fredag 30 augusti 2013

8A NO: Molekylbygge kol och kolväten


Molekylbygge

Bygg några olika kolväten och skriv dess strukturformel och molekylformel och ange användningsområde.
 1. Metan
 2. Etan
 3. Normalpentan, Iso-pentan
 4. Eten
 5. Etyn
 6. Bygg eget kolväte med max 10 kolatomer, namnge det och skriv dess strukturformel och molekylformel.
 7. Extra: bygg rent kol i olika former, ex. diamantstruktur, grafitstruktur


Lite komihåg.
 1. Alkanerna: metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan

Spanskaläxa vecka 36

Texto cápitulo 2 p. 9 Felipe - una semana

Vocablos p. destino - semana

Kunna använda ir a + infinitiv ex. Voy a comer- jag ska äta.

Hem-och konsumentkunskap ht-13

Din planering hittar du här. 
Du ansvar tillsammans med en kamrat för en lektion. Ni planerar en måltid som alla lagar under er lektion. Ni redovisar sambandet mellan er måltid och de näringsämnen och livsmedel ni fått er tilldelade.

Wie geht's


Hier ist ein Link zu einer kleinen Animation:

Der Text ist hier:
Deutsch
Schwedisch
-Hallo.Wie heißt du?
- Hej. Vad heter du?
-Ich heiße Max. Und du?
-Jag heter Max. Och du?
-Ich heiße Maria. Wie alt bist du?
- Jag heter Maria. Hur gammal är du?
-Ich bin zwölf. Und du?
- Jag är tolv. Och du?
-Ich bin elf. 
-Jag är elva.
-Wie geht's?
-Hur står det till?  (Hur går det?)
-Danke gut, und du?
-Tack bra, och du?
-Leider nicht so gut. Ich bin erkältet.
-Tyvärr inte så bra. Jag är förkyld.
-Schade. Ich muß jetzt gehen.
-Synd. Jag måste gå nu.
-Bis bald. Tschüs!
- Vi ses snart. Hejdå!

Du kannst selbst Animationen machen.
WEBB-Seite GoAnimate

torsdag 29 augusti 2013

Agatha Christie: Tio små negerpojkar


Vi läser ett utdrag ur deckaren Och så var det ingen kvar. Romanen hette från början Tio små negerpojkar och utgår från denna ramsa:

Ur Wikipedia
Tio små negerpojkar åt supé i Rio, en satte i halsen så blev det bara nio
Nio små negerpojkar sov utan måtta, en försov sig så blev det bara åtta
Åtta små negerpojkar sa "Vi reser nu!" - en stanna' kvar, så blev det bara sju
Sju små negerpojkar skulle baka kex, en högg ved till baket, så blev det bara sex
Sex små negerpojkar ville åka hem, ett bi stack den ena så blev det bara fem
Fem små negerpojkar retade en myra, myran bet den ena så blev det bara fyra
Fyra små negerpojkar havet ville se, en anka slök den ena så blev det bara tre
Tre små negerpojkar i skogen ville gå, en björn tog en så blev det bara två
Två små negerpojkar satt i solens sken, en vart ihjälstekt så blev det bara en
En liten negerpojke ensammen var, han gick och hängde sig och så blev det ingen kvar.

onsdag 28 augusti 2013

Engelskaläxa till vecka 36

Läs på följande verb och lär dig temaformerna i presens - preteritum - perfekt

discover - discovered - discovered
listen
be
talk
give
throw
try
set
see

Se planeringen för alla former av verben.

Skriv en text som en dagbok, på ca 100 ord, där du låtsas vara Lockie Leonard. Utgå från episod 4 som du tittar på hemma och på englskalektionen. Publicera texten på bloggen.

Inför utvecklingssamtalet


Välkomna till utvecklingssamtal

Det är nu dags för höstterminens utvecklingssamtal i åk 8. Vi har bestämt att lägga dessa samtal redan under vecka 36-37. Skälet till detta är att vi så tidigt som möjligt tillsammans ska sikta framåt med avstamp i det lärande eleverna haft under våren samt de betyg eleverna fick i juni.
Eleverna förbereder sina samtal genom att reflektera över sitt lärande och utvärdera sina mål från utvecklingssamtalen i våras. Eleverna har även getts möjlighet att reflektera över de betyg de fick i juni. Dessa reflektioner finns publicerade på Unikum under fliken Lärlogg.
Under fliken Samtalet ska eleverna koppla arbeten under vårterminen till de mål/överenskommelser som gällde under våren.
Elevernas arbeten bör ligga under fliken Portfolio.
Avslutningsvis sätter eleverna upp nya mål för sitt lärande som de ska arbeta mot under höstterminen -13.

