måndag 30 september 2013

Spanskaläxa vecka 40

Textboken:
Text s. 16-17, läs och översätt texten. Lär dig att säga siffrorna/prisen på menyn s. 17.

Glosor:
Läs på de följande:

te invito (invitar)   los jóvenes   entrar   el camarero   ustedes   desear   a ver   primero   el plato   luego   

rico/a   pues   el pollo   para mí   la carne   el queso   el postre   empezar   los frijoles   la bebida

la cerveza   el precio   el peso

Du ska kunna böja verbet empezar (börja) i presens.

empiezo                                     
empiezas
empieza
empezamos
empezáis
empiezan

Det blir skriftligt förhör på fredag!


söndag 29 september 2013

Spanska, mål för läsåret.


Bienvenido a clase ocho

Målen för läsåret är:

# turistfraser           presens av -ar -er -ir verb
   talen 0-100, klockslag
   ord för att fylla i blanketter

# säga vad man ska göra presens av ir och tener
   säga vad man måste göra         futurum med ir a, tener que

# fakta om Mexico, geografiord         el la, un una
   väder

# användbara uttryck, beställa presens av ir-verb
   på restaurang, mexikansk mat         uttryck med tener

# fakta om Spanien, talen 100-10 000

# möbler, beskriva sitt rum och sin rumsprepositioner
   lägenhet/hus, säga var saker finns; adjektivböjning
   ovanför under osv.

# matord, handla i affär

# prata om uppgifter i hemmet presens av hacer

# jämföra saker
   en romantisk historia

# berätta vad man har gjort        perfekt
   en deckarhistoria

# en berättelse om en resa        oregelbunden perfekt
       regelbunden preteritum


Det viktigaste målet är att prata spanska på varje lektion

Det är också viktigt att regelbundet reflektera över hur ditt lärande i spanska utvecklas.

onsdag 25 september 2013

Engelskaläxa lilla gruppen v. 40

Läs på verben i som finns på verbhäftet som ni har fått. Samma övningar ser ni på länken nedan samt facit. Detta är den läxa som ni hade till vecka 39. Nu måste ni bli klara med den!Ni får ett skriftligt förhör på verben. Förhöret liknar verbövningarna men är betydligt kortare.



Här är en länk till en övning med de verb vi haft hittills och de verbformer som kommer på provet. Skriv svaren och kontrollera att du gjort rätt i detta facit. Fråga läraren om du gjort fel och inte förstår varför det blev fel.

Engelska vecka 40


Verbs with Lockie w. 40


By Wednesday, your homework is to see episode twelve, write down five new words to each episode and to learn the ten verbs you see in the list below.


Episode 11: X marks the Dot
Episode 12: Dog Days

Denna vecka repeterar vi do-omskrivning. Nedan står meningar med do-omskrivning. Dessa används när man ställer frågor eller inekande fraserdo-omskrivningar bildar man så här:

presens:  do/does+grundform 
ex: Do you have a cat? (§6.8 s 130 i textbook)
ex: He doesn't (does not) have a cat.


preteritum: did+grundform
ex: Did you have a cat? (§6.9 s 130 i textbook)
ex: He didn't (did not) have a cat.

Does Dot want to kiss Lockie?
2 Egg didn't need to take his photo.
3 Lockie doesn't pay for Philip's Easter egg.
Did the factory boss call the police?
Do Lockie and Dot kiss?
6 Joy's breath didn't taste like honey.
Does the toxic spread?
8 Lockie didn't grow up too fast.
Does Lockie dump Dot because of her age?

Du kan öva do-omskrivning på sidorna 146-148 i vår workbook.




