lördag 14 december 2013

Omprov franska måndag 16/12

Hej!

För er som ska göra omprovet i franska:
vi träffas måndag kl 13.00 utanför 7B:s klassrum i hus 4.

Har man valt en eftermiddagsaktivitet som gör det svårt att gå ifrån för att skriva provet (t ex för er som valt sport på Victoriastadion) får man antingen komma måndag morgon 8.00 till personalrummet i hus 4  och göra provet före vi går på bio, eller göra provet 13.00 och inte gå på eftermiddagsaktiviteten. Det är ju sista veckan för terminen och omprov måste gå före andra aktiviteter.

Lycka till med förberedelserna!
Anna

onsdag 11 december 2013

Inför prov/omprov i franska måndag v. 51

För er som behöver göra omprov eller ännu inte gjort provet:

Repetera allting som finns på länken i inlägget Till franskprov tisdag v. 50.
Denna information har ni haft sedan den 14 november och vi har arbetat med alla dessa punkter på lektionstid, så ni förväntas repetera ordentligt så att ni kan detta!

Särskild info för er som ska göra om skrivdel 1 och/eller skrivdel 2:
* Skrivdel 1: Gör översättningsmeningarna igen som finns i ett tidigare inlägg.
* Skrivdel 2: Gör en kort presentation av er själva i presens + leta upp er berättelse om en resa och träna på den.
* Gäller både skrivdel 1 och 2: Träna mer på possessiva pronomen. Läs på i er franskbok och gör meningarna i länken:

https://docs.google.com/document/d/121AIjfVDCdXeF255K16soUN7lWBsGSP-W3B5slAIyac/edit

Lycka till!torsdag 5 december 2013

Frohe Weihnachten!

Hier ist ein On-line Adventskalender mit kurzen Filmen.

Text zum 1. Dezember.
Text zum 2. Dezember.
Text zum  6. Dezember.


Weihnachten: Vokabeln üben

Spanskaläxa vecka 49

Verbfilmerna ska vara klara för visning.
Regelbundna verbändelser.
tomar (ta)                        aprender (lära sig)                   vivir (bo)
-ar                                  -er                                            -ir
-o                                   -o                                              -o
-as                                 -es                                            -es
-a                                   -e                                              -e
-amos                          -emos                                        -imos
-áis                                -éis                                             -ís
-an                                -en                                              -en

Schema för temadagarna i åk 8


11/12

Filmfestival  9.00-11.30                        Skridsko 13.00-15.00
                                          

12/12

Filmfestival  9.00-12.00                        Miljöarbete 13.00-14.00
                                          

13/12

Lucia 8.45 Filmfestival 10.00-12.00    Filmfestival 13.00-14.00

Se särskilt schema för filmfestivalen!!!!                    

16/12

Gravity Filmstaden 10.00-11.30              Aktiviteter i olika grupper 13.00-15.00
Pepparkakshus  klassrummen   
Mat och Bak   HKK-salen
                                                                 Idrott Victoriastadion

Öppet hus 16.00-17.30  Redovisning av filmer och återbruksarbeten. Se särskilt schema!

17/12

Pepparkakshus 9.00-12.00                       Pepparkakshus 13.00-14.30
Mat och Bak 9.00-12.00                          Mat och Bak 13.00-14.30
Idrott 9.00-10.00 IH Bowling 11-12        Idrott Gunnesbohallen 13.00-14.30
                                          
18/12

Boxning 10.00-11.30                               Miljöarbete 13.00-14.30
Månteatern 10.00-11.30

tisdag 3 december 2013

FRA: Läxa till fredag v. 49Text + 15 glosor från kapitel 7:

en bas de             nedanför
ce, cet, cette         denna, detta
en voiture            med bil
(la) circulation     trafik
il fait du vent       det blåser
louer                    hyra
emporter              ta med sig
tout le monde      alla
fatigué-e              trött
je lis                     jag läser
(les) gens             folk
(le, la) Danois-e   dansk, danska
adorer                  avguda
avoir peur de       vara rädd för (man böjer avoir efter person, t ex "jag är rädd för" blir j'ai peur de)
à bientôt              vi ses snart