Under hösten är det viktigt för er föräldrar att följa era barns lärande genom att gå in på Unikum och där titta på vilka arbetsområden de sysslar med och vilka mål de arbetar mot. Detta kommer att vara publicerat under fliken Planering i Unikum.
 På Unikum kommer även elevernas skriftliga omdömen fortlöpande att publiceras under höstterminen under fliken Kunskaper.
Med start nu under hösten kommer eleverna att tränas i att ge och ta omdömen från sina kamrater för att utveckla ett medvetet lärande. Mer om detta under samtalet.

Planering organisk kemi 8A


Planering NO åk 8
Organisk kemi
v.34
Rent kol, genomgång
Allt levande innehåller kol, genomgång och övning
Kolväten, metanserien. Genomgång och övning rita kolväten
Laboration: Aktivt kol och labrapportskrivning.
v.35
Dela ut papper med målen. Genomgång  grenade kolväten, oljeraffinaderi. Jobbar med frågorna 1-24.
Gå igenom frågor. Molekylbygge kolväten.
Genomgång Alkener, alkyner. Mättade och omättade kolväten. Molekylbygge. Frågor: 53-65
Laboration: Förbränning av kol i syrgas
v.36
Alkoholer. Genomgång. Molekylbygge och frågor 66-80. Läs mer: metanolförgiftning
Alkoholer. Gå igenom frågor.
Alkoholer kan bli syror - org. syror. Genomgång. Molekylbygge. Läs mer: konserverat gräs.
Laboration: Undersök fyra alkoholer
v.37
Estrar= alkohol+syra. molekylbygge
Frågor alkoholer och estrar
Prov kolväten, alkoholer och estrar
Laboration: Blanda en alkohol och en syra
v.38
Inled grupparbete om Fossila bränslen och biobränslen
Grupparbete fossila bränslen
Grupparbete fossila bränslen
Laboration: försurning
v.39
Grupparbete fossila bränslen
Redovisning
Redovisning
Laboration: Reningsverket

tisdag 27 augusti 2013

Verbs with Lockie Leonard


Verbs with Lockie Leonard: Week 35

This week we go on to the past tense (in Swedish "preteritum"). For this we use the second verb form.

We watch one episode of Lockie Leonard in school and you watch one as homework. Write down five new words as you watch AND learn the ten verbs you find below.
Part 3: Lockie chickens out.
Part 4: To cheat or not to cheat

1 Lockie discovered that Egg's father is the Reverend.
2 Egg listened to Heavy Metal.
3 Egg's mother welded sculptures.
4 Lockie's parents talked about puberty and sex.
5 Lockie's mother gave him a green book about sex.
6 Lockie was embarrassed.
7 Lockie's teachers threw Lockie out of class.
8 Mr John East, the guidance teacher, tried to be cool.
9 Lockie let his friend Egg down.
10 Lockie saw Vickie in church.


On this link you find exercises with the verbs above.
On this link you find exercises with some other verbs in preteritum. 

In our workbook on pages 140-145 you can practice verbs in the past tense.

If you want to practise more verbs on the web you click thislink and choose simple past.

Cast:

Lockie
Sarge- Lockie's dad
Mum
Phillip- brother
"Blob" - Barbara-  baby sister
Cyril- the sheep

Egg- Lockie's friend
The Reverend- Egg's father

Boof- the hassler
Vickie- The girl Lockie is interested in
Snowy- police officerEXTRA TASKS:
 • Diary: Pretend you are Lockie and he sits down and writes in his diary about his experiences. Present your diary text in your blog.
 • Interview; Pair / group work: Pretend a newspaper reporter interviews some of the Leonard family members. Record your interview and present it on your blogs.
 • Newspaper article: Pretend a newspaper reporter writes about something that has happened in the film episodes.
 • Drama; Pair / group work: Act out a scene from the film or make up a new alternative scene where you solve a situation in a new way.

måndag 26 augusti 2013

Matematik är allt annat än falsk

AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved by alxhee
Vi är nu inne på vecka två av höstterminen. Ni elever har fått en uppstart i matematik förra veckan där vi;
 1. Gått igenom hur hösten ser ut och gett er en planering för detta.
 2. Arbetat i Formula 8 om Vårt talsystem, Mönster och talföljder 
 3. Fått första läxan som skulle vara klar tills idag.
Under dagens lektion så gick vi igenom svårigheter i läxan enligt er samt började med avrundning.
Till på torsdag har ni läxa 2 samt i uppgift att räkna ikapp.

fredag 23 augusti 2013

Deckargåtor

EN_513_05_05

 • Jobba i par.  
 • Gå till http://stenfalk.se/mysterier.html. Välj vars en decakargåta att läsa. 
 • Återberätta gåtan och låt din klasskamrat försöka komma fram till lösningen.

torsdag 22 augusti 2013

SKRIVA MANUS!