Infinitiv
Grundform

Preteritum
dåtid

Perfekt particip
(har) gjort
ask (fråga)

asked (frågade)
asked (frågat)
need (behöva)

needed (behövde)
needed (behövt)
pay (betala)
paid (betalade)
paid (betalt)
call (ringa/kalla)
called (ringde/kallade)
called (ringt/kallat)
kiss (kyssa)
kissed (kysste)
kissed(kysst)
taste (smaka)
tasted (smakade)
tasted (smakat)
spread (sprida)
spread (spred)
spread (spridit)
grow (växa)

grew (växte)
grown (vuxit)
hide (gömma)

hid (gömde)
hidden (gömt)
dump (dumpa)

dumped (dumpade)
dumped (dumpat)


EXTRA TASKS:
 • Diary: Pretend you are Lockie and he sits down and writes in his diary about his experiences. Present your diary text in your blog.
 • Interview; Pair / group work: Pretend a newspaper reporter interviews some of the Leonard family members. Record your interview and present it on your blogs.
 • Newspaper article: Pretend a newspaper reporter writes about something that has happened in the film episodes.
 • Drama; Pair / group work: Act out a scene from the film or make up a new alternative scene where you solve a situation in a new way.

tisdag 24 september 2013

Tyska prov v. 40

Obs.: v. 40 blir det prov om följande glosor och fraser:

- hur du bor (se textbok s 32) glosor.eu
- vilka möbler du har (se textbok s 32)
- din favoritidrott, favoritidrottare och dina fritidsaktiviteter (se textbok s 26 och din presentation)
- att bestämma träff (se textbok s 58-59) glosor. eu
- kunna sätta några verb i perfekt ( har gjort - habe gemacht) (se övningsbok s 122)

måndag 23 september 2013

Vila vid denna källa...

Attribution Some rights reserved by Stifts- och landsbiblioteket i Skara
Detta tog vi upp när vi var hos er och pratade informationsökning.

Uppgiften - Amerikanska revolutionen: Producera en presentation i valfritt program som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar orsaker, förlopp och följder av den amerikanska revolutionen.
Vad var frågan? Amerikanska revolutionen: orsaker, förlopp och följder
Vad vet jag redan?
Var förväntar jag mig att jag kan hitta användbar information?
Källa 1: NE Skola
cc by Monika Staub Halling
Steg 1: Jag kopierar källangivelsen! Såhär:
nordamerikanska frihetskriget. http://www.ne.se/enkel/nordamerikanska-frihetskriget, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-09-19.

Steg 2: Jag läser (flera gånger) och försöker förstå
nordamerikanska frihetskriget, ibland kallat amerikanska revolutionen, var ett krig mellan Storbritannien och de amerikanska kolonierna från 1775 till 1783 som slutade med koloniernas självständighet. Storbritannien hade sedan 1600-talet kolonier i Nordamerika. Många britter flyttade till kolonierna för att skapa sig ett nytt, friare liv. Kriget berodde på att kolonierna var missnöjda med nya skatter och lagar som de själva inte hade något inflytande över. Kolonierna hade inga representanter i det brittiska parlamentet, men de beslut som parlamentet fattade gällde kolonierna i alla fall. En ny skatt på te gjorde folket i kolonierna särskilt irriterade. År 1773 smög några kolonister som var utklädda till indianer ombord på ett brittiskt skepp i Bostons hamn. De kastade hela lasten med te överbord. Denna händelse kallas Boston Tea Party och anses vara en av de händelser som startade kriget. Den första militära sammandrabbningen kom 1775. Kolonierna satte ihop en egen armé, och 4 juli 1776 förklarade de sig självständiga. Till en början gick kriget dåligt för kolonierna eftersom varken officerare eller soldater var vana att strida. Britterna vann många slag men deras styrka minskade hela tiden eftersom de var långt hemifrån. Frankrike hjälpte de amerikanska kolonierna i kriget med soldater. De hindrade också britternas förstärkningar från Storbritannien att nå fram på havet. Krigandet tog i princip slut 1781, och under 1782 började man förhandla om fred. Året efter erkände Storbritannien de amerikanska koloniernas självständighet och Amerikas förenta stater (USA) var ett faktum.

Källa bok


cc by Monika Staub Halling
cc by Monika Staub Halling


cc by Monika Staub Halling

Jag antecknar bokens titel, författare, förlaget och året när den kom ut.