FRA 8 : Översättningsmeningar till provet


Här finns en länk till google-dokumentet med översättningsmeningarna vi jobbade med på tisdagens lektion:

https://docs.google.com/document/d/1m_d7H8liecszmrtzIDsWsuURB75b3vr_-2S9h-RMTj4/edit?usp=sharing

OBS! Tänk på att ALLA meningar som står i en form av dåtid (t ex har glömt, träffade, berättade, har ätit) ska översättas i passé composé på franska, dvs den form som motsvarar svenskans "har gjort".
Detta innebär att det ska vara en form av avoir + en participform (den som oftast slutar på é):

T ex: Elle a travaillé = Hon har arbetat. / Hon arbetade.


måndag 2 december 2013

Dina tankar om musikskapandet i filmgrupperna

Jag är nyfiken på hur MUSIKSKAPAR-DELEN av arbetet i filmgrupperna har fungerat.

Gå till den planering i UNIKUM som heter "FILMTEMA  åk HT-13" och svara på följande frågor:

 1. Vad har gått bra med det gemensamma musikskapar-arbetet i din grupp?
 2. Vad har just du bidragit med i musikskapandet?
 3. Vad bör du tänka på (förbättringstips till dig själv) inför att ni ska få jobba med musikskapande under nästa läsår (åk 9) igen?
 4. Finns det något som jag (Maria) som lärare hade kunnat förändra så att arbetet hade blivit lättare/resultatet hade blivit bättre?
Alla i gruppen ska senast torsdagen den 12/12 lämna en egen, individuell reflektion. 
/MariaDiskriminering - fördjupning SO klass 8 A

Du väljer någon av nedanstående  diskrimineringtyper och fördjupar dig i denna.

Könsdiskriminering
Sexuell diskriminering
Diskriminering beroende på språk/etnicitet

Besvara i löpande text nedanstående frågor och publicera på bloggen.

1. Vad säger lagarna om den diskriminering du valt?

2. Ge flera exempel i vardagen på den diskriminering du valt.

3. Hur kan man ändra på detta, utan att ändra på lagarna?

Mänskliga rättigheter åk 8

Nedan följer en länk till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Er uppgift är att välja ut 4 av dessa och analysera vad de innebär i praktiken och i vilken mån dessa följes i olika delar av världen.
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/56/02/6890d638.pdf

Klass 8 A arbetar med uppgiften under vecka 50 och klass 8 B arbetar med uppgiften under vecka 49.
Publicera era svar på bloggen.
Jan

söndag 1 december 2013

Reflektion "Bumbibjörnarna" 8b gr b (musiklektion på tisdagar HT-13)

8b Grupp b (130924)
Vi har spelat in "Bumbibjörnarna" Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska i din bedömningsmatris i musik på UNIKUM läsa min kommentar kring ditt praktiska musicerande i "Bumbibjörnarna" och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du läsa i kommentaren vid ämnesmatrisen i din iup. 
/Maria

Reflektion "Bumbibjörnarna" 8b gr a (musiklektion på onsdagar HT-13)

8b Grupp a (130925)
Vi har spelat in "Bumbibjörnarna" Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska i din bedömningsmatris i musik på UNIKUM läsa min kommentar kring ditt praktiska musicerande i "Bumbibjörnarna" och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du läsa i kommentaren vid ämnesmatrisen i din iup. 
/Maria

torsdag 28 november 2013

Inför Filmfestivalen

Nu börjar det dra ihop sig. Filmerna ska snart redovisas!

Onsdag och torsdag under v.50 får ni tid att arbeta med och färdigställa filmerna stora delar av skoldagen.

När ni går hem på torsdagen den 12/12 ska filmen vara klar och upplagd på YouTube.

Inloggningsuppgifter till den kanal på YouTube där man ska lägga upp filmen tillhandahålles av de lärare som finns på plats under onsdagen och torsdagen.

Se till att också publicera en länk till din grupps film på din blogg. 

Inför filmfestivalen ska gruppen dessutom ha förberett en kort presentation av arbetet och arbetsfördelningen inom gruppen under den tid som ni har jobbat med projektet.

Fredagen den 13/12 går festivalen av stapeln.