Under HT 13 kommer vi i årskurs åtta arbeta med filmproduktion under såväl bild- som större delen av musiklektionerna. Vi kommer inleda med att skriva filmmanus (individuellt) för att sedan bilda grupper och påbörja produktion.

Under fredagens lektion är jag på kurs i Göteborg och då kommer Ronja Vikariera för mig. Ronja är mycket duktig och jag hyser största möjliga förtroende för henne och jag förväntar mig att hon bara har bra saker att berätta för mig när jag kommer tillbaka!

Öppna länken nedan och läs genom PDF-filen under lektionen och fundera sedan över vad du vill att din film skall handla om!

MANUSINTRO

MANUSEXEMPEL

onsdag 21 augusti 2013

Robotar och modern teknik


Styrning och kommunikation

Två olika arbeten:

Arbete 1
Bygga och programmera robotar att utföra olika moment samt dokumentera arbetet. I dokumentationen ska det ingå foton och filmer som beskriver arbetet och resultatet. En reflektion över vad som går bra och vilka svårigheter som uppkommer och hur de löses.  

Redovisning sker på er egen blogg. Alla i gruppen gör sin egen redovisning. 

Arbete 2
I gruppen ska ni berätta/visa hur mobiltelefoni, datorer eller internet har utvecklats och varför det har utvecklats på det viset. Beskriv vilka vetenskapliga framsteg som gett denna utveckling. Alltså: Hur och varför har det utvecklats på det viset i ett tidsperspektiv. Beskriv hur det påverkar er själva, samhället och miljön. Ni ska hitta för- och nackdelar(risker och sårbarhet) med mobiltelefoni, datorer eller internet och vad användningen av dem ger för konsekvenser(ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter). 

 Bestäm i gruppen hur ni vill redovisa för de andra i klassen.
Syftet:
Undervisningen under detta arbete syftar till att eleven ska utveckla sin förmåga att
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • värdera konsekvenserna av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafterna bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Tidsperiod:
Vecka 34 - 40 Arbete
Vecka 41 Redovisningar

Starta med en brainstorming och organisation av era idéer genom att använda popplet och gemensamt dokument på googledrive.

Grupper:
 1. August, Sofie, Josefin
 2. Mohammed, Milena, Patricia
 3. Jennipher, Sonya, Linn
 4. Cem, Benjamin
 5. Ahmed, Kasper, Adrian
 6. Hedda, Agnes, Johanna
 7. Amina, Clara, Jasmin
 8. Viktor, Marko, Yosef
 9. Anton, Philip, Emil
 10. Axel, Viggo

fredag 16 augusti 2013

Verbs with Lockie Leonard


Verbs with Lockie Leonard: Week 34

Lockie Leonard
We start this term with some verbs and at the same time we watch some programmes from UR (Utbildningsradion) about an Australian boy; Lockie Leonard. This first week we see one episode in school and you see the other episode at home, ashomework. Write down five new words as you watch.
 You find the programmes linked here below:
Part one: The humanPart two: Stormy Mondays.

Concerning the verbs we first repeat the present tense (in Swedish "presens").

När man bildar presens av ett verb använder man sig av verbets första form; infinitiv.
 • En sak som man ofta glömmer bort är att man måste lägga till + s vid heshe eller it, eller andra ord som motsvaras av dessa pronomen, t ex the baby = it.
 • Verbet be har i presens olika verbformer för alla personer; I am; you are; he/ she/ it is; we are; you (ni) are; they are.
 • Om verbet slutar på konsonant + y omvandlas detta y till ie när man lägger på ändelser, t ex cry blir cries när man lägger på ändelsen -s.

1 Lockie lives in Australia.                                    
They _______ in Australia

2 Lockie and his family move to a new town.        
The family _____ to an new town, Angelus.

3 His father is the new police chief.                        
Lockie and his brother _______ new in school.

4 They dislike their house.                                      
The mother ________ the house a lot.

5 The baby sister cries.                                            
Lockie's brother ______ out loud when he sings.

6 Lockie starts high school.                                    
Lockie's father _____ his new job.

7 Lockie falls and the surf board hits him.              
The surfers _____. Boof  ___ Lockie off the board.

8 Lockie meets a boy, Egg, at the beach.                
Lockie, this brother and his father ___ the preacher.

9 Lockie and his younger brother sleep in the same room.  
The baby sister ______ in her cot.
Go to this web site  for more exercises with verbs. Choose simple present this time.

EXTRA TASKS:
 • Diary: Pretend you are Lockie and he sits down and writes in his diary about his experiences. Present your diary text in your blog.
 • Interview; Pair / group work: Pretend a newspaper reporter interviews some of the Leonard family members. Record your interview and present it on your blogs.
 • Newspaper article: Pretend a newspaper reporter writes about something that has happened in the film.
 • Drama; Pair / group work: Act out a scene from the film or make up a new alternative scene where you solve a situation in a new way.