Grant, R. G. (1997). Amerikanska revolutionen. Malmö: Gleerups

Steg 2: Jag läser (flera gånger) och försöker förstå
Vad är det jag har läst?
Kan jag svara på Jans frågor nu? Amerikanska revolutionen: orsaker, förlopp och följder?
Vad vill jag ha med i min presentation, och i vilken ordning?
-> Börjar skriva min egen text
-> Kompletterar med fler källor tills jag har förklarat allt
Vad vill jag illustrera med bilder?
Skriver en källförteckning (utifrån mina anteckningar).
Så här:
Källförteckning
Grant, R. G. (1997). Amerikanska revolutionen. Malmö: Gleerups
nordamerikanska frihetskriget. http://www.ne.se/enkel/nordamerikanska-frihetskriget, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-09-19. USA, Äldre historia. http://www.landguiden.se/Lander/Nordamerika/
USA/Aldre-Historia. Landguiden, hämtad 2013-09-19.
Bildkällor:
Attribution Some rights reserved by Stifts- och landsbiblioteket i Skara
alt cc by Stifts- och landsbiblioteket i Skara

Länk till en mall för hur man skriver de olika källtyperna

fredag 20 september 2013

Spanskaläxa vecka 39

Kapitel 4
Textboken s. 14-15, uttrycken ex. tengo hambre på sidan 14 är mycket viktiga.

Glosor s. 80 läs på dem ordentligt.

tener hambre/sed/sueño/miedo/frío/calor/prisa/tiempo/ganas de

son las   la habitación   se levanta   rápido   desayunar   sale   ya   ir en moto   el sitio   la excursión

tantos/as   el coche   peor que   bastante   lejos   llegar   aquí mismo   la comida   picante   contestar

torsdag 19 september 2013

Bedömning av din deckare



Kommunicera:
skrivteknik

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Komminucera:
innehåll
beskrivningar dramaturgi

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med komplex uppbyggnad.

Ur:  LGR-11

Grupparbete Fossila bränslen

Här kommer arbetet - igen!

tisdag 17 september 2013

Engelska vecka 39


Engelska vecka 39 lilla gruppen

Omläxa från vecka 38.

Engelskaläxa vecka 38 lilla gruppen



This week your homework is to watch episode 8, to write down five new words and to learn the ten verbs in the list below.
Episode 7: Match of the day
Episode 8: The details

Learn the following words:

alien - utomjording

effort - ansträngning

bum - rumpa

zit - finne, utslag

clue - ledtråd

to fit in with - att passa in med




Här är en länk till en övning med de verb vi haft hittills och de verbformer som kommer på provet. Skriv svaren och kontrollera att du gjort rätt i detta facit. Fråga läraren om du gjort fel och inte förstår varför det blev fel.








Tills nästa vecka ska verbövningarna  på papper, vara färdiga. Den heter "Öva verbformerna" . Jobba med den hemma på lektionerna och på svensk/engelskan. Lämna in de färdiga övningarna till mig, Lars, på onsdag vecka 39.

Engelska vecka 39


English week 39

By Wednesday next week your homework is to see episode ten, write down five new words to each episode and to learn the ten verbs you see in the list below.

Episode 9; Weird genes
Episode 10: Miracles 

Denna vecka repeterar vi ing-form (pågående form). Nedan står meningar i ing-form. ing-form används när man pratar om saker man gör just nu. ing-form bildar man med hjälp av hjälpverbet be + ing-form.

Pågående form i presens böjs med am/are/is + ing-form.
ex: I am living in Lund. (§6.12 s 132 i textbook)

Pågående form i preteritum böjs med was/were + ing-form.
ex: I was living in Växjö. (§6.13 s 133 textbook)

Ing-form används även efter prepositioner; t ex Lockie is good at surfing. Egg is interested in listening to Heavy Metal.(§6.16 s 135 textbook).

1 Old Squasher is teaching math.
2 Vicki's dad was selling a car.
Egg is behaving strangely.
Mum and Sarge are buying a new car.
5 Lockie was taking the bus to school.
6 Philip, what are you waiting for?
Lockie and Vicki were smiling.
Philip is good at remembering things.
I'm not bad at driving.


Du kan öva ing-formen på sidorna 154-155 samt sidorna 158-161 i vår workbook.

På denna länk finner du en muntlig övning.