Det ska bli såååå spännande att få ta del av era filmer!
/Mikael och Maria

tisdag 26 november 2013

Att läsa på till provet i eng ons v 49

Läs igenom texterna
”Ask her out”
”We know where you live”
"Just 4 you: Friends and Family”
”Goodwill”
”Best friends”


Lär dig följande glosor

”We know where you live”
terrified, reach out, independence, split up, in a terrible state, cope with, snap, interrupt, I can tell from, text, be worth the effort, rise up, knock, smash, frame)

"Just 4 you: Friends and Family”
disgusted, agree, blame, aware, honest with, avoid, remind of, brag, convince, expect, fault, take advantage, sign, in confidence, rather                 

”Goodwill”
locker, sigh, wear/wore/worn, toll-free, set off, disappointed, put aside, count  
stuck up, iron, bedspread, vacuum, closet, fold, frantic, hanger, laundry, 
sink/sank/sunk, block, sidewalk, entire, sort out, lately, hesitate

”Best friends”
honest, pretend, not to be bothered about, hiya, lifelong, friendship, argue, 
fall out with, pick on, stand up for, point out, experience, childhood, security, 
it doesn’t matter, nowadays, keep in touch, keep/kept/kept, unfortunately, 
we used to write, occasionally, these days, marvellous, invention, carry on, amazing, quarrel, valuable, risk

Repetera grammatiken
DO § 6.8-6.9
BE § 6.1
HAVE § 6.2

PRESENS § 6.10

Oregelbundna verb:
hang  hung  hung
rise  rose  risen
break  broke  broken
sink  sank  sunk

wear  wore  worn  
hold  held  held

Instruktionsvideo till quicktime

- I följande film kan du se hur du gör en ljudfil i quicktime.
- Bifoga sedan ljudfilen i ett mail till din lärare.
- Obs! Glöm inte att döpa ljudfilen till ditt namn och att inleda ditt tal med att presentera dig.

Hanna: han0010@utb.lund.se
Anna: anna.hjort@utb.lund.se
Lars: lars.vesterlund@utb.lund.se


måndag 25 november 2013

Spanskaläxa vecka 48

Jobba med verbfilmerna/verbrapparna. En för varje typ av regelbundet verb, -ar  -er  -ir
De ska vara klara på fredag. 
Se länken för inspiration. Obs! Tänk på att använda alla sex verbformerna i era filmer.Läxa i svenska till onsdag vecka 49

Verb: Läs i Portal s 108.
Basnivå: De sex tempusformerna
Plusnivå: Temaformerna, imperativ, hjälpverb/huvudverb.
Man har även möjlighet då, att göra om läxförhöret om pronomen.NO 8A: Arbete om sömn och motion

Här finns instruktioner till arbetet

FRA: Läxa till fredag v. 49

Text + 15 glosor från kapitel 7:

en bas de             nedanför
ce, cet, cette         denna, detta
en voiture            med bil
(la) circulation     trafik
il fait du vent       det blåser
louer                    hyra
emporter              ta med sig
tout le monde      alla
fatigué-e              trött
je lis                     jag läser
(les) gens             folk
(le, la) Danois-e   dansk, danska
adorer                  avguda
avoir peur de       vara rädd för (man böjer avoir efter person, t ex "jag är rädd för" blir j'ai peur de)
à bientôt              vi ses snart

söndag 24 november 2013

Reflektion "California" 8a grupp b

8a Grupp b (130923)
Vi har spelat in "California" Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska gå in på din planering "Musik år 8 HT-13 Praktiskt musicerande "California" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du läsa i kommentaren vid ämnesmatrisen i din iup. 
/Maria

fredag 22 november 2013

8b Kemiprov - kolföreningar

Innehåll:
s 86 Rent kol
s 87 Kolföreningar
Kolets kretslopp bild + egen text
s 88 Kolväten
s 91 Bild och text som visar raffinering av råolja
s 93 Mättade och omättade kolväten
s 94 Alkoholer
s 95 Organiska syror
s 96 Estrar
s 97 Sammanfattning
Laborationer och anteckningar
Fördjupning:
s 98 Rent kol - fullerener och nanorör
s 101 Metanolförgiftning
s 102 Ensilage
s 103 Molekylbygget
s 104 Sammanfattning

I bedömningen ingår några inlämningsuppgifter: provet, två laborationsrapporter(alkoholer och estrar) och en argumenterande text kring fossila bränslen och biobränslen.

onsdag 20 november 2013

Deutsch Woche 48-50: Mündliche Übungen

Wir werden verschiedene mündliche Übungen machen.
Hausaufgabe jede Woche ist eine Bildgeschichte wiederzuerzählen. Wir vorbereiten uns in der Schule
(Vi ska göra olika muntliga övningar. Läxa är att återberätta en bildhistoria. Vi förbereder oss i skolan.)