Was hast du diesen Sommer gemacht?

Erzähl was du diesen Sommer gemacht hast, mit einem Text, mit einem Bild oder Foto, mit einer Tonaufnahme oder mit einem Film. Publiziere auf deinem Blog.


Hausaufgabe Woche 34:
Ich habe Computer gespielt. (Jag har spelat på datorn.)
Ich habe Handball gespielt. (Jag har spelat handboll.)
Ich habe gebadet. (Jag har badat.)
Ich habe gefaulenzt. (Jag har latat mig.)
Ich habe geangelt. (Jag har metat.)
Ich habe gezeltet. (Jag har tältat.)
Ich habe eine Radtour gemacht. (Jag har gjort en cykeltur.)
Ich habe meine Großeltern besucht. (Jag har besökt mina mor/farföräldrar.)


Hausaufgabe Woche 35:
Ich habe am Strand gelegen. (Jag har legat på stranden.)
Ich habe Freunde getroffen. (Jag har besökt vänner.)
Ich habe Bücher gelesen. (Jag har läst böcker.)
Ich habe Filme gesehen. (Jag har sett filmer.)
Ich habe viel ferngesehen. (Jag har tittat mycket på TV.)
Ich habe Eis gegessen. (Jag har ätit glass)
Ich bin ins Kino gegangen. (Jag har gått på bio)
Ich bin nach Dänemark gefahren. (Jag har åkt till Danmark.)Svenska vecka 34 -40: Deckartema

SHERLOCK HOLMES.SEMANA NEGRA.GIJON 1998

 • Vi läser olika deckare, diskuterar innehållet samt gör olika uppgifter. Vid läxtillfället kommer du att få göra muntliga och/ eller skriftliga reflektioner, som bedöms
 • Vi lär oss vad som kännetecknar genren deckare och bekantar oss med några kända deckarförfattare. 
 • Slutigen repeterar vi vad som utmärker goda texter och börjar skriva egna deckare. Detta arbete genomförs som en skrivprocess och ni kommer att ge respons på varandras texter.
Viss tid kommer att användas till manusskrivande till den film som produceras i ämnena bild och musik.

Vecka 34: Bokläsning. Deckarkunskap. Bokredovisning.
Läsförståelse: Ett kortfilmsmanus.

Vecka 35: Bokläsning. Deckarkunskap. Manusskrivande. 
Läxa till onsdag: Lägg upp din bokredovisning av den bok du läste i slutet av förra terminen / i somras. Se instruktioner på denna länk.

Vecka 36: Bokläsning. Deckarkunskap. Manusskrivande.
Läxa till onsdag: Läs en femtedel av din bok. 
Att fundera över: Vilka roller förekommer i din deckare: offer, utredare, misstänkta och gärningsman (den som begått brottet)? Har alla dessa roller dykt upp i din bok? Vilken roll spelar huvudpersonen?

Vecka 37: Genomgång av goda kvaliteter i texter. Börja skriva deckare. 
Läxa till onsdag: Läs andra femtedelen av din bok.
Att fundera över: Miljön. Var utspelar sig denna deckare? Känner du igen dig? Hur ser brottsplatsen ut? Var händer otäcka saker?

Vecka 38: Genomgång av goda kvaliteter i texter. Börja skriva deckare. 
Läxa till onsdag: Läs den tredje femtedelen av din bok.
Att fundera över: Massmedias roll. Rapporterar media om brotten? Försöker journalister lägga sig i utredningen?

Vecka 39: Skriv på din deckare. 
Läxa till onsdag: Skriv "färdigt", d v s ha klart för dig hur din berättelse ska sluta. Responsgrupper träffas på fredagslektionen.
Läs fjärde femtedelen av din bok . 
Att fundera över: Förekommer det någon kärlekshistoria i din bok. Är motivet till brottet kärlek? Blir huvudpersonen kär i någon?

Vecka 40: Avsluta och finslipa din deckare. 
Läxa till onsdagLäs en femtedel av din bok.
Att fundera över: Vad tycker du om slutet? Var det en bra bok? Vem är boken lämplig för? Motivera dina åsikter.
Deckaren ska vara "inlämnad" efter fredagslektionen.

Vecka 41: Kamratrespons på era deckare. Utvärdering av arbetsområdet.

onsdag 14 augusti 2013

Välkomna till läsåret 13/14

Läsåret 2013/14 startar, äntligen, nu på måndag 19 augusti.

Vi samlas i klassrummet kl. 9.00 och skoldagen varar fram till 14.00.

Glöm inte att ta med era datorer!!

MVH

Arbetslag 8