- Var beredd att skriva en sammanfattning på avsnitt 11 av Lockie Leonard. Omkring 100 ord.
Episode 11: X marks the Dot

- Lär dig alla verben på verbstencilen (häftet som du har fått. (samtliga tre temaformer).

- Läs på följande grammatikmoment (i What's up 8 textbook) inför provet:

Presens §6.10

Preteritum §6.4-6.5

Perfekt §6.6

Futurum §6.11

Pågående form presens §6.12

Pågående form preteritum §6.13

Do-omskrivning (do/does/did) §6.8-6.9

Engelska vecka 41

- Se avsnitt 14 av Lockie Leonard. Pure poetry
- Öva inför provet.

Verbprov med Lockie Leonard onsdag vecka 41

- Var beredd att svara på frågor till Lockie Leonard avsnitt 1-14.
- Lär dig alla verben på bloggen (samtliga tre temaformer).
- Läs på följande grammatikmoment (i What's up 8 textbook) inför provet:
Presens §6.10
Preteritum §6.4-6.5
Perfekt §6.6
Pluskvamperfekt (se bloggen)
Futurum §6.11
Pågående form presens §6.12
Pågående form preteritum §6.13
Do-omskrivning (do/does/did) §6.8-6.9
Passiv form §6.15


Förberedelse inför boksamtal åk 8, onsdag 9e oktober


Onsdagen den 9e oktober avslutar vi arbetsområdet kring deckare med boksamtal i smågrupper. Här får alla möjlighet att diskutera och samtala med varandra om böckerna och genren. För att samtalet ska vara givande kommer alla förberedda med en mindmap eller stödord.

Boksamtalet ska innehålla:
 • Titel, författare, årtal
 • Kort presentation om författaren och författarens bakgrund. T.ex. Är den känd eller debutant? Var kommer den ifrån? Vilket språk skriver författaren på?
 • Handling - kort sammanfattning!
 • Är titeln passande tycker du? Vad har titeln för betydelse för boken? - hade den blivit annorlunda om titeln ändrades? Har du något förslag? 
 • Vem är mottagare tror du? Alltså vem är boken riktad till? Vuxna? Ungdomar? Barn? Tjej/kille/okönad? Svenskar? 
Är boken översatt till många språk? Hur ser omslaget ut och verkar det rikta sig till någon speciell målgrupp? 
 • Sammanfatta dina reflektioner. 
 • Vad är det som gör denna bok till en deckare? Vilka kännetecken hittar du i boken?
 • Vad tyckte du om boken? Vad gjorde att du gillade/inte gillade den? Motivera med exempel.

onsdag 2 oktober 2013