Hausaufgabe: 
Woche 48: Hier  ist ein Link zur Bildergeschichte
Bild 1
Wo sind Vater und Sohn?
Was macht der Sohn?
Was macht der Vater?
Bild 2
Wat tut der Vater jetzt?
Wer wirft weiter?
Was tut der Sohn?
Bild 3
Was passiert?
Finden sie noch Steine?
Bild 4
Was machen Vater und Sohn als es Abend wird?
Bild 5
Was macht der Vater in der Nacht?
Wie ist die Arbeit?
Bild 6
Wohin gehen Vater und Sohn am nächsten Morgen?
Was sieht der Sohn?
Wie reagiert der Sohn?

Woche 49: Hier ist ein Link zur Bildergeschichte 
Bild 1
Was macht der Vater?
Was hat er vorher getan? (Womit?// der Spaten)
Bild 2
Was macht der Vater, nachdem er den Baum gepflanzt hat?
Was nimmt er mit?
Bild 3
Was sieht der Vater als er aus dem Schuppen kommt?
Warum kommt der Sohn so schnell auf seinen Vater zugelaufen?
Wie sieht der Mann aus?
Bild 4
Wo versteckt sich der Sohn?
Wo steht der Vater?
Was macht der Mann?
Bild 5
Hat der Vater Angst?
Was macht er?
Warum ist der Mann so entsetzt?
Bild 6
Was macht der Mann?
Was tun Vater und Sohn?

Alle werden die Bildergeschichten wiedererzählen, "frei" oder mit Hilfe der Fragen, und die mündliche Fähigkeit wird beurteilt.

ENG 8 AB: Läxa till onsdag v. 48


 • Lämna in din ljudfil till uppgiften A very special friend (WB s. 23 övning 30) genom att spela in i QuickTime och mejla filen till din lärare.
 • Best friends TB s. 96-97: text + alla glosor (finns på s. 157) + WB s. 104-105.

måndag 18 november 2013

Spanskaläxa vecka 47

Kapitel 7 En el supermecado.

Ord för livsmedel.  S. 26-27

Gloslistan s. 82

Frutas, verduras, otros alimentos.

Viktigt att ni också lär er de bestämda artiklarna el och la för orden.

fredag 15 november 2013

Franskläxa till fredag v. 47

Kapitel 6: Text + glosor. Översätt texten noggrant så att du vet vad alla ord betyder.

Glosor:
vous connaissez     ni känner/känner ni
à droite    till höger
à gauche  till vänster
le serveur   servitör
le travail    arbete
travailler   arbeta
parfois     ibland
le matin   morgon
le soir     kväll
il y a      det finns
beaucoup de monde mycket folk
fermé-e    stängd
né- e    född
la Grèce    Grekland
là-bas    där, där borta
l'âge    ålder
déménager    flytta
la fille    dotter
le fils     son
le pays   land

torsdag 14 november 2013

Till franskprov tisdag v. 50


den här länken finns en lista på vad ni ska plugga på till provet.

OBS! Att provet flyttas till tisdag v. 50 eftersom ni redan har två andra prov v. 49.

Lycka till! Bonne chance!

onsdag 13 november 2013

ENG: läxa till onsdag v. 47

Goodwill text + workbook + glosor

locker         sigh        wear,wore, worn       toll-free     set off    disappointed     put aside      count  

stuck up     iron       bedspread      vacuum      closet      fold      frantic      hanger       laundry  

sink, sank, sunk      block         sidewalk      entire      sort out      lately       hesitate


måndag 11 november 2013

Spanskaläxa vecka 46

Läs och förstå texten s. 22-23 La habitación de Carmela.