Infinitiv
Grundform

Preteritum
dåtid

Perfekt particip
(har) gjort
remember (komma ihåg)

remembered (kom ihåg)
remembered (kommit ihåg)
buy (köpa)

bought (köpte)
bought  (köpt)
drive (köra)
drove (körde)
driven (kört)
teach (undervisa/lära)
taught (undervisade/lärde)
taught (undervisat/lärt)
sell (sälja)
sold (sålde)
sold (sålt)
behave (uppföra/uppträda)
behaved (uppförde/uppträdde)
behaved (uppfört/uppträtt)
hear (höra)
heard (horde)
heard (hört)
take (ta)

took (tog)
taken (tagit)
wait (vänta)

waited (väntade)
waited (väntat)
smile (le)

smiled (log)
smiled (lett)



EXTRA TASKS:
 • Diary: Pretend you are Lockie and he sits down and writes in his diary about his experiences. Present your diary text in your blog.
 • Interview; Pair / group work: Pretend a newspaper reporter interviews some of the Leonard family members. Record your interview and present it on your blogs.
 • Newspaper article: Pretend a newspaper reporter writes about something that has happened in the film episodes.
 • Drama; Pair / group work: Act out a scene from the film or make up a new alternative scene where you solve a situation in a new way.

måndag 16 september 2013

Eget arbete Fossila bränslen och biobränslen

Se instruktioner till arbetet

SO vecka 38 och 39

Under vecka 38 arbetar ni med att producera en presentation i valfritt program som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar orsaker, förlopp och följder av den franska revolutionen.

Under vecka 39 förbereder ni er för det avslutande provet som behandlar de tre revolutioner vi sysslat med, den industriella revolutionen, den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen.
Förbered er genom att försöka besvara följande frågor kring varje revolution i punktform.


Övergripande frågor 
Vad var det som orsakade de olika förändringarna? 
På vilka olika sätt förändrades samhället genom de här revolutionerna? 
Vilka grupper i samhället drev på de olika revolutionerna? Och varför gjorde de det? 
Vilka vann på revolutionerna och vilka förlorade på dem? Kan du se några skillnader på kort sikt och på lång sikt? 
Vilken betydelse har förändringarna som ägde rum under ”revolutionernas tidsålder” för oss som lever idag?
------------------------
Kopierat ur Utkik Historia 7–9, Copyright © och Gleerups Utbildning AB
Direktlänk: http://www.gleerupslms.se/gbook/?id=58&contentid=12911

Spanskaläxa vecka 38

Text s. 11 styckena 4, 5, 6 läs och översätt. Skriv tre egna faktafrågor på texten, på spanska. Ex. ¿Cuántas personas viven en México?

Glosor s. 78:

Océano Pacifico, conocido, el clima, el turismo, casi, siempre, más de, durante, nunca, menos de, la noche, la península, el pájaro, el salvaje, dónde, la lengua, se hablan, sobre todo, los indígenas

fredag 13 september 2013

Tyska läxa v. 38: Wir gehen ins Kino

Du ska kunna dialogen i övn.bok s 53 om att bestämma träff till fredag v. 38.

quizlet kan du träna på fraserna.
Här kan du dessutom träna på siffror och årtal på tyska (klicka på study - cards - play så kan du höra hur det uttalas).


torsdag 12 september 2013

Prov kol och kolföreningar 8A

Följande avsnitt i kapitel 9 ingår:

 • kol och kolföreningar,
 • rent kol
 • de flesta ämnen innehåller kol
 • kolväten
 • mättade och omättade kolväten
 • alkoholer
 • organiska syror
 • estrar.
Som hjälp vid instudering, besvara testa dig-frågorna. Dock ej frågorna 9.25-9.50, 9.93-9.123. För mer utmaning besvara tänk ut-frågor till ovanstående avsnitt.

tisdag 10 september 2013

Matte läxa 3 v 37

Denna vecka får ni hör och häpna Matte läxa 3 att leka med. Som vanligt gör ert bästa mer kan man inte göra.
Lycka till!

Spanskaläxa vecka 37

México s. 10 - 11  styckena 1,2,3 läs och förstå texten.
Glosor s. 78 - 79

Skriftligt förhör

Kunna framtid med ir + a + infinitiv

Ex Voy a comer una pizza grande hoy.