Läs på glosorna s. 81 (motsvarande s. 23, texten)

fredag 8 november 2013

Svenska : Eget arbete 8b

Muntliga redovisningar
Viggo
Axel
Yosef
Viktor
Clara
Emil
Patricia
Milena
Kasper

Skriftliga redovisningar
Anton
Sofie (ev muntligt)
Benjamin
Adrian (ev muntligt)
Marko
Cem
August
Philip

Uppsatser + respons
Johanna
Agnes
Josefin
Hedda

Linn
Amina
Sonya
Jennipher


onsdag 6 november 2013

Reflektion "Dance With Somebody" 8a grupp a

8a Grupp a (130926)
Vi har spelat in "Dance With Somebody" Du kan lyssna på låten här.

Du som inte redan har gjort det ska gå in på din planering "Musik år 8 HT-13 Praktiskt musicerande "Dance With Somebody" på UNIKUM och reflektera kring följande:
1. Vilket instrument spelade du? 
2. Vad gick bra för din egen del? 
3. Hur kan du jobba vidare för att utveckla ditt musicerande? 
4. Tänk på musicerandet i gruppen som helhet och kommentera hur du tycker att det gick när vi spelade den här låten tillsammans. Vad fungerade bra och vad skulle vi kunna jobba vidare med/utveckla?
Min bedömning kring ditt arbete med låten kan du läsa i kommentaren vid ämnesmatrisen i din iup. 
/Maria

Homework for Wednesday week 46


Read the text "Just 4 you": Friends and Family in your textbook (page 14-15) and learn the following 15 words/expressions:


disgusted               äcklad, upprörd
agree                     samtycka, hålla med, komma överens
blame                    klandra, skylla på
aware                    medveten om
honest with            ärlig mot
avoid                     undvika
remind of              påminna om
brag                      skryta 
convince               övertala
expect                  förvänta sig
fault                      fel
take advantage    utnyttja
sign                      tecken
in confidence      i förtroende
rather                  hellre

Sommartider

Äntligen kommer här en låt som de som förra läsåret tillhörde 7a grupp a spelade in i våras, några dagar innan skolavslutningen.
Lyssna och njut! Visst får man lite vårkänslor….
/Maria

8b Argumenterande text om bränslen


Skriv en argumenterande text kring bränslen
 1. Välj ett av följande ämnen: olja, kol, naturgas, fast biobränlse, flytande biobränsle som du vill argumentera för att det är bättre ur någon synvinkel.

 1. Förklara noga din åsikt om bränslet. Ge bakgrundsinformation om bränslet.

 1. Presentera argument mot bränslet som innehåller motivering + fakta

 1. Presentera argument för bränslet som också bemöter mot-argumenten som innehåller motivering + fakta (Du kan också saxa argumenten och ta varannan för och emot.)

 1. Avslutning: Upprepa din åsikt du hade från början och sammanfatta de bästa argumenten.


http://www.biobränsle.se/olika_biobranslen.html

http://newsroom.vattenfall.se

Spanskaläxa vecka 45

En la casa de Carmela

Läs på möbelorden på s. 20-21 bilden och glosorna med den bestämda artikeln el, la,  på s. 81.
Ni måste kunna den bestämda artikeln framför orden också.

Lägesorden/prepositionerna
a la derecha/izquierda de   till höger/vänster om

encima de  över på
delante de  framför
debajo de  bakom

tisdag 5 november 2013

Engelskaläxa lilla gruppen vecka 45

Ask her out

Textbook p. 8-10., read and translate the text.

Learn the vocabularies p. 140

Skriftligt förhör.

måndag 4 november 2013

Eng-läxa vecka 45


- TB: Text B: We know where you live + 15 words.
terrified, reach out, independence, split up, in a terrible state, cope with, snap, interrupt, I can tell from, text, be worth the effort, rise up, knock, smash, frame)

- Finish and hand in your written task: WB p 15 (n16: "Finish the Story"). 

fredag 25 oktober 2013

Sjukdomar i matspjälkningsapparaten


Sjukdomar  i matsmältningsorganen. NO 8A

Gör ett faktablad om en sjukdom kopplat till matsmältningen. Hitta lämpliga bilder och lägg in i texten. Följande frågeställningar ska besvaras. Lägg faktabladet som en länk i din blogg. Som rubrik använder du sjukdomens namn. Källor: NE.se, 1177, läroboken. Inlämning: på bloggen senast till NO-laborationen v.45.

 • Vad är orsaken till sjukdomen?
 • Vilka är symtomen?
 • Kan sjukdomen leda till andra följdsjukdomar?
 • Hur behandlas man?
 • Hur kan man förebygga sjukdomen?


Välj bland följande sjukdomar:

 • Karies
 • Magsår och magkatarr
 • Kräkning och diarré
 • Diabetes typ 1
 • Diabetes typ 2
 • Anorexi och bulimi
 • Fettlever och skrumplever
 • Vitaminbristsjukdomar
 • Fetma

onsdag 23 oktober 2013

Svenska: Läs bok +Välj ett kunskapskrav att jobba med+ Grammatik

Efter lovet och fram till jul kommer vi att fokusera på tre saker:
 1. Läsning; alla väljer en bok och tyst bokläsning i 10-20 minuter inleder de flesta lektioner.
 2. Arbete med eget valt kunskapskravTitta på din bedömningsmatris i svenska och välj ett (eller flera) kunskapskrav att jobba med på egen hand (eller med andra) fram till jul. I de allra flesta fall kan du koppla ditt arbete (kunskapskrav) till din bokläsning och t ex visa upp din förmåga i muntlig redovisning genom att redovisa något ur din bok. Planera ditt arbete efter den tid du har. Du får minst två timmar per vecka under fem veckor, alltså minst 10 timmar i skolan.                       Här är en länk till några förslag på hur man kan jobba och visa upp olika kunskapskrav. Se först och främst till att du har kunskapskraven med svart text på "rätt nivå". De som skrivits med röd text kommer vi att jobba med längre fram.
 3. Grammatik. Vi går igenom ordklasserna fram till jul. Det blir inget prov utan läxförhör varje vecka , vecka 46-49. Vi använder grammatiksidorna i vårt webb-läromedel Portal som informationskälla och där finns även filmer och övningar. (http://gleerupslms.se)

Titta på din bedömningsmatris i svenska och välj ett (eller flera) kunskapskrav att jobba med på egen hand (eller med andra) fram till jul.


PLANERING

Vecka 45
Måndag
Låna och läs egen vald bok.
Välj kunskapsområde att jobba med utifrån dina behov. Titta i  bedömningsmatrisen i svenska och välj ett område där du vill utvecklas.
Onsdag
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Fredag
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Vecka 46
Grammatik; Substantiv.och pronomen, se sidan 108 webb-läromedlet Portal (http://gleerupslms.se)
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.

Vecka 47
Grammatik: Pronomen
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Läxa till onsdag: Substantiv och pronomen se Portal

Här är länkar till digitala övningar med Purpose games:
Substantiv (bas)
Substantiv (plus)
Substantiv (plus)
Pronomen (plus)
Pronomen (plus)

Länk till ett övningstest

Vecka 48
Grammatik: Verb
Läs egen vald bok.
Jobba med eget valt kunskapskrav.
Läxa: Jobba med eget valt kunskapskrav
För de i 8b som vill ha en extra chans på pronomen kommer här ett facit till plusnivån i läxförhöret

Här är länkar till digitala övningar med Purpose games
Verb (bas)
Verb (plus)
Verb (plus)

Länk till ett övningstest.

Vecka 49
Läs egen vald bok.
Sista veckan för att visa upp dina förmågor i eget valt kunskapskrav.
Läxa till onsdagVerb, se Portal

tisdag 22 oktober 2013

Matteprov på torsdag v 43

Kolla att du kan detta genom att gå tillbaka i kapitlet och repetera:

Tal och räknesätt
 • Mönster och talföljder
 • Vårt talsystem(platserna, udda, jämna, naturliga tal)
 • Avrundning
 • Uppställning alla räknesätt
 • Multiplikation och division med små tal
 • Räkneordning
 • Primtal - sammansatta tal (spår 2)

Negativa tal och potenser
 • Förstå vad negativa tal är
 • Addition och subtraktion av negativa tal
 • Potenser - kunna skriva i potensform och vanlig form
 • Grundpotensform
 • Tiopotenser
 • Små potenser
 • Multiplikation och division av negativa tal (spår 2)
 • Multiplikation och division av potenser (spår 2)
Du ska kunna begrepp och olika metoder
Tänk efter = resonera och förklara
Problemlösning
Redovisning