Engelskaläxa vecka 38 lilla gruppen



This week your homework is to watch episode 8, to write down five new words and to learn the ten verbs in the list below.
Episode 7: Match of the day
Episode 8: The details

Learn the following words:

alien - utomjording

effort - ansträngning

bum - rumpa

zit - finne, utslag

clue - ledtråd

to fit in with - att passa in med

1.The Sarge will bring the sheep home.
2 Cyril, the sheep, is going to chase Phillip.
3 Phillip will dream about Susan.
4 The police officers are going to read poetry.
5 Hormones are going to invade Lockie's body.
6 Locki's mum will understand.
7 Egg's father will make a fool of himself.
8 He is going to sing a song.
9 Lockie's grandparents are going to come and visit them for two weeks.



Denna vecka repeterar vi tidsformen futurum (framtid) och det finns två sätt att bilda detta.(§ 6.11 s 132 i textbook)
 • will (shall) + verbets 1:a form (verbets grundform) 
 • be going to + 1:a form (verbets grundform). Här måste man böja verb be efter olika subjekt.
I vår workbook s 150-151 kan du öva dessa former.

Här är en länk till en övning med de verb vi haft hittills och de verbformer som kommer på provet. Skriv svaren och kontrollera att du gjort rätt i detta facit. Fråga läraren om du gjort fel och inte förstår varför det blev fel.





Omläxa vecka 37 till fredag


Engelskaläxa little group week 37

Watch episode 6, Lockie Leonard.

Learn he following words:
prefer - föredra
enemy - fiende
suffer - lida
supportive - stödjande
abandon - överge

Learn the following verbs:

Skriv om meningarna till preteritum. Ex. 1 Lockie and Egg found ...

Skriv klart sammanfattningen från episode 4 och publicera på bloggen.

By Tuesday week 37 your homework is to see episode six, write down five new words and to learn the ten verbs you see in the list below.

Episode 5; Cyril
Episode 6: A water feature

Denna vecka repeterar vi perfekt (har gjort) . Nedan står meningar i perfekt.  

1 Lockie and Egg have found the math test in the copying machine.
2 They have agreed to cheat.
3 Lockie has put the correct answers in his shoe.
4 He has cheated and has looked at the answers.
5 Lockie has had a bad conscience
6 He has felt guilt
7 He has told his parents
8 Egg has said he would cheat.
9 Lockie has done a new test without cheating.













On this link to Quizlet you can practise these verbs and on page 145-146 in your workbook you can practice the perfect tense with other verbs.

Hobbys - Lieblingssport und Lieblingssportler

Här hittar du mitt exempel och mallen.
Gör en muntlig presentation av din favoritidrott eller favoritidrottare till fredag v. 37!

Här kan du träna på Freizeitwörter.

Engelskaläxa vecka 38


English homework for week 38

This week your homework is to watch episode 8, to write down five new words and to learn the ten verbs in the list below.
Episode 7: Match of the day
Episode 8: The details

1.The Sarge will bring the sheep home.
2 Cyril, the sheep, is going to chase Phillip.
3 Phillip will dream about Susan.
4 The police officers are going to read poetry.
5 Hormones are going to invade Lockie's body.
6 Locki's mum will understand.
7 Egg's father will make a fool of himself.
8 He is going to sing a song.
9 Lockie's grandparents are going to come and visit them for two weeks.


pastedGraphic.pdf


Denna vecka repeterar vi tidsformen futurum (framtid) och det finns två sätt att bilda detta.(§ 6.11 s 132 i textbook)

 • will (shall) + verbets 1:a form (verbets grundform) 
 • be going to + 1:a form (verbets grundform). Här måste man böja verb be efter olika subjekt.
I vår workbook s 150-151 kan du öva dessa former.

Här är en länk till en övning med de verb vi haft hittills och de verbformer som kommer på provet. Skriv svaren och kontrollera att du gjort rätt i detta facit. Fråga läraren om du gjort fel och inte förstår varför det blev fel.

EXTRA TASKS:
 • Diary: Pretend you are Lockie and he sits down and writes in his diary about his experiences. Present your diary text in your blog.
 • Interview; Pair / group work: Pretend a newspaper reporter interviews some of the Leonard family members. Record your interview and present it on your blogs.
 • Newspaper article: Pretend a newspaper reporter writes about something that has happened in the film episodes.
 • Drama; Pair / group work: Act out a scene from the film or make up a new alternative scene where you solve a situation in a new way.