Gör kapiteldiagnoserna och repetitionsuppgifterna!

måndag 21 oktober 2013

Inför provet i Matematik


Att titta på och öva inför provet på torsdag kan var följande:
- Repetion 1 gleerups Formula 8
- Repetion 2 gleerups Formula 8
Titta även på Sammanfattning 1 och Sammanfattning 2
Problemlösning 1:1, 1:2, 2:1 och 2:2 och Tänk Efter är inte heller fel att kolla på.

fredag 18 oktober 2013

SvA: Muntlig presentation

Under v. 43- 46 kommer vi att jobba med kunskapskravet som handlar om att förbereda och genomföra en muntlig redogörelse.

På fredag efter novemberlovet (v.45) är det redovisningsdags. Du ska berätta för dina kamrater om någonting du verkligen tycker om eller är intresserad av. Det kan vara en sport, ett djur, en film, en musikstil, en artist eller något helt annat.

När du förbereder din redovisning ska du tänka på följande:

 • Innehåll (Det du ska prata om). Det du redovisar om ska kännas relevant och intressant. Gå gärna på djupet men fastna inte i onödiga detaljer. Din redovisning ska bestå dels av fakta om ditt ämne, dels av dina åsikter om det ämne du har valt. 
 • Struktur (Hur du bygger upp din redovisning). Du ska ha en tydlig/intresseväckande inledning och en tydlig/slagkraftig avslutning. Glöm inte den röda tråden och att hålla dig till ämnet!
 • Mottagaranpassning: (Hur du anpassar din redovisning till din publik) Du ska anpassa din redovisning efter mottagare och situation. Det betyder t.ex. att du ska tänka på hur du ska prata för att fånga just din publik. Du ska dessutom använda ett språk som din publik förstår. 
 • Framträdande: Tänk på ditt framförande dvs. röstläge, talhastighet, ögonkontakt, kroppsspråk och engagemang. Var väl förberedd - läs inte innantill. 

För att ge din redovisning ett extra lyft kan du ta med saker som du vill visa upp, visa filmklipp osv.

Presentation om Stig Dagerman

Här är keynote-presentationen som ni kan användas om modell till er egna presentation.


Novell-grupper 8a


Per Nilsson; Mod
Elin, Magdalena, Cecilia
Alexander S, Alexander B, Mattias

Johanna Nilsson; Göra skillnad i världen
Jessica, Gabriella, Emma, Anima
Eric, Ola, Joakim, Adam, 

Mikael Niemi; Glägg blä mina damer och herrar
Despina, Sonja, Lydia, Madelene, 

Hans-Erik Engqvist: Hattskrället
Johan, Alexander E

Reflektionsfrågor kring nätetik


 1. På vilka sätt har du hört talas om att kompisar har blivit utsatta på nätet?
 2. På vilka ställen på nätet kan man råka ut för sådant?
 3. Hur kan man skydda sig från att bli utsatt?
 4. Varför tror du vissa personer utsätter andra?
 5. Hur kan man få de som utsätter andra att sluta?
 6. Hur kan man hjälpa varandra?
 7. Vem skulle du ta hjälp av?
 8. Övrigt?

onsdag 16 oktober 2013

Engelska, lilla gruppen.

Lär dig glosorna på sidan 7 i textboken:

actually, improve, share, sense of humor, reduce, mate, improve, memory, brain, complain about, exams, circle of friends, childhood friend, secret, fall out, fancy, hideous, bother, turn up, enjoy, support, miss, a bad loser, chess, seriously.

Beskriv på engelska vad ordet vän betyder. Se "Talk about it",  på sidan 7. Använd orden på sidan 7 när du beskriver hur en vän ska vara. Berätta om det på lektionen på onsdag nästa vecka.

tisdag 15 oktober 2013

Omprov i engelska

Omprov på grammatikdelen är onsdag v 43. Man behöver då träna på följande moment igen:

- Verben (regelbundna och oregelbundna, klicka här för att se hela listan från bloggen. Obs: Aningens suddigt...)
- Grammatikmomenten (klicka här för att se exempelmeningarna från bloggen.)
Presens §6.10
Preteritum §6.4-6.5
Perfekt §6.6
Pluskvamperfekt (se bloggen)
Futurum §6.11
Pågående form presens §6.12
Pågående form preteritum §6.13
Do-omskrivning (do/does/did) §6.8-6.9
Passiv form §6.15

English 8a week 42-43

This week we start on a new unit; Friendship. Your first job will be to think about what friendship means to you.
Homework for Wednesday week 43:
- Read the plan "Friendship" published on Unikum.
- Read the famous quotes and learn the words in the list.
- Prepare a short speach where you
1) give your opinion on what friendship is.
2) tell the group what famous quote you liked best. Motivate your answer (explain your choice).
/Hanna

måndag 14 oktober 2013

8a: Inför boksamtal onsdag v 42

På onsdag  vecka 42 är det dags för 8a:s boksamtal. För att samtalet ska vara givande kommer alla förberedda med en mindmap eller stödord. 

Boksamtalet ska innehålla:
 • Titel, författare, årtal
 • Kort presentation om författaren och författarens bakgrund. T.ex. Är den känd eller debutant? Var kommer den ifrån? Vilket språk skriver författaren på?
 • Handling - kort sammanfattning!
 • Är titeln passande tycker du? Vad har titeln för betydelse för boken? - hade den blivit annorlunda om titeln ändrades? Har du något förslag? 
 • Vem är mottagare tror du? Alltså vem är boken riktad till? Vuxna? Ungdomar? Barn? Tjej/kille/okönad? Svenskar? 
Är boken översatt till många språk? Hur ser omslaget ut och verkar det rikta sig till någon speciell målgrupp? 
 • Sammanfatta dina reflektioner. 
 • Vad är det som gör denna bok till en deckare? Vilka kännetecken hittar du i boken?
 • Vad tyckte du om boken? Vad gjorde att du gillade/inte gillade den? Motivera med exempel.

Arbete med noveller 8b


Grupparbete med noveller

Vecka 42
Måndag
Vi läser novellen Att döda ett barn av Stig Dagerman och ser exempelredovisning av denna novell.
Genomgång av instruktioner och gruppindelning: 

Per Nilsson; Mod
1 Amina , Clara
2 Patricia, MIlena

Johanna Nilsson; Göra skillnad i världen
1 Agnes, Linn, Sonya, Johanna
2 Cem, August, Emil, Marko

Mikael Niemi; Gägg blä mina damer och herrar
1 Sofie, Josefin, Hedda, Jennipher
2 Benjamin, Axel, Philip, Adrian

Hans-Erik Engqvist: Hattskrället
1 Kasper, Viktor, Yosef, Viggo, Anton

Läs er novell och diskutera följande frågor som senare ska presenteras i en keynote: 
 • När utspelar sig novellen? 
 • Var utspelar sig novellen? 
 • Vem handlar det om?
 • Vad händer? + Följer berättelsen den dramaturgiska berättarkurvan?
 • Vem är mottagare (vem riktar sig novellen till)?
 • Vilket budskap finns i novellen?  
 • Kan du göra någon koppling mellan novellens innehåll och dina egna erfarenheter eller kunskaper?
 • Vem är författaren?
Exempel: Att döda ett barn; TextPresentation


Onsdag
Genomgång av kunskapskrav som kommer att bedömas:
 • sammanfatta innehåll
 • tolka budskap och koppla till egna erfarenheter och kunskaper
 • analysera novellernas struktur
 • tydligt framföra innehåll: med tydlig struktur och på tydligt språk
 • användande av olika medier för att förstärka och levandegöra budskap (kreativitet)
 • anpassning till mottagare (intressant och engagerande)
 • anpassning till syfte: bekanta oss med noveller
Välj en scen ur novellen som ni ska dramatisera. Skriv manus. Öva. 
Obs! All rekvisita tas med hemifrån för vårt förråd med teatersaker är nerpackat p g a vattenskadorna.

Här är en länk till bedömningsmatrisen.

Fredag
Jobba med er dramatisering och key-note -presentation

Vecka 43
Måndag
Öva dramatisering + redovisning av keynote-presentation.

Onsdag
Presentera i halvklass era key-note presentationer samt dramatiseringar.

Fredag
Reflektioner och utvärdering
Se filmatiseringen av Att döda ett barn.